Stockholms universitet

Fanny Forsberg LundellProfessor

Om mig

Fil kand i franska, med spanska som biämne 2002. Fil dr i franska vid Stockholms universitet 2007. Har sedan dess arbetat i RJ-projektet Avancerad andraspråksanvändning (AAA) med franska och spanska som andraspråk (2007-2009). Från augusti 2010-december 2014 Akademiforskare i franska och italienska vid Kungliga Vitterhetsakademien. Docent i franska 2013.  Universitetslektor i fransk språkvetenskap fr. o. m januari 2015. Professor i franska från juni 2020. 

 

Undervisning

Grundläggande och avancerad nivå

  • Andraspråksinlärning (Franska III/IV)
  • ​Andraspråksinlärning: Romanska språk  (Avancerad nivå)
  • Handledning av kandidat- och masteruppsatser inom andraspråksinlärning och tvåspråkighet
  • Professeure associée, Département de langues, linguistique et traduction, Université Laval, Québec (handledning på masternivå)

Handledning av pågående avhandlingsprojekt:

Jenny Morales Ruiz (spanska): El componente pragmalingüístico y sociopragmático en la producción escrita: reconocimiento y ejecución de estudiantes suecos de ELE. SU. Handledare

Juanma Higuera (spanska): Los tiempos de pasado en español como lengua extranjera en la educación secundaria obligatoria en Suecia – Currículo, materiales de enseñanza y creencias del profesorado. Universitat de Barcelona. Extern handledare.

Nicolai Witthöft (franska): L'acquisition du langage inclusif en francais L2. SU. Huvudhandledare.

Administrativa uppdrag

Prefekt, Romanska och klassiska institutionen, 2023-

Vice ordförande, Lärarförslagsnämnden för språkvetenskapliga institutioner, 2021-2023

Ordinarie ledamot, Humanistiska fakultetsnämnden, 2021-2023

 

Forskning

Andraspråksinlärning/användning, språk och integration, pragmatik, talspråk (inom franska och spanska)

Forskningsprojekt 

Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning - betydelsen av sociala och psykologiska faktorer (VR-projekt, 2018-2021) (med Klara Arvidsson)

Developing an L2 grammar-for-interaction: elaborations on interactional competence (FNS) (Fonds National Suisse), projektledare Simona Pekarek-Doehler, project partner)

 

Avslutade projekt

  • High-level proficiency in second language use/ Avancerad Andraspråksanvändning, Nationellt program finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2006-2013.  Inom detta program, ingick jag i forskningsprojekt om formelstrukturers betydelse för kommunikativ kompetens inom avancerad andraspråksanväning och studerade dessa utifrån en rad olika perspektiv: situationell användning, korrelation med andra språkliga färdigheter samt korrelation med individuella skillnader, inom franska och spanska som andraspråk. För rapport av programmet se https://www.biling.su.se/forskning/avancerad-andraspr%C3%A5ksanv%C3%A4ndning-aaa-2006-2012-1.91825 

Vetenskapliga uppdrag

Medlem av Editorial Board för JESLA och Intercultural Pragmatics

Review Editor Frontiers in Educational Psychology

Återkommande referee-uppdrag för följande internationella tidskrifter: IRAL (International Review of Applied Linguistics), JESLA, LIA (Language, Interaction, Acquisition), International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, System, Language Learning, Languages MDPI

 

 

Forskningsprojekt