Stockholms universitet logo, länk till startsida

David SörhammarUniversitetslektor, docent

Undervisning

Docent David Sörhammar undervisar studenter på alla akademiska nivåer inom marknadsföringsämnet. Han är förnärvarande ansvarig för master kursen Innovation och kunskapshantering samt lärare/handledare på kurserna masteruppsats och reflective practice. 

Forskning

Docent David Sörhammar, Stockholm Busines School, har sin doktorsexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och är medlem i forskarskolan MIT. Huvudsakliga forskningsintressen handlar om frågorna om digitalisering, värdeskapande och nätverk. Forskning har fått finansiering från Riksbankens Jubileumsfond [Värdeskapande genom innovativa tjänstesystem: Ett forskningsprojekt om dynamiken kring transitionsprocesser i industriella nätverk], Handelsbankens forskningsstiftelser [Det globala spelet: Digitalisering, strukturomvandling och det svenska dataspelsundret], samt från Sasakawa Young Leaders 'Fellowship Fund [Shopping comparison engines role in consumer markets: Triadic relationships – Consumer, Search Engine and business firms]. Han handleder flera doktorander och har vid flera tillfällen varit fakultetens opponent. Han har publicerat ett flertal artiklar i internationella peer-reviewed journaler och har presenterat papper vid flera internationella konferenser.

Publikationer

Artiklar (peer-reviewed)

Toth Z., Sklyar, A., Kowalkowski, C., Sörhammar, D., Tronvoll B, & Wirths, O. (2022) Tensions in digital servitization through a paradox lens. Industrial Marketing Management. 102, pp. 438-450

Ek, P & Sörhammar D. (2022) Effects of User Community Sensing Capability in Digital Product Innovation: Evidence from the video game industry. International Journal of Innovation Management

Kowalkowski, C., Tronvoll, B., Sörhammar, D., Sklyar, A. (2022) Digital servitization: How data-driven services drive transformation. HICCS 55

Tronvoll, B., Sklyar, A., Sörhammar, D., Kowalkowski, C. (2020) Transformational shifts through digital servitization. Industrial Marketing Management 89: 293-305

Blasco, L., Alexander, M., Sörhammar, D., Jonas, J., Raithel S., Chen T. (2020) Organizing actor engagement: a platform perspective. Journal of Business Research 118: 74-85

Sklyar, A., Kowalkowski, C., Tronvoll, B., Sörhammar, D. (2019) Organizing for digital servitization: A service ecosystem perspective. Journal of Business Research 104: 450-460

Sklyar, A., Kowalkowski, C., Sörhammar, D., Tronvoll, B. (2019) Resource integration through digitalization: A service ecosystem perspective. Journal of Marketing Management 35(11-12): 974-991

Nussipova, G., Nordin, F., Sörhammar, D. (2019) Value formation with immersive technologies: an activity perspective. Journal of Business and Industrial Marketing 35(3): 483-494

Jonas, J., Boha, J., Sörhammar, D., Moeslein K.M. (2018) Stakeholder engagement in intra-and inter-organizational innovation: Exploring antecedents of engagement in service ecosystems. Journal of Service Management 29(3): 399-421

Koskela-Huotari, K., Edvardsson, B., Jonas, J., Sörhammar, D., Witell, L. (2016) Innovation in Service Ecosystems – Breaking, Making and Maintaining institutional rules of resource integration. Journal of Business Research 69(8): 2964-2971

Röndell, G. J., Sörhammar, D., Gidhagen, M. (2016) Co-governance in the Consumer Engagement Process: Facilitating Multi-beneficial Value Creation. Journal of Strategic Marketing 24(3-4): 327-345

Varey, R., Djavlonbek, K., Sörhammar, D. (2016) The Phenomenon of Participation: From a part to win, to playing a part. Social Business 5(4): 343-360

Peters, L., Löbler, H., Brodie, R., Breidbach, C., Hollebeek, L., Smith, S., Sörhammar, D., Varey, R. (2014) Theorizing about resource integration through service-dominant logic, Marketing Theory, 14(3): 249-268

Kowalkowski, C., Persson Ridell, O., Röndell, G.J., Sörhammar, D. (2012) The co-creative practice of forming a value proposition, Journal of Marketing Management, 28(13-14): 1553-1570.

Gidhagen, M., Persson Ridell, O. Sörhammar, D. (2011) The Orchestrating Firm: Value Creation in the Video Game Industry, Managing Service Quality, 21(4): 392-409.

Röndell, G.J., Sörhammar, D. (2010) The Post-Industrialism/post-capitalism citizen: a heterogeneous actor in a complex exchange and value creating environment, Journal of Customer Behaviour, 9(4): 335-344.

Röndell, G.J., Sörhammar, D. (2010) Functional identities, resource integrators and the service-dominant logic, Journal of Customer Behaviour, 9(1): 19-36.

Bokkapitel

Walther K., & Sörhammar D. (2021) Reaching new heights in the cloud: the digital transformation of the video games industry. In (Ed.) Ekman, P., Dahlin, P., and Keller, C. Management and Information Technology after Digital Transformation. Routledge, pp 53-62.

Sörhammar D., Tronvoll B, & Kowalkowski C. (2021) Managing digital servitization: a service ecosystem perspective. In (Ed.) Ekman, P., Dahlin, P., and Keller, C. Management and Information Technology after Digital Transformation. Routledge, pp 23-32.

Tronvoll B, Kowalkowski C. & Sörhammar D. (2021) Transforming small and medium-sized enterprises (SMEs) to digitally enabled landscapes. In (Ed.) Lindgreen A., Ritter T., Lund Pedersen C., and Ringberg T. Big Data in Small Business: Data-driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises. Edward Elgar Publishing, pp 211-227.

Kowalkowski C., Sörhammar D. & Tronvoll B. (2021) Digital servitization: How manufacturing firms can enhance resource integration and drive ecosystem transformation. (Ed.) Kohtamäki M. et al. The Palgrave Handbook of Servitization. Palgrave Macmillan, pp 27-39.

Gidhagen, M. & Sörhammar D. (2020) Service Marketing. In (Ed.) Eriksson-Zetterquist, U., Hansson, M., & Nilsson, F. Theories & Perspectives in Business Administration. Studentlitteratur, pp. 433-460

Jonas, J, Sörhammar, D. & Röndell. J. (2018) Extending Innovation – from Business Model Innovation to Innovation in Service Ecosystems. In (Ed.) Vargo, S & Lusch, R. The SAGE handbook of Service-Dominant Logic. Sage, pp. 655-673

Rondell, J., & Sörhammar, D. (2016) Extending the role of consumers: From marketing targets to participant in business networks. In (Ed.) Thilenius, P., Pahlberg, C. and Havila, V. Extending the business network approach – New territories, New technologies, New terms. Palgrave, McMillan, pp. 67-82

Persson Ridell, O., Rondell, J., & Sörhammar, D. (2012) How Open is Open Innovation, in (Ed.) Ågerfalk, P., et al. Managing Open Innovation Technologies Springer, Heidelberg, pp. 253-274

Avhandling (monografi)

Consumer – Firm Business Network: The case of “Store” versus Internet (2008) Uppsala University