Stockholms universitet logo, länk till startsida

Emil EdenborgBiträdande lektor

Om mig

Jag är fil.dr i statsvetenskap och docent i genusvetenskap och arbetar sedan 2021 som biträdande lektor vid avdelningen för genusvetenskap. Jag är i bred mening intresserad av queera perspektiv på global politik. Min forskning har handlat om hbtq-politik och dess relation till nationalism, hur föreställningar om genus och sexualitet hänger samman med geopolitiska gränsdragningar, samt kopplingen mellan synlighet och inkludering/exkludering. För närvarande undersöker jag svensk utrikes- och utvecklingspolitik ur ett queerperspektiv.  

 

Undervisning

Just nu undervisar jag bland annat på grundkursen i genusvetenskap där jag är kursansvarig för delkursen Stat, politik och organisation. Jag har tidigare undervisat i statsvetenskap, internationella relationer, europastudier, mångfaldsstudier och genusvetenskap vid Malmö Universitet och Stockholms Universitet.

 

Forskning

Min avhandling, som jag försvarade 2016 vid Statsvetenskapliga Institutionen på Lunds Universitet, studerade narrativ om nationell tillhörighet, kön och sexualitet i samtida medier i Ryssland, bl a i relation till förbudet mot så kallad ”homosexuell propaganda” som infördes 2013. Teoretiskt behandlade avhandlingen frågor om synlighet, osynlighet och tillhörighet. Under min forskarutbildning var jag gästdoktorand vid Moskvas Statliga Universitet och University of California, Berkeley. Avhandlingen publicerades som bok med titeln Politics of visibility and belonging: from Russia’s ”homosexual propaganda” laws to the Ukraine war (Routledge, 2017).  

Efter disputationen var jag postdoc-forskare vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns Högskola. Mitt forskningsprojekt, Gender and the everyday bordering of Europe, undersökte hur geopolitiska diskurser om gränser och tillhörighet underbyggs och legitimeras av föreställningar om kön.

Därefter var jag postdoc-forskare på Utrikespolitiska Institutet inom det så kallade särskilda forskningsprogrammet (SFP). Mitt projekt, The geopolitics of ”traditional values” undersökte hur motstånd mot hbtq-rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter legitimeras geopolitiskt, i termer av att skydda ”traditionella värden” från skadligt utländsk inflytande, att stärka nationell suveränitet samt öka en stats internationella inflytande.

Min nuvarande forskning undersöker utrikes- och utvecklingspolitik ur ett queerperspektiv. Fokus ligger på hur Sverige och andra stater genom utrikes- och utvecklingspolitik strävar efter att stödja, stärka och skapa säkerhet för hbtq-personer i länder där staten, religiösa grupper liksom transnationella nätverk aktivt understödjer queer/homo/transfobi. En viktig del av undersökningen handlar om att identifiera och studera de ibland motsägelsefulla aspekterna av sådant stöd. Inte minst handlar det om den komplexa frågan om att skapa offentlig synlighet, som å ena sidan är ett mål för många hbtq-aktivister och en nödvändig förutsättning för att etablera kontakter och få internationellt stöd, men å andra sidan kan vara förknippat med ökade risker och utsatthet. Denna forskning utförs dels inom ramen för min anställning som biträdande lektor och dels inom det VR-finansierade projektet Navigating visibility in contexts of state-sanctioned homophobia: development actors and LGBTQ rights defenders in Uganda and Russia, som genomförs tillsammans med forskare vid Uppsala och Malmö Universitet.     

 

Publikationer i urval

Edenborg, E. (2022). "Putin’s Anti-Gay War on Ukraine". Boston Review. https://bostonreview.net/articles/putins-anti-gay-war-on-ukraine/ 

Hedling, E., Edenborg, E., & Strand, S. (2022) "Embodying military muscles and a remasculinized West: Influencer marketing, fantasy and 'the Face of NATO'". Global Studies Quarterly.

Edenborg, E. (2022). "Rysslands konservativa vändning och den globala anti-genusrörelsen". Nordisk Østforum.

Edenborg, E. (2022). "Time, queerness and global politics". lambda nordica 26(4-1), 183-187.

Edenborg, E. (2021). "Disinformation and gendered boundarymaking: Nordic media audiences making sense of 'Swedish decline'". Cooperation and Conflict, online first.

Edenborg, E. - Kehl, K. (2021). "På rätt sida av historien? Hbtq-rättigheter som global politik". I Edenborg, E. - Tornhill, C. - Åse, C. (red). Feministiska perspektiv på global politik. Lund: Studentlitteratur.

Edenborg, E. - Tornhill, C. - Åse, C. (red) (2021). Feministiska perspektiv på global politik. Lund: Studentlitteratur.

Edenborg, E. (2021). “Anti-Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia’s Domestic and International Promotion of ‘Traditional Values’”. Problems of Post-Communism, online first.

Edenborg, E. (2021). “’Traditional Values’ and the Narrative of Gay Rights as Modernity: Sexual Politics beyond Polarization”. Sexualities, online first.

Edenborg, E. (2021). ”Queer theories of peace and security” in Confortini, C, Feron, E., Parashar, S. & Väyrynen, T. (eds.). The Routledge handbook of Feminist Peace Research. London: Routledge.

Brock, M. & Edenborg, E. (2020). ”’You cannot oppress those who do not exist’. Gay persecution in Chechnya and the politics of in/visibility”. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 26(4): 673-700.

Edenborg, E. (2020). “Visibility in Global Queer Politics”. In Bosia, M.J., McEvoy, S., & Rahman, M. (eds). Oxford Handbook of Global LGBT and Sexual Diversity Politics, Oxford University Press.

Edenborg, E. (2020). ”Russia’s spectacle of ’traditional values’: Rethinking the politics of visibility”. International Feminist Journal of Politics, 22(1), 106-126.

Edenborg, E. (2020). “Endangered Swedish values: Immigration, gender equality and ‘migrants’ sexual violence’. In Hellström, A., Norocel, O. C., & Bak Jorgensen, M. (eds). Hope and Nostalgia at the Intersection between Culture and Welfare, Springer.

Edenborg, E. (2020). “Russian LGBT Politics and Rights”. Oxford Research Encyclopedia of Politics, Oxford University Press.

Agius, C. & Edenborg, E. (2019). Gendered Bordering Practices in Swedish and Russian Foreign and Security Policy. Political Geography, 71, 56-66.

Edenborg, E. (2018). ”Saving Women and Bordering Europe: Narratives of ’Migrants’ Sexual Violence’ and Geopolitical Imaginaries in Russia and Sweden.” Geopolitics, 1-22.

Altermark, N. & Edenborg, E. (2018). ”Visualizing the included subject: photography, progress narratives and intellectual disability.” Subjectivity, 11(4), 287-302.

Edenborg, E. (2018). ”Homophobia as Geopolitics: ’Traditional Values’ and the Negotiation of Russia’s Place in the World”. J. Mulholland – N. Montagna – E. Sanders-McDonagh (Eds.) Gendering Nationalism: Intersections of Nation, Gender and Sexuality. London: Palgrave.

Edenborg, E. (2017). Politics of Visibility and Belonging: From Russia´s “Homosexual Propaganda” Laws to the Ukraine War. London: Routledge.

Edenborg, E. (2017). ”Creativity, Geopolitics and Ontological Security: Satire on Russia and the War in Ukraine”. Postcolonial Studies, 20(3): 294-316.

Persson, E. (2015). ”Banning ’Homosexual Propaganda’. Belonging and Visibility in Contemporary Russian Media”. Sexuality & Culture, 19(2):256-274; re-published in Harding, R. (2016): Law and sexuality: Critical concepts in law. London: Routledge.

Forskningsprojekt