Profiles

Ferdinando Sardella. Foto: Niklas Björling.

Ferdinando Sardella

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post ferdinando.sardella@rel.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 794
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag avslutade min doktorsavhandling vid Göteborgs universitet i 2010 om Bhaktisiddhanta Sarasvati, en modern hinduistisk reformator från Bengalen och grundare i 1918 av det som blev känt som Gaudiya Math-rörelsen. Monografin fick Donnerska institutet för religionshistoria och kulturhistorisk forsknings pris och publicerades av Oxford University Press. Jag avslutade ett postdoktoralt program finansierat av Vetenskapsrådet vid Uppsala universitet (2011-2014) och blev research fellow vid Oxford Center for Hindu Studies i 2011 där jag koordinerar projektet 'Bengal Vaishnavism in the Modern Period'. Mitt forskningsområde omfattar hinduism, vaishnavism i Bengalen under kolonialtiden, yoga, nya religiösa rörelser, religionshistoria och religionsociologi. Jag har utfört fältarbete i Indien under en sammanlagd period av två år och är associerad med Centrum för the Study of Religion and Society vid Jadavpurs universitet i Kolkata.

Forskning

Jag arbetar just nu med en kartläggning av hinduism i Europa tillsammans med Prof. Knut Jacobsen från Universitetet i Bergen. Tillsammans arrangerade vi en internationell konferens i 2017 på Stockholms universitet med titeln "Hinduism in Europe". Forskningen resulterade i två redigerade volymer med bidrag från olika länder i Europa som publiceras av förlaget Brill i Handbook of Hinduism in Europe (2020). Jag arbetade även med en annan redigerad volym med Lucian Wong från Oxfords universitet med den preliminära titeln The Legacy of Vaishnavism in Colonial Bengal som är publiceras i Routledge Hindu Studies Series (2020). 

PUBLIKATIONER

Monografier

 1. Sardella, Ferdinando. Modern Hindu Personalism: the History, Life and Thought of Bhaktisiddhanta Sarasvati. New York; Oxford: Oxford University Press (2013). (342 sidor)

Redigerade böcker

 1. Sardella, Ferdinando, Daniel Enstedt och Göran Larsson (red.). Religionens varp och trasor: en festskrift till Åke Sander. Göteborg: LIR skrifter, Göteborgs universitet (2016) (214 s.)
 2. Sardella, Ferdinando och Ruby Sain (red.). The Sociology of Religion in India: Past, Present and Future. New Delhi: Abhijeet Publications (2013). (237 s.)

Bokkapitel och artiklar

 1. Sardella, Ferdinando. "Bhaktisiddhanta and ISKCON" i Torkel Brekke (red.), The Oxford History of Hinduism: Modern Hinduism. Oxford: Oxford University Press (2019-06-27) s. 72-89.
 2. Sardella, Ferdinando. “Konstruktiv religionskritik och hinduism” i Olof Franck och Mikael Stenmark (red.), Konstruktiv religionskritik. Stockholm: Sanoma utbildning (2019), s. 13-48. 
 3. Sardella, Ferdinando. “Ādhunika Bāṃlār Gauḍīya Vaiṣṇavatattva” (”Gaudiya vaishnava perspektiv i den moderna Bengalen”, skriven på bengali) i Bhabanagara: International Journal of Bengal Studies, vol. 4, februari 2016, s. 507-518.
 4. Sardella, Ferdinando, “The Concept of ‘Transcendence’ in Modern Western Philosophy and in Twentieth Century Hindu Thought”, Argument, Biannual Philosophical Journal (2016).
 5. Sardella, Ferdinando. “Phenomenology and Yoga in Åke Sander’s Early and Late Works”, i Daniel Enstedt, Göran Larsson & Ferdinando Sardella (red.), Religionens varp och trasor: en festskrift till Åke Sander. Göteborg: LIR skrifter, Göteborgs universitet (2016).
 6. Sardella Ferdinando, “Hinduism“, i Aaron J. Ghiloni (red.), World Religions and Their Missions. New York: Peter Lang (2015), s. 153-181. 
 7. Sardella Ferdinando. “Colonial Bengal and Bhaktivinoda through the Lens of Bhaktisiddhanta”, Journal of Vaishnava Studies, 23.1 (2014), s. 189-204. 
 8. Sardella, Ferdinando, ”Himalaya mellan Bollywood och yoga” i Eva Hellman (red.), Religion och berg, Skellefteå: Artos & Norma (2014), s. 217-228. 
 9. Sardella, Ferdinando. “Hälsoterapi eller tro? Yoga i teori och praktik” i Göran Ståhle and Jessica Moberg (red.), Helig hälsa: helandemetoder i det mångreligiösa Sverige. Stockholm: Dialogos (2013), s. 130-144. 
 10. Sardella, Ferdinando. “Bhaktisiddhanta Sarasvati” i Encyclopedia of Hinduism, Knut Jakobsen, Helene Basu, Angelika Malinar, Vasudha Narayanan (red.), Leiden: Brill (2013). Vol. V, s. 415-421.
 11. Sardella, Ferdinando. “The Hindu Turn towards Nondualism: The Case of Swami Vivekananda” i Ferdinando Sardella och Ruby Sain (ed.), The Sociology of Religion in India: Past, Present and Future, New Delhi: Abhijeet Publications (2013), s. 166-187. 
 12. Sardella, Ferdinando & Abhishek Ghosh. “Text Migration: The Translation and Modern Reception of the Bhāgavata Purāṇa” kapitel i The Bhāgavata Purāṇa: Sacred Text and Living Tradition, Ravi Gupta and Kenneth Valpey (red.), New York: Columbia University Press (2013), s. 221-248.
 13. Sardella, Ferdinando, “Hinduism in Sweden” i Encyclopedia of Hinduism, Knut Jakobsen, Helene Basu, Angelika Malinar, Vasudha Narayanan (red.), Leiden: Brill, (2013). Vol. V, s. 312-316.
 14. Sardella, Ferdinando. “Religious Experiments in Colonial Calcutta: Modern Hinduism and bhakti among the Indian Middle Class” i Religion and the Body. Tore Ahlbäck and Björn Dahla (red.), Åbo: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History (2011), s. 364-380. 
 15. Sardella, Ferdinando. “Shifts in Burmese Buddhism: the Practice Lineage of S. N. Goenka”, Journal of Sociology, Kolkata: Jadavpur University, vol. 3, nr. 3, (March 2010), ISSN 0976 – 5212, s. 1-14. 
 16. Sardella, Ferdinando. “Bhaktisiddhanta Sarasvati: A Personalist View of Nature”, Journal of Vaishnava Studies, 18.2 (2010), s. 43-66. 
 17. Sardella, Ferdinando. ”Bhaktisiddhanta Sarasvati (1874-1937)”, Journal of Vaishnava Studies, 15.2 (2008), 95-122. 
 18. Sardella, Ferdinando. ”Hinduism i Sverige”, kapitel i Religion i Sverige, Ingvar Svanberg och David Westerlund (red.), Stockholm: Dialogos (2008). 
 19. Sardella, Ferdinando. ”Krishnarörelsen” kapitel i Religion i Sverige, Ingvar Svanberg och David Westerlund (red.), Stockholm: Dialogos (2008). 
 20. Sardella, Ferdinando. ”Krishnaskolan, mellan öst och vast”, kapitel i Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, Jenny Berglund and Göran Larsson, (red.), Lund: Studentlitteratur (2007), s. 76-93). 
 21. Sardella, Ferdinando. “Neither man nor God—Perspectives on the guru in the Hare Krishna Movement in Sweden” i FINYAR, årsskrift 2, s. 76-93 (2005). 
 22. Sardella, Ferdinando. ”Prinsessa och asket. Samtida tolkningar av Mirabai” i Cakra: Journal for Indian Religions, Lunds universitet, Center för teologi och religionsvetenskap, nr. 1, s. 36-49 (2004). 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Ferdinando Sardella vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 26 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa