Profiles

Amanda Almstedt Valldor. Photo: Daniel Rossetti/SU

Amanda Almstedt Valldor

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutet för social forskning
Telefon 08-16 23 81
E-post amanda.valldor@sofi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 F
Rum A 411
Postadress Institutet för social forskning 106 91 Stockholm

Om mig

Jag studerar doktorandutbildningen i Sociologi på SOFI på stockholms universitet. Jag är med i projektet "ALL-INCLUSIVE? Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring". Olika dimensioner av ojämlikhet och dess orsaker och konsekvenser är mitt huvudsakliga intreseområde, men alla ämnen som rör arbetslivet och arbetsmarknaden och hur rättvisa och effektivitet kan kombineras för att nå bästa möjliga utfall är intressanta. Under min doktorandutbildning planerar jag att studera:
*Hur ojämlikhet och relativ fattigdom påverkar hälsa i Sverige.
*Hur arbetslöshet på individnivå och kommunnivå påverkar politiska åsikter, och i synnerhet nationalistiska åsikter.
*Hur ekonomiska chocker och politiska åtgärder påverkar arbetslöshetsgapet mellan utrikes och inrikes födda och arbetslöshetsgapet mellan unga och medelålders personer.

Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa