Stockholms universitet

Girion Örjan Ragnwar Emil BlomdahlJur. dok

Om mig

Jag doktererar för närvarande på halvtid och ägnar den andra halvan åt att vara advokat. Min bakgrund är juris kandidatexamen från Stockholms universitet. Därefter satt jag ting. Under ett antal år därefter arbetade jag på Mannheimer Swartling med fastighets- och miljörätt. Närmast före nuvarande tjänst inriktad på samma rättsområden, och en del på processrätt, på Setterwalls, var jag under cirka 4,5 år rådman vid Norrköpings tingsrätt.

 

 

Undervisning

Jag undervisar sedan år 2008 på grundkursen i fastighetsrätt och undervisar även på specialkursen i samma ämne. Jag är också expertkommentaror i fastighets- och miljörätt på Juno.

Forskning

För mitt doktorandprojekt, se särskild länk. Generellt sett är mitt forskningsfokus brett över fastighets- och miljörätten, med viss fokus på den så kallade speciella fastighetsrätten (det vill säga den del av rätten som reglerar markanvändning i förhållandet mellan enskilda fastighetsägare och det allmänna/staten). Särskilt intressant är intressekonflikter som ofta prägrlar markanvändningen, som kan vara mellan grannar, avtalsparter eller olika användningar av marken.