Stockholms universitet

Christina RambergProfessor

Om mig

Forskningsområden: Civilrätt, särskilt kommersiell avtalsrätt, köprätt och särskilda avtalstyper.

Jag är specialiserad på avtalsrätt i vid bemärkelse. Min avhandling handlade om företagsöverlåtelser. Jag har skrivit monografier om bl.a. upplysningsplikt, reklamation, elektronisk handel, auktioner och aktieägaravtal. Jag har under lång tid intresserat mig för internationell harmonisering av avtalsrätten och under mer än tio år varit engagerad i ett arbete som tagit fram en ”modellag” för en europeisk civilkod (det som blev DCFR). Inspirerad av det har jag utarbetat en kodifikation av nu gällande svensk avtalsrätt i paragrafform (www.avtalslagen2020.se).

På senare tid har jag intresserat mig för prejudikat som rättskälla. Jag publicerade en monografi om detta ämne sommaren 2017.

Jag skriver flera läroböcker, bl.a. Malmströms Civilrätt, Allmän avtalsrätt och Rättskällorna en introduktion i kritiskt tänkande. Jag har utvecklat ett webbaserat avtalsförhandlingsspel (CREW-games) för undervisningsändamål.

Jag är intresserad av hur juridik fungerar i det praktiska rättslivet. Jag har arbetat fem år på advokatfirman Vinge och som hovrättsråd i hovrätten för västra Sverige. Jag är fortfarande praktiskt aktiv som skiljeman och rådgivare till advokater.

Min CV finns på www.christinaramberg.se