Profiles

Anneli Silvén Hagström. Foto: Niklas Björling

Anneli Silvén Hagström

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
E-post anneli.silven.hagstrom@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 648
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är socionom, steg-ett utbildad psykoterapeut och fil.dr. i socialt arbete. Mitt huvudsakliga forskningsområde är barns och ungdomars berättande, meningsskapande och identitetsformering i relation till traumatiska och stigmatiserande livshändelser.

Jag disputerade 2016 med avhandlingen To mourn and resist stigma: Narration, meaning-making and self-formation after a parent’s suicide (Silvén Hagström, 2016) vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier/Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet. I studien analyserades ungdomars berättande om en förälders självmord i några olika kontexter: i forskningsintervjuer (Silvén Hagström, 2013), i en teaterföreställning (Silvén Hagström, 2014) och i två olika chatt-forum på Internet (Silvén Hagström, 2017a; 2017b).

För närvarande leder  jag ett 4-årigt forskningsprojekt finansierat av FORTE [2018-01052] "Barn och ungdomar utsatta för 'stigma-relaterat trauma': Berättande, aktörskap och stödbehov".

 

Publikationer

Silvén Hagström, A. (2019) Childhood narratives about the experience of growing up with alcoholic parents. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 36(3): 299-301.

Silvén Hagström, A & Toft, T (2019) 'TOGETHER WE ARE UNBEATABLE': Young sisters' narration of a sibling's cancer in personal blogs on the Internet. International Journal of Qualiative Studies on Health & Wellbeing, (publicerad online).

Silvén Hagström, A (2019) Why did he choose to die?: A meaning-searching approach to parental suicide bereavement in youth. Death Studies, 43(2): 113-121.

Silven Hagström, A (2017a) The 'Suicide stigma' re-negotiated: Storytelling, social support and resistance in an Internet based community for the young suicide bereaved, Qualitative Social Work, 16(6): 775-792.

Silvén Hagström, A (2017b) Breaking the silence: Parentally suicide-bereaved youths’ self-disclosure on the Internet and the social responses of others related to stigma, Journal of Youth Studies, 20(8): 1077-1092.

Silvén Hagström, A (2017) En förälders självmord: Ingen hemlighet att bära ensam, SocialPolitik, nr 1.

Silvén Hagström, A (2016) To mourn and resist stigma: Narration, meaning-making and self-formation after a parent’s suicide, Doctoral thesis, Department of Social and Welfare Studies/Social Work, Linköping University.

Silven Hagström, A (2014) 'The self-murderer from Orminge': A bereaved daughter’s remonstrance to ’rescue’ her Self through a performed memoir of revolt, Narrative Inquiry, 24(2): 218–238.

Silvén Hagström, A (2013) 'The stranger inside': Suicide related grief and ’othering’ among teenage daughters after the loss of a father to suicide, Nordic Social Work Research Journal, 3(2): 185–192.

Doukkali Berg, E., Winterling, J., Eriksson, L. E., Lampic, C och Silvén Hagström, A., and Wettergren, L. (2013) Adolescents’ and young adults' experiences of childhood cancer: Descriptions of daily life 5 years after diagnosis, Cancer Nursing, 36(5): 400–407.

Silven Hagström, A. (2013) Att vara 'sårad av livet' eller 'inträngd i ett hörn': Diskussioner om självmord i nutida Japan. Orientaliska Studier, 133, Stockholms universitet: 74–139.

Silvén Hagström, A (2010) När pappa tog sitt liv: En narrativ studie av fyra unga kvinnors berättelser om erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord, Mastersuppsats Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

 

Senast uppdaterad: 15 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa