Om oss

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet förvaltar den pluralism och bredd som psykologiämnet innefattar och som storstadsplaceringen möjliggör.

Psykologiska institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten men bedriver undervisning och forskning på allt som påverkar individen från gen och hjärna till organisation och samhälle. Vi erbjuder utbildning på alla nivåer och forskar inom psykologins samtliga huvudområden.

Men vad är psykologi för något egentligen? Här har vi samlat några beskrivningar och definitioner av psykologin som vetenskapligt forskningsområde.

Vad är psykologi?

Faktaruta: Psykologiska institutionen

  • 6 forskningsavdelningar
  • Tvärvetenskaplig forskning genom Stressforskningsinstitutet och Centrum för kulturell evolution
  • Psykologisk klinik för forskning och utbildning med ca 4.000 besök per år
  • Över 300 forskningspublikationer per år i DiVA
  • Omkring 1 200 studenter per termin på våra utbildningar
  • Uppdragsutbildning sedan 1987: Hela specialistkurser, anpassad kompetensutveckling och enstaka föreläsningar
  • Över 200 personer i någon form av anställning, varav ca 40 med professorstitel (inklusive emeriti), drygt 40 doktorander, ca 100 disputerade lärare/forskare, och ca ca 30 i den teknisk-/administrativa gruppen.
  • Ekonomisk omsättning på över 230 miljoner kronor
  • Institutionen inrättades 1953, men har sina rötter i den Enerothska professuren, som inrättades 1937 med David Katz som förste innehavare.
  • Inför höstterminen 2021 flyttade institutionen till helt nybyggda lokaler i Albano efter 39 år i Frescati Hage.
 

Forskning

Våra forskare bedriver forskning inom sex olika forskningsavdelningar. Forskarna publicerar sig flitigt i vetenskapliga sammanhang och deltar ofta som experter i media.

Våra forskare har i många år publicerat över 250 publikationer per år enligt publikationsdatabasen DiVA. Efter integrationen med Stressforskningsinstitutet har siffran landat på över 300 publikationer.

Våra publikationer

Söker du en forskare som kan uttala sig i till exempel media? Här kan du ta del av vår expertlista med avdelningsföreståndare:

Expertlista – Psykologiska institutionen

Pris för bästa avhandling i psykologi vid Stockholms universitet är instiftat av Psykologiska institutionen och utdelades för första gången till en avhandling skriven år 2004.

Förutom ära och ett diplom utgår också ett pris på 10 000 kronor.

Läs mer om priset och alla pristagare

 

Stressforskningsinstitutet

I sömnlabbet. Foto: Jens Olof Lasthein
I sömnlabbet. Foto: Jens Olof Lasthein

Stressforskningsinstitutet bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Den samlande tanken är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa.

Stressforskningsinstitutet


Missa inte heller Stressforskningspodden som drivs av Sandra Tamm och Mats Lekander, vid Stressforskningsinstitutet.

Lyssna på Stressforskningspodden

 

Centrum för kulturell evolution

Logga, Centrum för kulturell evolution – Centre for Cultural Evolution

Centrum för kulturell evolution bedriver tvärvetenskaplig forskning om de orsaksförhållanden som formar och förändrar människans kultur både i korta och långa tidsperspektiv.

Forskargruppen har sedan 2024 sin organisatoriska hemvist vid Psykologiska institutionen.

Centrum för kulturell evolution

 

Stockholms universitets psykologiska klinik

Terapisession på Kliniken - arrangerad bild
Terapisession på Kliniken - arrangerad bild

Stockholms universitets psykologiska klinik är en centrumbildning som sedan 2015 syftar till att skapa en nationellt ledande miljö för forskning om psykologisk behandling, diagnostik och professionsdidaktik. Från och med hösten 2021 finns kliniken i nya lokaler i Albano.

Vid kliniken agerar studenter i slutet av sin utbildning terapeuter under kvalificerad handledning. Anmäl ditt intresse här!

Stockholms universitets psykologiska klinik

 

Omkring 1.200 personer studerar på våra olika utbildningar varje termin, på allt från grundnivå till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeututbildning och specialistutbildningar.

Psykologprogrammet fortsätter att vara ett av de allra mest sökta programmen nationellt och den fristående kursen Psykologi I har en motsvarande status lokalt vid Stockholms universitet. 

Våra utbildningar
 

Uppdragsutbildning

Genom Institutet för Tillämpad Beteendevetenskap, ITB, bedriver vi även uppdragsutbildning för såväl externa organisationer som institutioner och enheter inom Stockholms universitet.

Läs mer om uppdragsutbildning

 

I och  med integreringen av Stressforskningsinstitutet så är vi nu över 250 personer i någon form av anställning. Ca 40 har professors titel (inklusive emeriti) och ca 50 är doktorander. Uppemot 30 personer hör till gruppen med teknisk-/administrativ personal. Övriga arbetar med forskning och undervisning.

Läs mer om oss på våra profilsidor

 

Efter integrationen med Stressforskningsinstitutet 2020 omsätter institutionen idag drygt 220 miljoner kronor per år. Anslagsmedel uppgår till ca 145 miljoner kronor, forskningsanslag uppgår till drygt 70 miljoner kronor och några miljoner får vi genom utförda uppdrag av olika slag.

 

Psykologiska institutionen har sedan april 2019 ett eget Nyhetsbrev, med information om vår verksamhet, kalendarium och nyheter.

Nyhetsbrevet skickas ut till alla anställda, alla registrerade studenter samt till våra prenumeranter. Nu är vi ca 1 900! Tack för att du prenumererar, det motiverar oss att fortsätta göra intressanta nyhetsbrev!

Anmäl dig till e-postlistan du också och få nyhetsbrevet direkt till din inbox en gång i månaden under terminstid.

Läs mer om Stockholms universitets personuppgiftsbehandling

Anmäl dig till e-postlistan

Om du inte längre vill få våra nyhetsbrev så kan du använda länken längst ner i nyhetsbrevet eller mejla till kommunikation@psychology.su.se.

Redaktionen för Nyhetsbrevet, 30 mars 2022: Henrik, Christian och Philip.
Redaktionen: Philip, Henrik, Daniela och Christian.


De fem senaste nyhetsbreven

Nyhetsbrevet juni 2024

Nyhetsbrevet maj 2024

Nyhetsbrevet april 2024

Nyhetsbrevet mars 2024

Nyhetsbrevet februari 2024

 

Psykologiska institutionen har ökat sin närvaro på sociala medier de senaste åren. För närvarande är vi mest aktiva på LinkedIn.

LinkedIn

Vi har sedan sommaren 2022 ett aktivt konto på LinkedIn med huvudsakligt fokus på rekrytering i vid bemärkelse. Vi publicerar några inlägg per vecka med utlysta tjänster, kurser och uppdragsutbildningar att söka till, information om aktuell forskning och om olika evenemang vid institutionen, med mera.

Följ oss på LinkedIn

 
David Katz, sv/v porträtt i halvprofil
David Katz

Psykologiska institutionens ursprung står att finna i inrättandet av Olof Eneroths professur vid dåvarande Stockholms Högskola, 1937. Den institution som den förste innehavaren av denna professur, David Katz, började bygga upp hette till en början Institutet för pedagogik, men psykologin spelade en dominerande roll och senare ändrades namnet till Institutet för psykologi och pedagogik.

1953 delades ämnet och Psykologiska institutet, sedermera Psykologiska institutionen inrättades.

Läs mer om Psykologiska institutionens historia

På denna sida