Stockholms universitet

Annelie DrakmanForskare

Om mig

Jag heter Annelie Drakman och har två akademiska specialområden: äckel och glädje. 

 

Sommaren 2022 utformade och gav jag kursen Glädjens idéhistoria, vilken även kommer att ges i juni–juli 2023:

Glädjens idéhistoria

 

2018 disputerade jag i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet på avhandlingen När kroppen slöt sig och blev fast. Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt. Den förklarar bland annat varför humoralpatologin inte hade lika starkt inflytande på medicinsk praktik som historiker tidigare förutsatt och hur åderlåtning var en rimlig behandlingsmetod utifrån de samtida uppfattningarna om vad som skapade sjukdom. Detta baserat på 8800 årsrapporter skrivna av svenska provinsialläkare 1820–1900. Därtill visar jag att åderlåtning var en lösning på samma slags problem som miasmateorin (idén att epidemier orsakades av luftburen förruttnelse), då båda förutsatte att stagnerade flöden orsakade förruttnelse, sjukdom och död. 

Huvudpoängen är att läkare i västvärlden övergav förbakteriologiska teorier och praktiker långt innan bakteriologin blev till, eftersom deras uppfattningar om hur kroppen och dess omgivning interagerade förändrades dramatiskt. De övergav idéer om en flödande, bräcklig kropp som var öppen mot påverkan utifrån och började istället behandla en sluten, avgränsad kropp vars inre reaktionskraft behövde övas upp. Därav avhandlingens titel.

Om du vill veta mer finns den att ladda ned gratis här: 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1195613&dswid=-5098

Avhandlingen tilldelades Carl Johans Förbundets pris för förtjänstfull historisk gärning 2019. Två artiklar hämtade därur kom på andra plats i internationella uppsatstävlingar: The Shryock Medal Award 2018, utdelat av The American Association of the History of Medicine, samt the William Bynum Essay Prize 2017, utdelat av tidskriften Medical History

http://www.histmed.org/past-shryock-medal-winners

Sedan januari 2020 är jag anställd som forskare vid institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet för att arbeta med projektet Joy in Science – the Function of Positive Emotions in Auto-Biographies by Nobel Laureates in Physics, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Detta projekt undersöker hur uttryck av glädje använts av framstående fysiker för att definiera forskning som aktivitet och forskaren som person, främst från 1945 och framåt. Just nu arbetar jag på en artikel med arbetstiteln "Fun in Physics", som handlar om varför Nobelpristagarna Richard Feynman och Donna Strickland arbetade så hårt för att framställa sig själva som roliga personer. 

Här finns en öppen föreläsning, 45 minuter lång, om ämnet vilket gavs i samband med Nobel Calling på Tranströmerbiblioteket i Stockholm 6 oktober 2022:

 

Öppen föreläsning om glädje och vetenskap

 Du kan läsa lite, men inte särskilt mycket, mera här.

https://www.rj.se/anslag/2019/vetenskapens-gladje--positiva-kanslors-funktion-i-sjalvbiografier-av-nobelpristagare-i-fysik/

Jag har undervisat inom idéhistoria, digital humaniora, medicinhistoria, vetenskapshistoria och STS på universiteten i Stockholm, Lund och Uppsala samt varit gästlärare på två amerikanska universitet: Colby College i Maine och Harvard University i Cambridge, Massachusetts. Flest timmar har jag lagt på distanskursen Medicin och makt i ett historiskt perspektiv vid Uppsala universitet, där jag bl.a. var kursansvarig 2019.

2015–2020 var jag medlem i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria vid Kungliga vetenskapsakademien.

Jag har varit gästdoktorand och -forskare vid King's College London, New York University och under hösten 2019 Harvard University.

Om du är intresserad av historiska idéer och praktiker rörande förruttnelse, blodiglar, åderlåtning eller rörande glädje, fysik och vad det innebär att ha roligt, hör gärna av dig! Min e-postadress är:

annelie.drakman@idehist.su.se

 

 

Forskningsprojekt