Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fraser MillerDoktorand

Om mig

Forskningsområden

  • Medeltid
  • Medeltida lag
  • Tidig statsbildning
  • Samhället och lagen
  • Social utslagning

Pågående forskning

Som en del av Space & Place in the Humanities Doctoral School undersöker mitt avhandlingsprojekt samspelet mellan lagar, samhälle och rymd i de medeltida nordiska länderna under perioden 1200-1350CE. Vid denna tidpunkt blev de skandinaviska kungadömena alltmer konsoliderade under kung och kyrka, och det isländska samväldet, efter årtionden av civila strider, föll under den norska kungens herravälde. Denna övergångsprocess är en del av det som gör denna period så intressant, men på grund av bristen på tidigare överlevande källmaterial är det också den tidigaste perioden praktiskt för en jämförande studie av juridiskt material i de medeltida skandinaviska riken.

Genom en jämförande metod kommer denna studie att utföra en utforskning av fredlöshet och andra rättsliga straffverktyg som finns i de olika stads-, provins- och nationella medeltida lagar som är bevarade. Skillnaden mellan andra typer av källor från regionen under denna period innebär att en jämförande studie som innehåller en mer mångfaldig corpus av källmaterial är metodiskt svår, men diplom och litterära källor kommer att konsulteras på en mer begränsad grund för att ge exempel på lagen i praktiken. Genom att utforska hur medeltida skandinaver dömde rymden, kan en bättre förståelse uppnås om vilka utrymmen som hade särskild kulturell betydelse i det medeltida norden, liksom hur lag, kultur och samhälle arbetar i tandem för att producera de utrymmen vi slutligen bebor.