Organisation

Ett centrum för Östersjön

Stockholms universitets Östersjöcentrum inrättades 1 januari 2013, och är en sammanslagning av det internationella samarbetet Baltic Nest Institute, BNI, och före detta Stockholms universitets marina forskningscentrum med Askölaboratoriet. I februari 2013 ingick Östersjöcentrum ett strategiskt partnerskap med stiftelsen BalticSea2020 för att skapa Baltic Eye – åtgärdsinriktad analys, syntes och kommunikation. Dessutom ingick framtill 2015 administrering av det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM.

Styrning och lokaler
Verksamheten leds av föreståndare Tina Elfwing, vetenskaplige ledaren Christoph Humborg och arbetsledaren för BNI, Bo Gustafsson. Östersjöcentrums styrelse medverkar i de långsiktiga besluten av strategisk betydelse.

Baltic Nest Institute, BNI, ska finnas kvar som en identifierbar enhet och behålla sin internationella styrelse. Även webbplatsen, www.balticnest.org, kommer att vara kvar under överskådlig framtid.

Stockholms universitets marina forskningscentrum har i och med universitetsstyrelsens beslut lagts ned men verksamheten, inklusive Askölaboratoriet, fortsätter inom nya Östersjöcentrum.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Kontakta ledningsgruppen:

Viktiga dokument

Ladda ner och läs Östersjöcentrums stadgar och universitetsstyrelsens beslut gällande inrättande av Stockholms universitets Östersjöcentrum:

Östersjöcentrums verksamhet