Profiles

Josefin Nilsson

Josefin Nilsson

Projektledare, doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 763 90
E-post josefin.nilsson@andrasprak.su.se
Besöksadress Paviljong E-F
Rum 215
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och i skolans övriga ämnen. Mitt fokus är kompetensutvecklingsinsatser för lärare och skolledare, med ett särskilt ansvar för grundskolans senare år. För uppdragsförfrågningar, kontakta NC:s föreståndare Sofia Engman.

Utbildning och erfarenhet

Jag är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska årskurs 4-9. För 15 år sedan fick jag mitt första lärarjobb och har sedan i kombination med den egna undervisningen på högstadiet och vidare studier inom svenska som andraspråk, arbetat med stöd och utvecklingsarbete med fokus på flerspråkiga och nyanlända elevers skolgång, i mina egna klassrum, i skolor där jag arbetat, samt kommunövergripande på olika nivåer.

De senaste åren har arbetet haft stort fokus språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärare i skolans alla ämnen i både grund- och gymnasieskolan, men även specifikt organisation och undervisning för nyanlända elever. Jag kommer närmast från ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare i Örebro kommun, där jag arbetade på förvaltningsnivå med stöd, information och nätverk med fokus på grundskolans pedagoger och skolledare.

Forskning

Från och med vt 17 är jag doktorand 50% på Insitutionen för språkdidaktik (ISD). Mitt forskningsområde är lärares och skolledares lärande i samband med kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Mitt intresse för utveckling av undervisning har följt mig under många år, både i mitt jobb och i mina fortsatta studier. I C-uppsatsen Explicit undervisning i lässtrategier studerar jag genomförande och effekter av förändringar i min egen undervisning och i min masteruppsats Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande undersöker jag lärares lärande kring undervisning i biologi för nyanlända högstadieelever.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa