Profiles

Annika Sandén. Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet

Annika Sandén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-674 71 16
E-post annika.sanden@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 898
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Docent

Forskning

Min forskning behandlar vardagens villkor och skiftningar under det svenska 1500- och 1600-talet. Jag intresserar mig för hur samhället organiserades och fungerade på lokal nivå, hur människor samspelade med varandra, vilka konflikter som uppstod, hur de drevs och löstes. I avhandlingen Stadsgemenskapens resurser och villkor: samhällssyn och välfärdssträvanden i Linköping 1600–1620 (2005) liksom i senare studier tas utgångpunkten i ett social– och kulturhistoriskt perspektiv. I Missdådare: brott och människoöden i Sverige runt 1600 (2014) analyseras vardagsnära förhållanden, såsom människors vanor, normer om rätt och fel, om ära och skam.

I senare studier har samhällets utstötta kommit att särskilt studerats. Monografin Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal, placerar bödeln i ett socialt och kulturellt sammanhang. Den är en studie om tillhörighetens gränser och villkor, hur dessa upprätthölls och tog sig uttryck i det lokala.

Forskningsprojekt: Lust, lek och spel under svensk stormaktstid. Utkommer som monografi 2020 på Atlantis förlag.

Nyckelord

Tidigmodern tid, hushåll, normer, sociala förhållanden, religion, gränsdragningar

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2018. Annika Sandén. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
 • 2018. Annika Sandén. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
 • Bok Bödlar
  2016. Annika Sandén.
 • 2014. Annika Sandén.
 • 2013. Sofia Holmlund, Annika Sandén.

  Tattare, tiggare, vansinniga och löskefolk - utsatta människor har funnits i alla tider. I denna bok varvas skildringar av enskilda livsöden med övergripande historisk analys - från medeltiden till våra dagar. I femton texter presenteras en annorlunda typ av historia med ett uttalat underifrånperspektiv. Författarna är forskare som på olika sätt brottats med dessa frågor i sitt arbete.

 • 2012. Annika Sandén, Erik Petersson.

  Det såg inte bra ut för människorna i 1500-talets Europa. Kanske var det fruktade tillständ som Bibeln talade om nu här: mänsklighetens förfall och jordens slutliga undergång. Tecknen visade sig överallt - i jordbävningar och oväder, i politiska kriser och krig, i svält och fattigdom. Gud varnade människorna för hur de levde, allt längre bort från hans påbud och lagar. I Sverige fanns två personer som önskade göra någonting åt situationen innan den alldeles urartade. Det var landets riksföreståndare, hertig Karl, och ärkebiskopen Abraham Angermannus. År 1596 påbörjade de ett av de största återuppbyggnadsprojekten i vårt lands historia. Och de gjorde det med besked. Men det skulle inte bli som de hade tänkt.

  Mot undergången behandlar ett turbulent och konfliktfyllt 1500-tal. Genom den kontroversielle ärkebiskopen Abraham Angermannus och hans historia får läsaren möta ett Sverige indraget i genomgripande samhällsomvandlingar. I det politiska och religiösa toppskiktet utspelade sig många intriger och infekterade stride. Och utgången av dessa kommer att bli avgörande för hela rikets framtid.

Visa alla publikationer av Annika Sandén vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 4 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa