Profiles

Lena H Gemzöe

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 73 04
E-post lena.gemzoe@gender.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E7
Rum E 709
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är verksam som lärare och forskare vid avdelningen för genusvetenskap (tidigare Centrum för genusstudier) sedan år 2000. 2006-07 var jag studierektor med ansvar för Bologna-anpassningen. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt som är ett samarbetsprojekt mellan tre parter - Nederländerna, Irland och Sverige - där alla sysslar med forskning kring nutida pilgrimsresande med det övergripande temat Gender, nation and religious diversity in force at European pilgrimage sites. Mitt delprojekt handlar om svenskars pilgrimsresande till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien med teoretiskt fokus på genus, kropp, berättande och mobilitet. Den här forskningen är en del av ett större program finansierat av European Science Foundation (www.relemerge.org).

Mitt projekt om nutida pilgrimsresande anknyter till mitt avhandlingsarbete i socialantropologi som utifrån ett fältarbete i norra Portugal undersöker de centrala delarna i katolsk folklig religiös praktik, såsom Mariakult, praktiker kring döden och materiell kultur med ett feministiskt perspektiv. Projektet tar också upp trådar från tidigare forskning och fältarbeten i Sverige om reflexiv etnografi, platsskapande, kulturella uttrycksformer och feministisk teori.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Lena H Gemzöe vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 16 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa