Profiles

Anna Åhlund. Photo: Björn Dalin.

Anna Ålund

Lektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 08
E-post anna.ahlund@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16b
Rum 132
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Publikationer

Åhlund, A. (2015). Swedish as multiparty work: Tailoring talk in a second language classroom. Doktorsavhandling. Institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap. Stockholm: Stockholms universitet.

Åhlund, A. (in press). Nyanlända i gymnasieskolan – elevers möjligheter och begränsningar. I Delmi-rapport 2018:2 Från flyktingläger till integration i skola och arbetsliv. Barnen i migrationsprocessen – vad vet vi och vilka slutsatser kan vi dra?

Åhlund, A., & Aronsson, K. (2015). Stylizations and alignments in a L2 classroom: Multiparty work in forming a community of practice. Language & Communication, 43, 11-26.

Åhlund, A., & Aronsson, K. (2015). Corrections as multiparty accomplishment in L2 classroom conversations. Linguistics and Education, 30, 66-80.

Åhlund, A., & Jonsson, R. (2016). Peruvian meatballs? Constructing the Other in the performance of an inclusive school. Nordic Journal of Migration Research, 6(3), 166-174.

Undervisning

Kursansvarig för och undervisar i kursen: Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation, 22.5 hp

Handleder och examinerar självständigt arbete inom förskollärarprogrammet.

Forskning

Forskningsprojekt

Nyanlända elevers möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång (VR 2017-2019)

CORALL - COllaborative Robot-Assisted Language Learning / Kolloborativt lärande av svenska som andraspråk med en social robot (VR 2017-2020)

 

Media

Samtal och skämt – viktiga läranderesurser, Skolporten

Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa