Profiles

Henrik Dunér, webbredaktör. Foto: Henrik Dunér

Henrik Dunér

Webbredaktör

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-16 38 78
E-post hdr@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 8
Rum FHV 8:C 114
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Min främsta arbetsuppgift är att utveckla och uppdatera struktur och innehåll på institutionens webbsidor och ansvara för institutionens webbservrar. De flesta webbsidor ligger sedan 2007 i det universitetsgemensamma CMS-verktyget Polopoly, i vilket jag är institutionens huvudredaktör.

Jag ansvarar för inmatningen i DiVA av forskarnas alla publikationer (via min egenskapade hjälpdatabas LARD).

Jag administrerar institutionens e-postlistor. Personalen och olika institutionella grupper har egna listor som ligger i programmet Mailman (på SU-centrala servrar). Studenterna använder från och med HT 2018 Athena för all kursrelaterad kommunikation. Jag är sedan VT 2018 utsedd Athena-administratör vid institutionen.

Jag var redaktör för institutionens interna Nyhetsbrev mellan september 1999 och september 2011. Nyhetsbrevet publicerades varje månad under terminstid och finns fortfarande arkiverat på webben. I dess ställe startade jag 2014 en intern nyhetsblogg i samband med en uppfräschning av intranätet K@nelbloggen (i WordPress).

En trevlig omväxling i arbetsuppgifterna är att ta foton till hemsidan. Vi har sedan slutet av 2018 en liten fotostudio där jag och kollega tar porträttfoton av personalen till sina profilsidor och som pressfoton.

Övriga arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med layoutarbeten för blanketter, broschyrer, posters mm, och skriva ut färgutskrifter upp till och med A3-format. (Vi har även en skrivare för storlekar upp till A0, men den sköter kollegorna om!)

Mer än 35 år på Psykologiska institutionen

Jag har jobbat på Psykologiska institutionen mer eller mindre sedan mitt första sommarjobb 1981, då jag kodade enkäter och stansade hålkort åt ett forskningsprojekt. (Den kaffemugg jag då fick använder jag än idag - dvs i snart 40 år!) Sedan jobbade jag som skrivvakt under många år, parallellt med mina studier, som inkluderar Grundkurs i psykologi. I februari 1987 hoppade jag in som vikarie på expeditionen för "övrig grundutbildning". Senare fick jag en tillsvidareanställning och jobbade på expeditionen till hösten 1998, då jag fick en nyinrättad anställning som IT-pedagog. Från och med 2017 är min titel kort och gott webbredaktör som bättre speglar mina arbetsuppgifter.

Jag sitter tillsammans med övrig datorpersonal i Datorenhetens lokaler på plan 1 i Frescati Hagväg 8.

Uppdrag

Jag var styrelsemedlem i universitetets persondatorförening PDF.SU (tidigare SUMac) 1994 till 2001. Jag var den tekniskt/administrativa (T/A) personalens ordinarie representant i institutionsstyrelsen mellan oktober 1999 och december 2011 och är nu suppleant för T/A 2018-2020. Jag var ordförande i institutionens datorkommitté mellan 2002 och 2005 (då den lades ner). Mellan 2008 och 2014 var jag ordinarie styrelseledamot och sekreterare i ITB, Institutet för Tillämpad Beteendevetenskap, som har hand om Psykologiska institutionens uppdragsutbildning. Sedan 2016 är jag styrelsemedlem (ordförande under 2018) i Konst- och Kulturföreningen Frescati Hage, som försöker ge en kulturell guldglans åt vardagens vedermödor på Psykologiska institutionen.

Det roligaste, självpåtagna, uppdraget är kanske ändå Stegutmaningen, som går ut på att få personalen att ta minst 10.000 steg per dag under hela maj månad. 2019 blir det 10-årsjubileum i denna form. Själv har jag två inteckningar i vårt fina vandringspris...

Senast uppdaterad: 30 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa