Profiles

Picture_AB_Cropped

Anton Borell

Doktorand, PhD student

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 37 21
E-post anton.borell@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket hus 24
Rum 24:137
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Min forskning går i korthet ut på att undersöka implikationerna av ekonomiska styrmedel, så som mätning, uppföljning och dokumentation, inom skolan. Förenklat finns två olika sätt att se på skolan som organisation, och därmed också sätt att se på hur skolan bör styras. Enligt det ena synsättet kan skolan likställas vid producerande företag, där mätning av "produktion" är centralt, och där denna mätning oftast definieras utifrån finansiella mål. I det andra synsättet ses skolan snarare som en politisk organisation där kvalitet inte enkelt låter sig mätas, och där flera olika aktörer – så som rektorer, lärare och föräldrar – verkar och sätter upp mål för verksamheten. Målen definieras här inte främst utifrån finansiella termer, utan fokuserar på mjuka värden så som hur vi skapar ”livslång lust att lära” och ”demokratiska medborgare”. Där dessa två synsätt krockar börjar min forskning, med fokus på att förstå hur dessa två synsätt yttrar sig och förenas i skolans verklighet.

Om skolor förväntas fungera allt mer som varuproducerande företag uppstår flera utmaningar. Kvalitet behöver göras definierat och mätbart, men hur mäter vi exempelvis livslångt lärande? Flera rapporter och sammanställningar ska genomföras, men vem ska ha dessa maktmedel i sin hand? Och vem besitter rätt kunskap att veta hur skolan ska styras – är det ekonomer, politiker, föräldrar eller rektorer? Eller kanske allihopa, och hur då? Detta är frågor som beslutsfattare inom skolans värld behöver komma överens om, och som är centrala i hur vi ska förstå hur skolan bör styras.  

Undervisning

 

Anton undervisar i kurserna Företagsanalys II (FA-II) & Financial Reporting (FR) men har även varit involverad i Red-I, ES-II, FIN-I, LOM och SOS. 

Forskning

Intresseområden: Mätning, styrning, offentlig sektor, new public management, skolan

Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa