Stockholms universitet logo, länk till startsida

Annika Strandin PersForskare

Forskning

Skolvägens historiska geografi, barnens intåg i väglandskapet efter allmänna folkskolans införande år 1840-1930, med Annika Björklund och Maja Lagerqvist Kulturgeografiska institutionen Stockholms Universitet.

Herrgårdstorpen efter torparna: en plats för de marginaliserade? med Maja Lagerqvist, Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet.

The Family and the Second home: Enacting material, social and emotional values with complications across generations, med Maja Lagervist  och Urban Nordin, Kulturgeografiska institutionen Stockholms Universitet.

Normkritisk kulturmiljöpraxis, exemplet Statens fastighetsverk, med Paul Agnidakis Institutionen för ABM, Uppsala, Musei- och kulturarvsvetenskap och Maja Lagerqvist Kulturgeografiska institutionen Stockholms Universitet.

Assignments

Fler vägar till lärande - utveckling av multimodal kulturgeografisk metodik. IKT-pedagogiskt projekt. Kulturgeografiska institutionen 2016-2017.

Historisk-geografisk landskapsanalys kring ett framtida kulturreservat. Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademien. 2014-2016

Publications

Strandin Pers, A., Lagerqvist, M. & Björklund (2022) Walk a mile in someone else's shoes: The difficult school route and how it was managed during the emergence of the Swedish Folkskola 1840–1930. Norwegian Journal of Geography. Jan2022, p1-13. 13p. 

Lagerqvist, M., Strandin Pers, A. & Björklund, A. (2021) Att gå: den hälsosamma eller hälsovådliga skolvägen. Geografiska notiser, Nr 2-3, p. 34-46. https://geografilararnas.se/wp-content/uploads/2022/02/GN-2021-2-3_s34-46_M-Lagerqvist-mfl_Att-ga.pdf

Strandin Pers, A., & Annika, B. (2019). Skolvägens historiska geografi : metodutveckling med fokus på kartering och skildringar av skolvägar efter allmänna folkskolans införande 1840 (Kulturgeografiskt seminarium). Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Strandin Pers, A. (2019) Varför finns så många åkrar som heter dalkarlskärret? i Magnusson, J.J. & Grönberg, C. (red.) (2019). OEI # 84-85 2019: Våtmarker & experiment. Stockholm: [OEI Editör].

Lagerqvist, M., Strandin Pers, A. (2019) Kulturgeografiska perspektiv på torpen efter torparna – 1900-talets dolda historier i herrgårdarnas marginaler. Geografiska Notiser. 2019

Agnidakis, P., Lagerqvist, M., Strandin Pers, A., (2018) I riktning mot en normkreativ kulturmiljövård: Metodutveckling utifrån exemplet Statens fastighetsverk. Kulturstudier. 9(1):167-198 

Strandin Pers, A, Lagerqvist, M. & Nordin, U. (2018): The family and the second home. On building sandcastles, sharing places and the passing of time. Routledge International Handbook on Second Homes Turism and Mobilities red Hall, M & Müller, K.

Lagerqvist, Strandin Pers och Nordin (2016) The more, the merrier? Experiences of shared usage and generational intersections at second homes in Sweden.  Tourism, Leisure and Global Change Vol 1, 2014

Strandin Pers, Annika (2015) Stensjö by, sammanställning av historiska kartor samt kartöverlägg.  Del 1. Rapport. Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademien.

Strandin Pers, Annika (2015) Stensjö by, sammanfattning av fältundersökning samt kartanalyser.  Del 2. Rapport. Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademien.

Agnidakis, P., Lagerqvist, M., Strandin Pers, A., (2015) Normkritisk kulturmiljöpraxis. Exemplet Rosersberg. Rapport Uppdrag FoU HT 2014, V0_2, dnr 79-1632/14. SFV

Strandin Pers, Annika (2012). Mark i marginalen: drivkrafter, pionjärer och myrodlingslandskap. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2012

Strandin, H Annika (2008). Mosskultur och landskap - en historiskgeografisk analys i Svensk mosskultur. Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750-2000, red, Leif Runefelt. KSLA. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 41.

Strandin, H Annika (2003). Myrarna - en odlingsreserv, i Med landskapet i centrum: Kulturgeografiska perspektiv på nutida och historiska landskap, red. Ulf Jansson. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Meddelande 119. 2003

Presentations

Historiskt perspektiv på våtmarker på Multifunktionalitet i våtmarker: realistiskt mål eller en dröm? Vivi Täckholm-salen, Frescati, Stockholms universitet, 27 oktober 2021 Arrangör: Bolincentret för klimatforskning

Vad hände med torpen efter torparna? med Maja Lagerqvist på Kulturhuset Fanfaren, Farsta bibliotek 24 oktober 2019. Ingår i serien ”Vetenskap för vetgiriga”, öppna föreläsningar om aktuella ämnen, i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stadsbibliotek.

En kulturgeografs perspektiv på anlagda våtmarker på Workshop anlagda våtmarker, Lilla Böslid 16 maj 2018

Att följa vår historia genom kartöverlägg på Forskartorget Bokmässan, 26 september 2015 Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien

The more, the merrier? Strategies and effects of generational changes and shared usage of second homes på Sweden på Islands and Island life Forum för Skärgårdsforskning, Åbo, 1  Oktober 2014, med Maja Lagerqvist och Urban Nordin, (Department of Human Geography Stockholm University, Sweden)

The more, the merrier? Strategies and effects of generational changes and shared usage of second homes in Sweden på IGU Commission for the Geography of Tourism, Leisure and Global Change conference, Skeviks gård, Stockholm, 9-11 Juni 2014, med Urban Nordin. (Department of Human Geography Stockholm University, Sweden)

The growing family and the second home: geographies of conflict-ridden summer idylls, på 5th Nordic Geographers' Meeting, 2013, Reykjavik, Iceland. 12 juni, 2013, med Urban Nordin och Maja Lagerqvist (Department of Human Geography Stockholm University, Sweden