Profiles

Jonas Ebbesson

Jonas Ebbesson

Professor i miljörätt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 22 45
E-post jonas.ebbesson@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 7
Rum C 951
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Tidigare dekan Juridiska fakulteten (2012-2017).

 

Forskar och undervisar huvudsakligen i miljörätt. Min forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra ämnesområden och med en internationell infallsvinkel. Jag har ägnat en stor del av min forskning under de senaste åren åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och ”miljödemokrati”. Jag har också deltagit i FN:s arbete med dessa frågor, framför allt inom ramen för 1998 Århuskonvention. Konventionen ålägger stater och EU att ge enskilda och miljöorganisationer rätt att delta i miljöbeslutsprocesser och för talan inför domstol i miljöärenden.

 

Andra forskningsteman som intresserar mig är transnationella företags miljöansvar, och de rättsliga strukturernas betydelse för social-ekologiska system förmåga att hantera förändringar och kriser. Jag har också forskat om rättviseaspekter på miljörätten och är redaktör för boken "Environmental Law and Justice in Context" (Cambridge University Press, 2009). Den bakomliggande tanken med boken är att visa att rättviseaspekter uppkommer i alla miljörättsliga situationer; när rättsregler skapas och när de tillämpas, på lokal så väl som global nivå.

 

Jag är sedan 2011 ordförande i Århuskonventionens efterlevnadskommitté ("Compliance Committee"), och har varit ledamot i kommittén sedan 2005. Kommittén granskar klagomål från allmänheten på hur konventionens regler efterlevs av de drygt 45 parterna (stater och EU) till konventionen (http://www.unece.org/env/pp/cc.html).

 

Jag var 2006-2008 ledamot i Finansdepartementets Expertgrupp för miljöstudier och 2001-2006 ”Book review editor” för Yearbook of International Environmental Law (Oxford University Press). Jag har också varit rådgivare för ett par miljörättsliga tidskrifter. Jag var föreståndare för Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet (CTM) 2007 och forskare vid Stockholms Resilienscenter 2008-2011.

 

Jag var i flera år kursföreståndare för kurserna "Miljörätt" och "Environmental Law Across State Borders" och under åren 2011-2014 föreståndare på magisterprogrammet i miljörätt.

Senast uppdaterad: 10 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa