Stockholms universitet logo, länk till startsida

Giada BrighiDoktorand

Om mig

Född 1992 i Cesena (Italien). Kandidatexamen i Mediazione linguistica interculturale (engelska, tyska, portugisiska) på Institute for Translation and Interpreting i Forlì (Bolognas universitet). Masterexamen i konferenstolking på Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft i Germersheim - Mainz universitet (italienska, tyska, engelska) med en masteruppsats om Marie Franzos' liv och arbete (2016). 2017: artikel om Marie Franzos i UeLEX (Germersheimer Übersetzerlexikon). Sedan mars 2022 är jag doktorand på Stockholms universitet med ett forskningsprojekt om Marie Franzos' väsentliga roll som övresättare, agent och kulturförmedlare av samtid skandinavisk litteratur i tysktalande länder.

Forskningsprojekt