Profiles

Christina Ramberg

Christina Ramberg

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 28 02
E-post christina.ramberg@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 978
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Forskningsområden: Civilrätt, särskilt kommersiell avtalsrätt, köprätt och särskilda avtalstyper.

Jag är specialiserad på avtalsrätt i vid bemärkelse. Min avhandling handlade om företagsöverlåtelser. Jag har skrivit monografier om bl.a. upplysningsplikt, reklamation, elektronisk handel, auktioner och aktieägaravtal. Jag har under lång tid intresserat mig för internationell harmonisering av avtalsrätten och varit mycket engagerad i ett arbete som tagit fram en ”modellag” för en europeisk civilkod (det som blev DCFR). Inspirerad av det har jag utarbetat en kodifikation av nu gällande svensk avtalsrätt i paragrafform (www.avtalslagen 2010.se).

På senare tid har jag intresserat mig för prejudikat som rättskälla. Jag publicerade en monografi om detta ämne sommaren 2017.

Jag skriver flera läroböcker, bl.a. Malmströms Civilrätt, Allmän avtalsrätt och Rättskällorna en introduktino i kritiskt tänkande. Jag har utvecklat ett webbaserat avtalsförhandlingsspel (CREW-games) för undervisningsändamål och en app (PrepQuiz) som hjälpmedel för inläsning av kurslitteratur.

Jag är intresserad av hur juridik fungerar i det praktiska rättslivet. Jag har arbetat fem år på advokatfirman Vinge och som hovrättsråd i hovrätten för västra Sverige. Jag är fortfarande praktiskt aktiv som skiljeman och rådgivare till advokater.

Min CV finns på www.christinaramberg.se

Senast uppdaterad: 9 december 2019

Bokmärk och dela Tipsa