Profiles

Anna Åhlund. Photo: Björn Dalin.

Anna Ålund

Lektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 08
E-post anna.ahlund@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 314
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Publikationer

Åhlund, A. (2018). Nyanlända i gymnasieskolan – elevers möjligheter och begränsningar. I A. Asplund, S. Thalberg, C. Tovatt (Red.), Delmi Avhandlingsnytt 2018:6:  Barn och migration. Stockholm: Delmi

Åhlund, A., & Jonsson, R. (2016). Peruvian meatballs? Constructing the Other in the performance of an inclusive school. Nordic Journal of Migration Research, 6(3), 166-174.

Åhlund, A. (2015). Swedish as multiparty work: Tailoring talk in a second language classroom. Doktorsavhandling. Institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap. Stockholm: Stockholms universitet.

Åhlund, A., & Aronsson, K. (2015). Stylizations and alignments in a L2 classroom: Multiparty work in forming a community of practice. Language & Communication, 43, 11-26.

Åhlund, A., & Aronsson, K. (2015). Corrections as multiparty accomplishment in L2 classroom conversations. Linguistics and Education, 30, 66-80.

 

Undervisning

Undervisar i Vetenskapsteori inom förskoledidaktik, 7,5 hp
Kurskod: UB103M. Kurs på avancerad nivå. Kursen ges inom Masterprogrammet i Förskoledidaktik, termin 1. Kursen samläses med forskarutbildningen.

Kursansvarig för och undervisar i Fördjupningskurs: Språk, kommunikation och digitala miljöer, 15 hp
Kurskod: UB701Y. Kurs på avancerad nivå och ingår i Förskollärarprogrammet, 210 hp, termin 7.

Kursansvarig för och undervisar i Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation, 22.5 hp
Kurskod: UB402Y/UB406Y. Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 4.

Kursansvarig för och undervisar i Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation I, 15 hp
Kurskod: UB08FS. Kursen ingår i förskollärarprogrammet för barnskötare, termin 7.

Kursansvarig för och undervisar i Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation II, 7.5 hp
Kurskod: UB09FS. Kursen ingår i förskollärarprogrammet för barnskötare, termin 8 eller termin 11.

Handleder självständigt arbete för magisterexamen inom Masterprogram i förskoledidaktik.

Handleder och examinerar självständigt arbete inom förskollärarprogrammet.

Forskning

Forskningsprojekt

CORALL - COllaborative Robot-Assisted Language Learning / Kollaborativt lärande av svenska som andraspråk med en social robot (VR 2017-2020)

 

Media

Samtal och skämt – viktiga läranderesurser, Skolporten

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa