Jag är lärare för de yngre åldrarna och jag undervisar i de samhällsorienterade ämnenas didaktik för åk F-3 på lärarutbildningen.

Jag undervisar också på låg- och mellanstadiet och har arbetat som lärare sedan 2002.