Profiles

Anna Jörngården

Anna Jörngården

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post anna.jorngarden@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Om mig

Forskare i litteraturvetenskap

 

Forskning

Det jag främst ägnar mig åt i min forskning är hur litteratur engagerar sig känslomässigt i frågor om tid och rum, från 1800-tal till nutid. Förhållandet till det förflutna, till minne och historieskrivning och till plats, topografi och geografi är frågor som sysselsätter mig, liksom hur erfarenheter av hemlöshet och rotlöshet tematiseras, både konkret kopplat till exil, resor och migration och som modernt, existentiellt tillstånd. Kopplat till detta är mitt affektteoretiska intresse för den roll idéer om det mänskliga psyket och starka känslotillstånd spelar för litteratur och estetik i olika tider; vad man kan kalla för känslornas historia. Nostalgi och melankoli, men också vilda, kanske melodramatiska känsloutspel engagerar mig särskilt.

 

Jag sysslar både med skandinavisk litteratur och med världslitteratur skriven på engelska, spanska och franska, med ett särskilt intresse för latinamerikansk och karibisk litteratur. Jag arbetar genomgående med genusteoretiska och postkoloniala anslag, och har en komparativ och interdisciplinär inriktning. Detta kommer inte minst till uttryck i min forskning om ruiner som materiella och visuella känsloobjekt som kan berätta om kolonialismens fragmenterade och traumatiska historia.

 

Nyckelord: tid, rum, plats, exil, historia, minne, känslor, nostalgi, melodram, primitivt/civiliserat, autentiskt/artificiellt, vandring, ruiner, genusteori, postkolonial teori, världslitteratur, fin de siècle

 

 

Publikationer i urval

 

  • ”Unreal Buenos Aires: Nostalgia and (Lack of) History in J. L. Borges’s Suburb Literature, Clio: A Journal of Literature, History and the Philosophy of History, forthcoming.

 

  • ’A Ruin Amidst Ruins’: V.S. Naipaul Walking the English Countryside, Modern Fiction Studies (64)2018: 2, s. 209–238.

 

  • “Sisyfos i köket: Om hushållsarbete, mening och Kristina Sandbergs hemmafrutrilogi”, i Konstellationer, red. Alexandra Borg et al (Stockholm: Gidlunds, 2017), s. 119–131.

 

  • ”Two Barbarians in Paris: Gauguin and Strindberg’s Gendered Dialogue on Time and Place”, French Studies, (68)2014: 4, s. 493–509.

 

  • Tidens tröskel: Uppbrott och nostalgi i skandinavisk litteratur kring sekelskiftet 1900 (diss. Höör: Symposion, 2012).

 

  • Okonstlad konst? Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, red. Axel Englund & Anna Jörngården (Lindome: Symposion, 2011)

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa