Samverkan

En viktig del av Östersjöcentrums verksamhet är att samverka med andra aktörer.

Samverkar med många

En viktig del av Östersjöcentrums verksamhet och uppdrag är att samverka med andra aktörer. Nästan allt vi gör utförs tillsammans med andra. Huvudsaken är att samarbetet i förlängningen leder till mer kunskap, bättre beslut och en bättre havsmiljö.

Samverkan kan vara inom Stockholms universitet, tillsammans med andra lärosäten eller med parter från andra delar av samhället. Det handlar om både stora och små projekt, och mer eller mindre långsiktiga samarbeten. Här har vi samlat de viktigaste.

Kjell Larsson

Professor Kjell Larsson får Östersjöakutens pris

Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, belönas med Östersjöakutens pris för sitt arbete och sitt engagemang för Östersjöns miljö.

Rapporten Svealandskusten 2019

Extrem sommar gav tydligt avtryck

Den varma sommaren gjorde tydliga avtryck i de undersökningar av miljötillståndet längs kusten som utförs av Stockholms universitet. Dessutom artiklar om fisksamhällen och kustekosystem, musselodling och restaureringsprojektet i Björnöfjärden.

Kunskapscentrumet om Östersjön på Skansen. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Östersjöhus på Skansen

Skansen har byggt ett nytt kunskapscentrum om Östersjön. Det invigdes i april 2019. Östersjöcentrum har redan från början varit med i planeringsgruppen tillsammans med SLU och samverkan fortsätter.

Baltic Bridge

Baltic Bridge

Samverkan mellan forskare vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet har historiska rötter. Numera är det ett strategiskt partnerskap som lyft våra kontakter med framför allt Tvärminne Zoologiska station.

Baltic Bar

Baltic Seminar och Bar

En plattform för att främja marin forskning vid vårt lärosäte och stärka samverkan mellan de 200-300 forskare, doktorander och andra som på ett eller annnat sätt arbetar med frågor som rör havsmiljön.

havet.nu

Nyheter, forskning och fakta om havet

Tillsammans med flera lärosäten ger vi ut tidskriften Havsutsikt och driver webbplatsen havet.nu. Den digitala fälthandboken Livet i Havet är ett nytillskott i denna populära familj.

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet. Här visas de senaste: