Profiles

Gunilla Eklöv Alander

Gunilla Eklöv Alander

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 30 13
E-post gunilla.eklov.alander@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket, hus 3, 7, 15 och 24
Rum 24:43
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Gunilla Eklöv Alander,Ekon. dr, Ekon. Lic., arbetar som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är tvärvetenskapligt orienterad inom redovisning och revision, där särskilt kopplingen till styrningsfrågor är i fokus. Gunillas undervisning och forskning informeras av hennes mångåriga erfarenhet från praktiken efter doktorsdisputationen. Gunilla arbetade med metodutveckling och utbildning inom PwC, inom riskhantering och kvalitet, och var specialistmedlem i FAR, där hon var adjungerad till policygruppen i revision, samt som ledamot av referensgruppen för hållbar utveckling. Under en kort period (10 månader) arbetade Gunilla med kvalitetsinspektioner av revisionsuppdrag på börsnoterade företag för Revisorsinspektionen innan hon återvände till akademin för tjänst hos Uppsala universitet. Gunilla har också varit ledamot i Svenska revisionsakademin, samt ledamot av institutionsstyrelsen för Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hon är medlem i Akademin för Ekonomistyrning i Staten (AES). Gunillas pågående forskningsprojekt handlar om standardisering av externrevision och externa revisorers motstånd mot hur denna påverkar deras praktik (CARAS), och om internrevisorers roll och oberoende i staten (RIIAGA).  

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2019. Gunilla Eklöv Alander. International Journal of Auditing 23 (2), 336-351

  Audit committees are regarded by regulators as beneficial for improving audit independence and are hence globally enforced. This study aligns with research that questions whether audit committees function well in nations that differ from the Anglo-Saxon model. The aim of the study is to examine if the auditor and audit committee relationship conforms with a Swedish or Anglo-Saxon logic, and to analyze the impact on auditor independence. A critical discourse analysis is undertaken on corporate governance reports and three dimensions of logics are found: one complying with Swedish logic (compliance) and two according to Anglo-Saxon logic (varieties of subordination). The study indicates that the discourse on audit committees following an Anglo-Saxon logic in this national setting constructs a power relation with the auditor that hampers the auditor's independence, and hence, that auditor independence is context bound. The importance of the composition of the audit committee and its members independence also from larger owners is discussed. The study contributes to research that marks the importance of a better understanding of national jurisdictions before international harmonization can be achieved.

 • 2019. Gunilla Eklöv Alander.
 • 2019. Gunilla Eklöv Alander. Ekonomisk Debatt 47 (6), 43-54

  Vid Sveriges högre lärosäten examineras varje år hundratals studenter med en kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning redovisning. Under senare år har ett flertal företagsskandaler väckt uppmärksamhet, där finansiella rapporter visat sig innehålla missvisande information som företagsledningen avgivit till aktieägarna. Dessa felaktiga rapporter drabbar aktieägarna ekonomiskt, men angår också hela samhället. Här undersöks hur kursplanerna vid Sveriges sju största lärosäten med utbildning i företagsekonomi behandlar etik inom delämnesområdet redovisning. Resultatet visar att endast 19,5 procent av kurserna har etik i innehållsbeskrivningen och 37 procent har etik i lärandemålen. Etik hanteras i förekommande fall ytligt och främst inom ramen för principal-agentteorin och hållbarhet. 

 • 2017. Gunilla Eklöv-Alander, Susanne Weinberg. Balans
 • 2016. Thomas Carrington, Gunilla Eklöv Alander.
 • Bok IFRS
  2015. Thomas Carrington (et al.).

  I Sverige har införandet av obligatorisk IFRS för noterade företag varit omdiskuterat. I boken IFRS – Dilemman och utmaningar diskuteras skälen till detta, med användning av såväl författarnas egen som andras forskning. En aspekt av IFRS är att det är principbaserat och kräver bedömningar vid upprättande av finansiella rapporter. Detta kan leda till brist på harmonisering och skapa svårigheter för exempelvis revisorer. Å andra sidan skulle det sannolikt vara svårt att införa strikta redovisningsregler globalt. En annan aspekt av IFRS är att det baseras på en syn på ägande och företagsstyrning som skiljer sig från den som utgör grunden för svenskt näringsliv. Detta avspeglar sig exempelvis i användning av verkligt värde inom IFRS, och i den traditionellt svaga tillsynen i Sverige.

 • 2013. Olof Arwinge, Gunilla Eklöv Alander, Fredrik Nilsson. Perspektiv på ekonomistyrning, 211-231
Visa alla publikationer av Gunilla Eklöv Alander vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 3 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa