Profiles

Anna Sandberg

Anna Sandberg Trolle-Lindgren

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutet för social forskning
Telefon 08-16 26 91
E-post anna.sandberg@sofi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 F
Rum F 828
Postadress Institutet för social forskning 106 91 Stockholm

Om mig

Jag disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm år 2014 och var sedan postdoktor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) i tre år. Sedan hösten 2017 är jag forskare vid Institutet för social forskning (SOFI).  

Min forskning handlar om ekonomisk ojämlikhet och könsskillnader i yrkesval, karriär och lön. För att studera dessa frågor använder jag främst experiment och svensk registerdata, men även fältdata från andra källor såsom idrottstävlingar. Min avhandling berörde bland annat könsskillnader i benägenheten att löneförhandla, syskonsamband i kriminalitet, och diskriminering i bedömningsprocesser.

Under de närmaste åren kommer jag att fortsätta använda ekonomiska experiment och svensk registerdata för att studera mekanismerna bakom könsskillnader i arbetsmarknadsutfall och välmående. Mitt FORTE-finansierade juniorforskarprojekt syftar till att undersöka betydelsen av (i) könssammansättningen av arbetsgrupper, (ii) rekrytering genom rekommendationer och (iii) könsstereotyper i media.

Mer information om mina publikationer återfinns på min hemsida: www.annasandberg.nu.

Senast uppdaterad: 12 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa