Stockholms universitet

Camilla Therese Alexandra MattssonProjektledare

Om mig

Jag arbetar på Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) som tillhör Institutionen för Biokemi och biofysik vid Stockholms Universitet. Parallellt med mitt arbete vid KRC arbetar jag även som kemilärare på högstadiet, vilket jag gjort sedan år 2004.

KRC är ett nationellt resurscentrum med uppdrag att stödja verksamma kemilärare i grundskolan, gymnasieskolan och på komvux.
Mycket av KRC:s verksamhet handlar om nätverkande och kommunikation via hemsidan, via nyhetsbrev och via e-brev. KRC håller även i olika webinarier, endagskurser för verksamma lärare samt ger kursen Säkerhet i skolans kemiundervisning, 7,5 hp. Vi lägger stort fokus på praktiknära stöd i undervisningen och ofta handlar det om laborativt arbete och kemididaktik. Eftersom många lärare efterfrågar stöd kring skolornas kemikaliehantering har KRC även kontakt med myndigheter kring det.

Vi finns på plan 4 i norra delen av Arrheniuslaboratoriet / Kemiska övningslaboratoriet vid Stockholms Universitet.