Profiles

Andrea Voyer profile pic Photo L Zoubir Stockholm University.jpg

Andrea Voyer

Docent, Biträdande universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Sociologiska institutionen
E-post andrea.voyer@sociology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 9
Rum B 974
Postadress Sociologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Andrea Voyer är docent och biträdande universitetslektor på sociologiska institutionen.

Undervisning

Andrea undervisar på kurserna Etnicitet och Integration, Mikrosociologi, Kvalitativ Metoder samt Basic Sociology på grundnivå. Hon är koordinator för programmen i sociologi och Applied Social Research på avancerad nivå. Dessutom handleder Andrea på alla nivåer.

Forskning

Hon är kultursociolog och socialteoretiker som använder forskningsmetoder etnografi och computational social science inom olika empiriska områden. Andrea arbetar med frågor som handlar om social ojämlikhet, sociala normer, och om hur klass, etnicitet, ras och kön påverkar vardagslivet. Hennes nuvarande forskning följer tre komplementära teman och metoder: (1) etnografisk forskning om ojämlikhet i tre olika samhällsorganisationer i New York City, (2) datorbaserad textanalys av svenska och amerikanska böcker on vett och etikett med syftet att identifiera hur sociala normer formar sociala ojämlikheter, (3) teoretisera svenskhet, invandrare, etnicitet och ras i den svenska civil sfären.

Senast uppdaterad: 2 september 2020

Bokmärk och dela Tipsa