Profiles

Profilbild

Elias Broman

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 42 43
E-post elias.broman@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 215
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har en bakgrund inom miljövetenskap (B.S.), biologi: limnologi (M.S.), och ekologi: marin mikrobiologi (doktorsexamen). Jag arbetar i forskargruppen ledd av Francisco Nascimento. Min nuvarande forskning fokuserar på liv i Östersjöns botten (i ytsedimenten), med ett stort fokus på molekylärbiologiska metoder och dataanalys av storskalig DNA/RNA sekvensdata.

Forskning

I mer detalj så är målet med projektet att undersöka diversiteten av bakterier och meiofauna (mikroskopiska djur < 1 mm), samt deras metaboliska funktioner för att kunna urskilja vilka gener de uttrycker. Ett annat mål med projektet är att koppla ihop förhållandet mellan bakterier och meiofauna i sedimenten till den bentiska-pelagiska produktionen/utväxlingen av växthusgaser, dvs från botten till ytvattnet.

Senast uppdaterad: 2 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa