Profiles

Mats Forsgren

Mats Forsgren

Professor em.

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post mats.forsgren@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 4 och 5 samt 10 C plan 5
Rum B 5103
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

FD 1978 i romanska språk, med inriktning på fransk språkvetenskap. Docent 1982, professorskompetens tillerkänd ffg 1988. Tillförordnad professor i romanska språk i Uppsala 1991-1994; bitr. professor i Uppsala 1995 samt i Stockholm 1997; professor i Stockholm 1999. Gästprofessor i Åbo och Bryssel. Gästföreläsningar i Bryssel, Gent, Köpenhamn, Lyon, Oslo, Posnan, Stavanger, Trento, Umeå, Åbo.

Undervisning

Under min tid som professor undervisade jag i allmän grammatik, modern fransk lingvistik med inriktning mot syntax och semantik, översättning svenska-franska och franska-svenska, samt annan skrivträning (resumé, uppsats).

Forskning

Min doktorsavhandling ägnades ett klassiskt problem inom fransk grammatik och språkvetenskap: adjektivattributets placering i nominalgruppen. På basis av en korpus tidningsfranska bestående av totalt 5 000 excerpter (Le Monde, L’Express) kunde jag notera strukturella korrelationer mellan attributets plats och faktorer som nominalgruppens bestämningar, determinanttyp, närvaro av negation, nominalgruppens satsfunktion, mm. Dessa korrelationer studerades sedan inom ramen för dels en teori om attributets ”kändhetsgrad”, dels en teori om reducering av det semantiska innehållet i vissa typer av adjektiv – numera skulle man kanske tala om en typ av grammatikalisering.

Jag har sedan kommit att intressera mig för andra typer av nominala bestämningar som predikativ och appositioner, inom ramen för modern fransk referens- och predikationsteori, vilket resulterat (med bl.a. stöd från forskningsråd) i ett antal artiklar sedan 1988 om dels nominalgruppens referens i franskan, men framför allt om appositiva konstruktioner (varav en del i skandinavisk tradition kallas predikativa attribut eller fria predikat).
Under inflytande av den analytiska filosofin (Austin, Searle), samt den logisk-pragmatiske strukturalisten Oswald Ducrot har jag också i viss utsträckning ägnat intresse åt bl.a. argumentation och koncessiva konnektorer. Via några av mina tidigare doktorander och deras arbeten har jag kommit att ägna mig åt talad franska, främst språkliga praktiker i media. Med stöd av forskningsråd startades ett program med denna inriktning, Le français parlé des médias. Detta program har lett dels till en uppbyggnad av en digitaliserad och delvis transkriberad talspråkskorpus bestående av franska tv-program, dels till en serie internationella kollokvier, av vilka det första i Stockholm 2005, och ett antal studier, av egen hand eller i samarbete med kolleger, om diskursiva och strukturella drag i den talade mediafranskan.

 

Senast uppdaterad: 20 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa