Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Anna Sandberg Trolle-LindgrenForskare

Om mig

Jag disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm år 2014 och var sedan postdoktor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) i tre år. Sedan hösten 2017 är jag forskare vid Institutet för social forskning (SOFI).  

Min forskning handlar om ekonomisk ojämlikhet och könsskillnader i yrkesval, karriär och lön. För att studera dessa frågor använder jag främst experiment och svensk registerdata, men även fältdata från andra källor såsom idrottstävlingar. Min avhandling berörde bland annat könsskillnader i benägenheten att löneförhandla, syskonsamband i kriminalitet, och diskriminering i bedömningsprocesser.

Under de närmaste åren kommer jag att fortsätta använda ekonomiska experiment och svensk registerdata för att studera mekanismerna bakom könsskillnader i arbetsmarknadsutfall och välmående. Mitt FORTE-finansierade juniorforskarprojekt syftar till att undersöka betydelsen av (i) könssammansättningen av arbetsgrupper, (ii) rekrytering genom rekommendationer och (iii) könsstereotyper i media.

Mer information om mina publikationer återfinns på min hemsida: www.annasandberg.nu.