Profiles

Caroline Nordklint

Caroline Nordklint

Universitetslektor i skatterätt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 17 32
E-post caroline.nordklint@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 815
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Syftet med mitt forskningsprojekt är att studera bevisprövning i skatteprocessen och särskilt tillämpningen av bevisvärderingsmetoder i förvaltningsdomstolar och myndigheter i dessa ärenden. Projektet kommer att fokusera på en jämförelse mellan bevisprövningen i allmänna domstolar respektive förvaltningsdomstolar med särskilt fokus på skatterättsliga mål. Jämförelsen kommer att bestå av dels en allmänt hållen analys av de bevisrättsliga reglerna samt en fördjupande analys ur ett bevisrättsligt perspektiv av särskilt utvalda skatterättsliga situationer.

Inom ramen för projektet kommer jag därvid att undersöka rättssäkerhetsaspekterna med anledning av avsaknaden av anpassade bevisvärderingsmetoder för taxeringsmål och även diskutera behovet av regler för bevisprövningen samt behovet av särskilda och anpassade bevisvärderingsmetoder för taxeringsmål för att öka rättssäkerheten.

Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa