Samverkan

En viktig del av Östersjöcentrums verksamhet är att samverka med andra aktörer.
Baltic Eye

Baltic Eye

Baltic Eye är ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020.

BNI logga

Baltic Nest Institute

Baltic Nest Institute är en internationell forskningsallians som sammanställer information från många organisationer runt om Östersjön i ett unikt beslutsstödssystem.

Baltic Bar

Baltic Seminar och Bar

En plattform för att främja marin forskning vid vårt lärosäte och stärka samverkan mellan de 200-300 forskare, doktorander och andra som på ett eller annnat sätt arbetar med frågor som rör havsmiljön.

Samverkan med många

En viktig del av Östersjöcentrums verksamhet är att samverka med andra aktörer. Det kan vara både stora och små projekt, och mer eller mindre långsiktiga samarbeten. Huvudsaken är att de i förlängningen leder till mer kunskap, bättre beslut och en bättre havsmiljö.