Profiles

ann-louise schallin

Ann-Louise Schallin

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 33 67
E-post ann-louise.schallin@antiken.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 417
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm Stockholm

Om mig

Jag forskar framför allt om egeisk förhistoria och det är mitt arkeologiska fältarbete som har varit den främsta inspirationskällan när det gäller de specifika ämnesvalen. Inom fältet egeisk förhistoria har min forskning haft ett brett spektrum, och varit fokuserad på skilda aspekter på de kykladiska öarna, Kreta och det grekiska fastlandet. Mitt praktiska arkeologiska arbete har hittills bestått av inventeringsarbete, utgrävningar, materialbearbetning, dokumentering, inklusive ritning och publicering av arkeologiskt material. Jag intresserar mig för bosättningsmönster och bosättningsstrukturer och hur kulturyttringar ändras och anpassas och speglar människors aktiva agerande som en respons på yttre förutsättningar. I min forskning vill jag i samarbete med andra discipliner studera människors villkor, använda och utveckla olika arkeologiska metoder och utifrån specifika problem belysa helheten. Mitt fältarbete har genererat en mängd fynd. Dessa och mina andra publiceringsuppdrag har gett mig anledning att utveckla hypoteser och teorier kring materialitet och ”agency”. Ett exempel är mitt arbete med att definiera identitetsmarkörer hos de olika lokala mykenska orterna i Argolis.

Forskning

Specifika projekt som just nu är aktuella för mig är materialbearbetning – dokumentation, analys och tolkning av fynd främst från det grekisk-svensk-danska fältprojektet i Khania på Kreta och från det grekisk-svenska fältprojektet i Midea i Argolis i Grekland. Förutom det faktum att alla fynd ska bearbetas, så arbetar jag specifikt med kategorierna mykensk keramik, terrakottafiguriner och väggmåleri. Jag arbetar också med fynden från andra svenska fältprojekt i Grekland: Asine, Berbati och Dendra.

När det gäller figurinerna har de legat till grund för specifika studier om kultritual och religiösa skådespel och jag har också studerat dem utifrån genderperspektiv. Dessutom är det terrakottafigurinerna som jag använder i en mobilitetsstudie där de skannas med ett xrf-instrument för grundämnesanalys.

Materialstudierna från den mykenska gravplatsen i Dendra har vidare fått mig att vilja mer detaljerat undersöka de ceremoniella aspekterna av gravritualerna som det arkeologiska materialet kan påvisa både i landskapet Argolis och i den kykladiska övärlden. Som i så många andra förhistoriska sammanhang har ceremonier och rituella skådespel spelat en viktig roll under den egeiska bronsåldern.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Ann-Louise Schallin vid Stockholms universitet

Filer

Senast uppdaterad: 9 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa