Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Anne-Li LindgrenProfessor

Om mig

Professor och ställföreträdande prefekt

Avdelningen för Förskollärarutbildning och Förskoleforskning

Undervisning

Jag undervisar inom olika områden på förskollärarprogrammet, i masterprogramet och forskarutbildningen, främst genom handledning och föreläsningar. Exempel på föreläsningar är:

 • Förskolans historia: förskolepolitik, barn och barndom
 • Barnet som aktör: Barndomssociologi
 • Kritisk Diskursanalys: En teori och metod utifrån ett tredimensionellt diskursbegrepp
 • Lek i förskolans uppdrag
 • Visuell etik. Vad, hur och varför?
 • Kritiska perspektiv på lek
 • Text- och bildanalys. En introduktion
 • Barnkultur och barndom
 • Barndomshistoria
 • Grupphandledning av studenter som skriver självständiga arbeten
 • Konstestetiska och materiella relationer: förskolebarns möte med en konsthall
 • Materialiserad fiktion: Resurs och redskap

Forskning

Jag bedriver barnforskning i skärningspunkten mellan barndomsstudier, barnkultur, förskola, mediestudier, kulturstudier, barndomshistoria och visuella studier. Jag är välbekant med olika diskursanalystiska traditioner och historiska analyser. I nuläget är jag särskilt intresserad av observationer, dokumentationer och visualitet i och runt förskolan historiskt och i samtiden. År 2019 startade jag och en kollega ett fyraårigt VR-finansierat projekt om sexualundervisning i svensk skola 1882-2014 där förskolan ingår.

Forskningsprojekt

Svensk sexualundervisning 1882–2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv

Förskolebarndom: Visuell, rumslig och materiell analys av förskolebarns vardag historiskt och i nutid

 

Böcker i urval

Anne-Li Lindgren och Ingrid Söderlind. Förskolans historia: Förskolepolitik, barn och barndom. Malmö: Gleerups, 2019.

Anne-Li Lindgren. Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups, 2020. 2:a upplagan. NY UPPLAGA, med nya läroplanen och mer om observatörsrollen. Finns som talbok.

Förskolan och barns utveckling - Grundbok för förskollärare. Redaktörer: Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling och Roger Säljö. Malmö: Gleerups, 2020. 2:a upplagan. NY UPPLAGA, med ett kapitel om lekresponsiv undervisning.

Media - samverkan

Barns känslor blir oetisk underhållning i SVT-serie, Dagens Nyheter Kultur 2 november 2020.

Tolv forskare: SVT:s psykologer duckar för kritken, Dagens Nyheter 16 november 2020.

Anne-Li Lindgren & Ingrid Söderlind. Nya perspektiv på förskolans historia: Etnografiska ögonblickbilder från lek och institutionellt vardagsliv på 1930-talet. Vägval i skolans historia 2020:3, höstnummer: länk.

Ingrid Söderlind & Anne-Li Lindgren. Vägval i den statliga förskolepolitiken: Halv- eller heldagsverksamhet, i hemmiljö eller på institution. Vägval i skolans historia 2020:2, sommarnummer: länk.

Föreläsning på Förskolesummit 2019: Förskolans Historia, UR samtiden.

Föreläsning på webben: 40 år med lagstadgad förskola, Förskola för alla - i TV (2015).

Artiklar och antologibidrag i urval

Anne-Li Lindgren & Sara Backman Prytz. Staten, skolan och sexuallivet. En skolsexualpolitik tar form och sexualpolitiken skolifieras. I: Joakim Landahl, David Sjögren och Johannes Westberg (Red.), Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter. Lund: Nordic Academic Press, 2021: s. 83−108.

Anne-Li Lindgren & Sofia Grunditz. Examining Children's and Adult's Ways of Looking in Kindergarten: An Analysis of Documented Observations from the 1930s. In: Maarit Alasuutari, Helga Kelle and Helen Knauf (Eds.), Documentation in Institutional Contexts of Early Childhood. Normalisation, Participation and Professionalism, Springer, 2020 (finns som ebok): 147-165.

Sara Backman Prytz & Anne-Li Lindgren. Att studera förskolan utifrån historiska källor. I: Annika Åkerblom, Anette Hellman & Niklas Pramling (Red.), Metodologi. För studier i, om och med förskolan. Malmö: Gleerups, 2020.

Anne-Li Lindgren. Towards an ethics of sexuality – alternative feminist figurations and a (boy) child: a close reading of a prize-winning sex education manual from the early twentieth century, Gender & Education, 2019, 31(6): 774-787, online.

Maria Olsson & Anne-Li Lindgren. The Role of Digital Cameras in Child and Researcher Encounters in Preschool. A Potential for a Decolonization of Childhood. Video Journal of Education and Pedagogy, 2019, 4(1): 99–115, OA online.

Sofia Grunditz & Anne-Li Lindgren & Sofia Frankenberg. Vardagligt samspel och mobila sängar i barnstorlek - en visuell historisk analys av vilan i förskolan. EDUCARE 2019:1, 116-142, OA online.

Peter Skagius, Anne-Li Lindgren & Karin Zetterqvist Nelson. Psykis ohälsa eller bara livet? Ungas egna beskrivningar av psykisk ohälsa i en internetbaserad verksamhet organiserad av och för ungdomar. Socialmedicinsk Tidskrift, 2018, 95(5): 568-576, OA online.

Anne-Li Lindgren. Materializing fiction: Teachers as creators of play and children as embodied entrants in early childhood education. International Journal of Play, 2017, 6(2): 1-16.

Tobias Samuelsson & Anna Sparrman & David Cardell & Anne-Li Lindgren. The active, competent child, capable of autonomous action: an inherent quality or the outcome of a research process? AnthropoChildren. Ethnographic Perspectives in Children & Childhood, 2015, 5. OA online.

Uppdrag

Ledamot i Myndigheten för Kulturanalys och Kulturanalys Nordens vetenskapliga råd.

Ledamot i styrgruppen för Förskolesummit (Stockholms stad & Stockholms universitet).

ForskarFredag: Samarbete med Vetenskap och Allmänhet

Lindgren, A-L och Grunditz, S, Elever ritar sig själva som framtida forskare, VA-rapport 2018:4. Länk till rapporten.

Doktorandprojekt

Filmetnografi om film i förskolan: barns och vuxnas perspektiv (Maria Olsson).

Nyanlända familjers möte med svensk förskola (Wiji Bohme Shomary).

Sexualitet och förskola (Magdalena Hulth).

Integritet och förskola (Josefin Forsberg Koel).

Förskolepolicy och barnperspektiv (Alexandra Zahariadis Palmaer)

Forskningsprojekt