Stockholms universitet logo, länk till startsida

Charles BerkowOmvärldsanalytiker

Om mig

Jag är omvärldsanalytiker vid Östersjöcentrum, med särskilt intresse för hur miljöpolitiska mål tas fram, hur de omsätts till beslut och hur beslut genomförs och följs upp. I det ingår samspelet mellan miljöpolitik och andra politikområden, som fiske. En annan aspekt är samspelet mellan ekonomi, naturresurser, människan och miljön. En tredje ingång är samspelet mellan EU-nivån, den regionala nivån och den nationella nivån.

Jag är ekonom i botten och har långvarig erfarenhet från framförallt politik, förvaltning och miljörörelsen.