Profiles

Picture

David Sörhammar

Docent

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 15 34
E-post david.sorhammar@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket, hus 3, 7, 15 och 24
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Undervisning

Docent David Sörhammar undervisar studenter på alla akademiska nivåer inom marknadsföringsämnet. Han är förnärvarande ansvarig för master kursen Innovation och kunskapshantering samt lärare/handledare på kurserna masteruppsats och reflective practice. 

Forskning

Docent David Sörhammar, Stockholm Busines School, har sin doktorsexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och är medlem i forskarskolan MIT. Huvudsakliga forskningsintressen handlar om frågorna om digitalisering, värdeskapande och nätverk. Forskning har fått finansiering från Riksbankens Jubileumsfond [Värdeskapande genom innovativa tjänstesystem: Ett forskningsprojekt om dynamiken kring transitionsprocesser i industriella nätverk], Handelsbankens forskningsstiftelser [Det globala spelet: Digitalisering, strukturomvandling och det svenska dataspelsundret], samt från Sasakawa Young Leaders 'Fellowship Fund [Shopping comparison engines role in consumer markets: Triadic relationships – Consumer, Search Engine and business firms]. Han handleder flera doktorander och har vid flera tillfällen varit fakultetens opponent. Han har publicerat ett flertal artiklar i internationella peer-reviewed journaler och har presenterat papper vid flera internationella konferenser.

Publikationer

Artiklar (peer-reviewed)

Tronvoll, B., Sklyar, A., Sörhammar, D., Kowalkowski, C. (2020) Transformational shifts through digital servitization. Industrial Marketing Management 89: 293-305

Blasco, L., Alexander, M., Sörhammar, D., Jonas, J., Raithel S., & Chen T. (2020) Organizing actor engagement: a platform perspective. Journal of Business Research 118: 74-85

Sklyar, A., Kowalkowski, C., Tronvoll, B., Sörhammar, D. (2019) Organizing for digital servitization: A service ecosystem perspective. Journal of Business Research 104: 450-460

Sklyar, A., Kowalkowski, C., Sörhammar, D., Tronvoll, B. (2019) Resource integration through digitalisation: A service ecosystem perspective. Journal of Marketing Management 35(11-12): 974-991

Nussipova, G., Nordin, F., Sörhammar, D. (2019) Value formation with immersive technologies: an activity perspective. Journal of Business and Industrial Marketing 35(3): 483-494

Jonas, J., Boha, J., Sörhammar, D., & Moeslein K.M (2018) Stakeholder engagement in intra-and inter-organizational innovation: Exploring antecedents of engagement in service ecosystems. Journal of Service Management 29(3): 399-421

Koskela-Huotari, K., Edvardsson, B., Jonas, J., Sörhammar, D., Witell, L., (2016) Innovation in Service Ecosystems – Breaking, Making and Maintaining institutional rules of resource integration. Journal of Business Research 69(8): 2964-2971

Röndell, G. J., Sörhammar, D. and Gidhagen, M. (2016) Co-governance in the Consumer Engagement Process: Facilitating Multi-beneficial Value Creation. Journal of Strategic Marketing 24(3-4): 327-345

Varey, R., Djavlonbek, K., and Sörhammar, D. (2016) The Phenomenon of Participation: From a part to win, to playing a part. Social Business 5(4): 343-360

Peters, L., Löbler, H., Brodie, R., Breidbach, C., Hollebeek, L., Smith, S., Sörhammar, D., Varey, R. (2014) Theorizing about resource integration through service-dominant logic, Marketing Theory, 14(3): 249-268

Kowalkowski, C., Persson Ridell, O., Röndell, G.J., and Sörhammar, D (2012) The co-creative practice of forming a value proposition, Journal of Marketing Management, 28(13-14): 1553-1570.

Gidhagen, M., Persson Ridell, O. and Sörhammar, D. (2011) The Orchestrating Firm: Value Creation in the Video Game Industry, Managing Service Quality, 21(4): 392-409.

Röndell, J. and Sörhammar, D. (2010) The Post-Industrialism/post-capitalism citizen: a heterogeneous actor in a complex exchange and value creating environment, Journal of Customer Behaviour, 9(4): 335-344.

Röndell, J. and Sorhammar, D. (2010) Functional identities, resource integrators and the service-dominant logic, Journal of Customer Behaviour, 9(1): 19-36.

Bokkapitel

Gidhagen, M. & Sörhammar D. (2020) Service Marketing. In (Eds.) Eriksson-Zetterquist, U., Hansson, M., & Nilsson, F. Theories & Perspectives in Business Administration. Studentlitteratur, pp. 433-460

Jonas, J, Sörhammar, D. & Röndell. J. (2018) Extending Innovation – from Business Model Innovation to Innovation in Service Ecosystems. In (Eds.) Vargo, S & Lusch, R. The SAGE handbook of Service-Dominant Logic. Sage, pp. 655-673

Rondell, J., and Sörhammar, D. (2016) Extending the role of consumers: From marketing targets to participant in business networks. In (Eds.) Thilenius, P., Pahlberg, C. and Havila, V. Extending the business network approach – New territories, New technologies, New terms. Palgrave, McMillan, pp. 67-82

Persson Ridell, O., Rondell, J., and Sörhammar, D. (2012) How Open is Open Innovation, in (Ed.) Ågerfalk, P., et al. Managing Open Innovation Technologies Springer, Heidelberg, pp. 253-274

Avhandling (monografi)

Consumer – Firm Business Network: The case of “Store” versus Internet (2008) Uppsala University

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa