Profiles

Matilda Arnell

Matilda Arnell

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 37 57
E-post matilda.arnell@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N 405
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i växtekologi, skyddsombud

 

Medborgarforskningsprojektet Fågelbär

Som en del i mitt doktorandprojekt har jag och min handledare Ove Eriksson skapat appen Fågelbär. Fågelbär är ett medborgarforskningsprojekt där den som är intresserad kan hjälpa oss att samla in information om fåglars fröspridning genom att rapportera in fåglar som äter bär. 

Målet är att få in data för stora delar av Sverige, och från hela perioden sensommar till vinter. Vi planerar att genomföra projektet under 2017 och 2018, och eventuellt fortsätta även efterföljande år.

Om vi får in många rapporter kan vi få en bild av de nätverk av fågelarter som äter frukterna av de olika växtarterna, och hur detta nätverk varierar geografiskt och över tid. Tillsammans med all övrig kunskap vi samlar in, om arternas förekomst, och hur de gror och etableras, så blir informationen en värdefull pusselbit för att öka kunskapen om djurspridning av växternas frön.

 

Doktorandprojekt

I mitt doktorandprojekt studerar jag utbredningsmönster hos vilda vedartade växter med köttiga frukter. Deras utbredningsmönster är intressanta att studera eftersom fröspridningen är beror av fåglar och däggdjur som äter frukterna och sedan sprider deras frön. Denna interaktion är viktig att studera eftersom den involverar många växter och djur (fruktbärande träd och buskar utgör ca 35-40% av våra vedartade växter). Många fruktbärande träd och buskar trivs i halvöppna habitat såsom skogsbryn. Detta medför att dom är starkt påverkade av människans nuvarande och historiska markanvändning. Vissa av dessa arter har även blivit aktivt gynnade av människor genom historien eftersom deras frukter har använts som föda. 

Just nu studerar jag med hjälp av historiska kartor hur markanvändingen i Södermanland och Roslagen har påverkat utbredningen av dessa arter.

 

Senast uppdaterad: 20 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa