Profiles

Profilbild

Elias Broman

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 42 43
E-post elias.broman@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 215
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har en bakgrund inom miljövetenskap (B.S., 2011), biologi: limnologi (M.S., 2013), och ekologi: marin mikrobiologi (doktorsexamen, 2018). Jag arbetar i forskargruppen ledd av Francisco Nascimento. Min nuvarande forskning fokuserar på liv i Östersjöns botten (i ytsedimenten), med ett stort fokus på molekylärbiologiska metoder och dataanalys av storskalig DNA/RNA sekvensdata.

Forskning

I mer detalj så är målet med projektet att undersöka diversiteten av bakterier och meiofauna (mikroskopiska djur < 1 mm), samt deras metaboliska funktioner för att kunna urskilja vilka gener de uttrycker. Ett annat mål med projektet är att koppla ihop förhållandet mellan bakterier och meiofauna i sedimenten till den bentiska-pelagiska produktionen/utväxlingen av växthusgaser, dvs från botten till ytvattnet.

 

Vetenskapliga publikationer

2019

Broman E, Motwani NH, Bonaglia S, Landberg T, Nascimento FJA, Sjöling S (2019). Denitrification responses to increasing cadmium exposure in Baltic Sea sediments. Aquatic Toxicology 127. DOI: 10.1016/j.aquatox.2019.105328.

Lopez-Fernandez M, Broman E, Simone D, Bertilsson S, Dopson M (2019). Statistical Analysis of Community RNA Transcripts between Organic Carbon and Geogas-Fed Continental Deep Biosphere Groundwaters. mBio 4(10). DOI: 10.1128/mBio.01470-19

Broman E, Raymond C, Sommer C, Gunnarsson JS, Creer S, Nascimento FJA (2019). Salinity drives meiofaunal community structure dynamics across the Baltic ecosystem. Molecular Ecology 28(16): 3813-3829. DOI: 10.1111/mec.15179

Broman E, Li L, Fridlund J, Svensson F, Legrand C, Dopson M (2019). Spring and Late Summer Phytoplankton Biomass Impact on the Coastal Sediment Microbial Community Structure. Microbial Ecology 77(2):288-303. DOI: 10.1007/s00248-018-1229-6

2018

Ni G, Simone D, Palma D, Broman E, Wu X, Turner S, Dopson M (2018). A novel inorganic sulfur compound metabolizing Ferroplasma-like population is suggested to mediate extracellular electron transfer. Frontiers in Microbiology 9. DOI: 10.3389/fmicb.2018.02945

Ni G, Canizales S, Broman E, Simone D, Palwai VR, Lundin D, Lopez-Fernandez M, Sleutels T, Dopson M (2018). Microbial Community and Metabolic Activity in Thiocyanate Degrading Low Temperature Microbial Fuel Cells. Frontiers in Microbiology 9. DOI: 10.3389/fmicb.2018.02308

Lopez-Fernandez M, Broman E, Turner S, Wu X, Bertilsson S, Dopson M (2018). Investigation of viable taxa in the deep terrestrial biosphere suggests high rates of nutrient recycling. FEMS Microbiology Ecology 94. DOI: 10.1093/femsec/fiy121

2017

Broman E, Sachpazidou V, Pinhassi, J, Dopson M (2017). Oxygenation of Hypoxic Coastal Baltic Sea Sediments Impacts on Chemistry, Microbial Community Composition, and Metabolism. Frontiers in Microbiology 8. DOI: 10.3389/fmicb.2017.02453

Broman E, Sachpazidou V, Dopson M, Hylander S (2017). Diatoms dominate the eukaryotic metatranscriptome during spring in coastal ‘dead zone’ sediments. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 284(1864). DOI: 10.1098/rspb.2017.16174

Broman E, Sjöstedt J, Pinhassi J, Dopson M (2017). Shifts in coastal sediment oxygenation cause pronounced changes in microbial community composition and associated metabolism. Microbiome 5(96). DOI: 10.1186/s40168-017-0311-5

Broman E, Jawad A, Wu X, Christel S, Ni G, Lopez-Fernandez M, Sundkvist J-E, Dopson M (2017). Low temperature, autotrophic microbial denitrification using thiosulfate or thiocyanate as electron donor. Biodegradation 28(4):1-15. DOI: 10.1007/s10532-017-9796-7

2016

Roman P, Klok JBM, Sousa JAB, Broman E, Dopson M, Zessen EV, Bijmans MFM, Sorokin D, and Janssen AJH (2016). Selection and application of sulfide oxidizing microorganisms able to withstand thiols in gas biodesulfurization systems. Environmental Science & Technology 50(23):12808–12815. DOI: 10.1021/acs.est.6b04222

Koehler B., Broman E, Tranvik LJ (2016). Apparent quantum yield of photochemical dissolved organic carbon mineralization in lakes. Limnology and Oceanography 61(6):2207-2221. DOI: 10.1002/lno.10366

2015

Broman E, Brüsin M, Dopson M, Hylander S (2015). Oxygenation of anoxic sediments triggers hatching of zooplankton eggs. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282(1817). DOI: 10.1098/rspb.2015.2025

Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa