Profiles

Gudrun Persson

Gudrun Persson

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
E-post gudrun.persson@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Forskning

I min forskning har jag främst kommit att inrikta mig på reformperioder i Rysslands historia och nutid. Mitt fokus på 1860- och 1870-talens reformer gäller det militära området vilket utgjorde en spegelbild av den tidens stora förändringar i samhället. Avhandlingen är till stor del grundad på arkivforskning i Ryssland. För närvarande är jag inriktad på rysk utrikes- och säkerhetspolitik, samt ryskt militärt tänkande om det framtida kriget. Jag har också inriktat mig på Rysslands försök att bygga en nationell identitet.

Undervisning

Jag håller regelbundet föreläsningar på kursen "Ryssland, igår och idag". Tidigare var jag kursansvarig för ”Rysk politik, ekonomi och samhällsliv” samt delansvarig för kursen ”Ryssland – igår och idag” (7,5 hp). Vidare har jag varit ansvarig för kursen “Historia och samhällsutveckling fram till Stalins död,“ (7,5 hp) och “Politik och samhälle efter 1953” vid Institutionen för öststatsstudier, Uppsala universitet. Tidigare var jag ansvarig för doktorandkursen "War and Revolution" vid Södertörns högskola.

Jag handleder även kandidat- och mastersuppsatser.

Publikationer i urval

Monografier

Det sovjetiska arvet, SNS Förlag, 2011.

Learning from Foreign Wars. Russian Military Thinking 1859-1873, Helion, 2010/2013.

Varför föll Sovjetunionen?, SNS Förlag, Pocketbiblioteket, Stockholm 2006.

Gulag, SNS Förlag, Pocketbiblioteket, Stockholm 2005.

Bokkapitel och artiklar

”The War of the Future: A Conceptual Framework and Practical Conclusions: Essays on Strategic Thought,” Russian Studies, Nato Defense College, 03/17 – July 2017.

”The Patriotic Great Power – History and National Security in Russia” in A. Sprūds & Potjomkina (eds) Coping with Complexity in the Euro-Atlantic Community and Beyond (Riga, 2016)

”Patriotism och utrikespolitik i Ryssland – kampen om historien”, Världspolitikens dagsfrågor, december 2014.

”On the Meaning of the Tristesse and the Lie,” Baltic Worlds, June 2010, Vol. III:2.

”Ryssland - på spaning efter en konstitution” i Mellbourn, A. (red.) Författningskultur - konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien, Sekel förlag, 2009, ss. 109-122.

”The Russian Military Attachés and the Wars of the 1860s – A Case for Reform.” in Reforming the Tsar's Army, eds. David Schimmelpenninck van der Oye, Bruce W. Menning. Woodrow Wilson Center Press, 2004, ss. 151-167.

”Military-Political Trends within the CIS during the Chechen Campaign.” Aktuelle Analysen, Numbers 64 and 65/1995. Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Köln.

 

 

 

Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa