Expertlista – Psykologiska institutionen

Söker du en kunnig person för medverkan i exempelvis media eller paneldiskussion? Här kan du läsa mer om våra forskare och respektive expertområden.

Det går även bra att maila en specifik frågeställning eller förfrågan till kommunikation@psychology.su.se så kan vi hjälpa dig vidare till lämplig forskare.

 

Arbetslivet, sömn och stress

 

Hur påverkar arbetet den psykiska hälsan? Hur skapas balans mellan arbete och fritid? Varför  väljer man att stanna kvar på eller lämna ett jobb?

Magnus Sverke, professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi

Forskningsfokus: Arbetsvillkor och arbetsklimatets betydelse för arbetsglädje, arbetsprestation och välbefinnande. Organisationsförändringar, lönesättning och ledarskapets inverkan på individen. Oro för att förlora jobbet.

Kontaktuppgifter till Magnus Sverke
 

Hur påverkas vi av stress? Hur ser ett bra schema för skiftarbete som ger möjlighet återhämtning ut?

Lars Göran Kecklund, professor i psykologi, sömn- och stressforskare

Forskningsfokus: Arbetstidernas betydelse för hälsa, säkerhet och trötthet.

Kontaktuppgifter till Göran Kecklund 
 

Hur hänger arbete och (högskole)studier ihop med stress, hälsa och välbefinnande? Hur går det att främja balans mellan olika livsområden och återhämtning i vardagen?

Petra Lindfors, professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi

Forskningsfokus: Ålder, kön, social position och etnicitet i förhållande till arbete, studier och privatliv. Främjande och förebyggande insatser på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Kontaktuppgifter till Petra Lindfors

 

Vår hjärna och våra sinnen

 

Hur fungerar våra sinnen, så som syn och känsel? Varför kommunicerar vi så som vi gör i olika situationer, t.ex. dating eller terapi, och kan AI-system hjälpa oss med detta?

Håkan Fischer, professor i psykologi, särskilt humanbiologisk psykologi

Forskningsfokus: Kopplingen mellan hjärnan, beteende och känslor. Social kommunikation och samspel. Hur åldrande påverkar beteende och känslor.

Kontaktuppgifter till Håkan Fischer


Varför glömmer vi och när är glömskan sjuklig? Går det att locka fram minnen? Vad spelar funktionsvariationer för roll för t.ex. tankeverksamhet och lukt?

Maria Larsson, professor i psykologi, särskilt perception och psykofysik

Forskningsfokus: Sinnesintryck och minnets funktioner. Testning och mätnings av minnet. Minnet och lukt. Minnet och åldrande. Behandlingar för demens och andra neuropsykiatriska sjukdomar.

Kontaktuppgifter till Maria Larsson 

 

Terapi och olika behandlingar

 

Hur gör man en livsstilsförändring? Hur behandlas spelberoende, fobier och relationsproblem? Hur fungerar nya terapimetoder så som VR och psykedeliska?

Per Carlbring, professor i psykologi, särskilt klinisk psykologi

Forskningsfokus: Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykiatriska behandlingars effektivitet och terapeuters kompetens. E-hälsa/Internetbaserade behandlingar och behandlingar med VR-teknik, psykedeliska medel, terapidjur. 

Kontaktuppgifter till Per Carlbring 

 

Människor i grupp

 

Varför tror vi mer på vissa människor än andra? Varför vill man inte tro på fakta? Hur fungerar individuella minnen av trauman och finns det falska minnen?

Torun Lindholm Öjmyr, professor i psykologi, särskilt socialpsykologi

Forskningsfokus: Grupptillhörighet och identifiering, Diskriminering och fördomar, Vittnesmål i rättsammanhang. Mänskligt och socialt beteende. Godhet och omsorg om andra. Faktaresistens. 

Kontaktuppgifter till Torun Lindholm Öjmyr  

 

Hittar du inte vad du sökte?

Ta del av fler expertlistor från Stockholms universitet

Stockholms universitets centrala sida för press och media

På denna sida