Stockholms universitet

Anna BjörkAdministrativ chef

Om mig

Administrativ chef

Arbetsuppgifter

  • Administrativ chef. Ansvarig för övergripande planering och samordning av administrativa rutiner och arbetsledning av administrativ personal. Inom den administrativa avdelningen finns bland annat områdena HR, ekonomi, IT, upphandling, arkiv och registratur.
  • Ekonomiansvarig. Ansvarig för budget, bokslut och ekonomiska prognoser. Ansvarig för ekonomisk rapportering till institutionsstyrelse, ledningsgrupp och den centrala förvaltningen.