Profiles

Annelie Drakman

Annelie Drakman

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post annelie.drakman@idehist.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag heter Annelie Drakman och har två akademiska specialområden: äckel och glädje. 

År 2018 disputerade jag i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet på en avhandling med namnet När kroppen slöt sig och blev fast: varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt. Den utgår från 8800 årsrapporter skrivna av svenska provinsialläkare 1820–1900 och förklarar bland annat varför humoralpatologin inte hade lika starkt inflytande på medicinsk praktik som historiker tidigare förutsatt och hur åderlåtning var en rimlig behandlingsmetod utifrån de samtida uppfattningarna om vad som skapade sjukdom. Därtill visar jag attåderlåtning var en lösning på samma slags problem som miasmateorin (idén att luftburen förruttnelse förmedlade sjukdom via stank) byggde på, då båda förutsatte att stagnerade flöden orsakade förruttnelse, sjukdom och död. 

Huvudpoängen är att läkare i hela västvärlden övergav förbakteriologiska teorier och praktiker långt innan bakteriologin blev till för att deras uppfattningar om hur kroppen och dess omgivning interagerade förändrades dramatiskt. De övergav idéer om en flödande, bräcklig kropp som var öppen mot utifrån kommande inflytanden och började istället behandla en sluten, avgränsad kropp vars inre reaktionskraft behövde övas upp. Därav avhandlingens titel.

Om du är intresserad finns den att ladda ned gratis här: 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1195613&dswid=-5098

Avhandlingen tilldelades Carl Johans Förbundets pris för förtjänstfull historisk gärning 2019. Två artiklar hämtade därur kom därtill på andra plats i internationella uppsatstävlingar: The Shryock Medal Award 2018, utdelat av the American Association of the History of Medicine, samt the William Bynum Essay Prize 2017, utdelat av tidskriften Medical History

http://www.histmed.org/past-shryock-medal-winners

Sedan januari 2020 är jag anställd som forskare vid institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet för att arbeta med mitt projekt Joy in Science – the Function of Positive Emotions in Auto-Biographies by Nobel Laureates in Physics, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Detta nyligen påbörjade projekt undersöker hur uttryck av glädje använts av framstående fysiker för att definiera forskning som aktivitet och forskaren som person, främst från 1945 och framåt. Just nu arbetar jag på en artikel med arbetstiteln "Fun in Physics", som handlar om varför Nobelpristagarna Richard Feynman och Donna Strickland med flera arbetade så hårt för att framställa sig själv som roliga personer. 

Om du är intresserad kan du läsa lite, men inte särskilt mycket, mera här.

https://www.rj.se/anslag/2019/vetenskapens-gladje--positiva-kanslors-funktion-i-sjalvbiografier-av-nobelpristagare-i-fysik/

Jag har undervisat inom medicinhistoria, vetenskapshistoria och STS, huvudsakligen på distanskursen Medicin och makt i ett historiskt perspektiv vid Uppsala universitet, där jag bl.a. var kursansvarig 2019. Jag har varit medlem i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria vid Kungliga vetenskapsakademien sedan 2015, har varit gästforskare vid King's College London, vid New York University och nu senast, under hösten 2019, vid Harvard University.

Om du är intresserad av saker som ruttnar, förlegade medicinska praktiker eller glädje, spel och vad det innebär att ha roligt, skicka gärna ett email till 

annelie.drakman@idehist.su.se

 

 

Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa