Profiles

Anna Åhlund. Photo: Björn Dalin.

Anna Ålund

Lektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 08
E-post anna.ahlund@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 314
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Publikationer

Jonsson, R., & Åhlund, A. (2020). Jypp, Dompa och Jackson Pollock. Berättelser om plats, förortiska och överklass i ett innerstadsgymnasium. Utbildning & Demokrati, 29(3), 5–29. 

Hedlund, D., & Åhlund, A. (2020). Language has a home: how case officers make  use of language analysis in asylum decisions.  Journal of Ethnic and Migration Studies. DOI: 10.1080/1369183X.2020.1762552

Engvall, O., Lopes, J., & Åhlund, A. (2020). Robot interaction styles for conversation practice in second language learning. International Journal of Social Robotics. DOI:  https://doi.org/10.1007/s12369-020-00635-y

Åhlund, A. (2018). Nyanlända i gymnasieskolan – elevers möjligheter och begränsningar. I A. Asplund, S. Thalberg, C. Tovatt (Red.), Delmi Avhandlingsnytt 2018:6:  Barn och migration. Stockholm: Delmi

Åhlund, A., & Jonsson, R. (2016). Peruvian meatballs? Constructing the Other in the performance of an inclusive school. Nordic Journal of Migration Research, 6(3), 166-174. DOI: http://doi.org/10.1515/njmr-2016-0021

Åhlund, A. (2015). Swedish as multiparty work: Tailoring talk in a second language classroom. Doktorsavhandling. Institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap. Stockholm: Stockholms universitet.

Åhlund, A., & Aronsson, K. (2015). Stylizations and alignments in a L2 classroom: Multiparty work in forming a community of practice. Language & Communication, 43, 11-26. DOI: https://doi.org/10.1016/j.langcom.2015.03.004

Åhlund, A., & Aronsson, K. (2015). Corrections as multiparty accomplishment in L2 classroom conversations. Linguistics and Education, 30, 66-80. DOI: https://doi.org/10.1016/j.linged.2015.03.007

 

Undervisning

Kursansvarig för och undervisar i Fördjupning inom förskoledidaktiskt forskningsområde och akademiskt skrivande, 7,5 hp. 
Kurskod: UB301M. Kurs på avancerad nivå. Kursen ges inom Masterprogrammet i Förskoledidaktik, termin 3.

Undervisar i Förskoledidaktik, vetenskaplig metod och forskningsetik, 7,5 hp.
Kurskod: UB707Y. Kurs på grundnivå och ingår i Förskollärarprogrammet, 210 hp, termin 7.

Handleder och examinerar självständigt arbete på avancerad nivå inom Masterprogram i förskoledidaktik.

Handleder och examinerar självständigt arbete inom förskollärarprogrammet.

Forskning

Forskningsprojekt

 

Media

Samtal och skämt – viktiga läranderesurser, Skolporten

Senast uppdaterad: 20 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa