Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lena Henriette GemzöeProfessor

Om mig

Jag är socialantropolog och genusforskare. Min forskning har i huvudsak rört sig kring genus och  religion, där min särskilda expertis ligger inom pilgrimstudier med fältarbeten i Portugal, Spanien, Frankrike och Sverige.  Vidare har jag ett stort intresse för reflexiv etnografi och tvärvetenskapliga kulturstudier där jag undersökt brytpunkter mellan bland annat litteraturvetenskap, medieforskning och etnografiska studier. Ett intresse för feministisk teori (och för genusforskningen som ämnesöverskridande fält) är viktigt såväl i min forskning som i min övriga verksamhet vid genusvetenskapen.

De senaste åren har jag arbetat med projekt som samlat tvärvetenskapliga forskargrupper. Inom ett program för internationalisering av svensk genusforskning Gender and religion in present-day society  (finansierat av Vetenskapsrådet) undersökte en europeisk  forskargrupp  ömsesidig blindhet mellan fälten genus och religion och  den så kallade postsekulära vändningen i humanvetenskaperna.

I ett bokprojekt med svenska forskare som tog form inom genusvetenskapens högre seminarium undersökte vi begreppsparet fiktion och verklighet, där mitt bidrag diskuterar svenska författares självbiografiska berättelser om pilgrimsvandring.

Min forskning om det samtida intresset för pilgrimsvandring i Sverige och Norden initierades i ett samarbetsprojekt mellan tre parter,  Nederländerna, Irland och Sverige, (finansierat av  Norface, European Science Foundation www.relemerge.org) på temat Gender, nation and religious diversity in force at European pilgrimage sites. Ett tema i min forskning är pilgrimsvandring som en maskuliniserad uttrycksform som kommer i konflikt med religionens starkt feminiserade karaktär.

Min forskning om pilgrimsfenomenet har sin bakgrund i mitt avhandlingsarbete i socialantropologi där ett huvudtema  var Mariakult, vilket jag även återvänt till senare i olika bokprojekt. Avhandlingen bygger på ett etnografiskt fältarbete i norra Portugal och undersöker även praktiker kring döden och materiell kultur i feministiskt perspektiv. Ett relaterat projekt undersökte kulten av kvinnliga helgon.  

Vid sidan av religionstemat har jag intresserat mig för kulturforskning i Sverige, och skrivit om den tvärvetenskapliga användningen av etnografisk metod, platsskapande och medieanvändning. I ett projekt om kulturlivet i två svenska städer undersökte jag bildkonst, graffitti och hemslöjd.

Min verksamhet vid genusvetenskapen har de senaste åren dominerats av uppbyggandet av Genusakademin, ett fakultetsövergripande nätverk för samarbete mellan institutioner vid Stockholms Universitet kring genusforskning, och dess forskarskola, se erg.su.se/genusvetenskap/genusakademin.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • Contemporary Encounters in Gender and Religion

    2016. Lena Gemzöe, Marja-Liisa Keinänen, Avril Maddrell.

    Bok (red)

    The fields of gender and religious studies have often been criticized for neglecting to engage with one another, and this volume responds to this dearth of interaction by placing the fields in an intimate dialogue. Taking a multi-disciplinary approach and drawing on feminist scholarship, the book undertakes theoretical and empirical explorations of relational and co-constitutive encounters of gender and religion. Through varied perspectives, the chapters address three interrelated themes: religion as practice, the relationship between religious practice and religion as prescribed by formal religious institutions, and the feminization of religion in Europe.

    Läs mer om Contemporary Encounters in Gender and Religion

Visa alla publikationer av Lena Henriette Gemzöe vid Stockholms universitet