Stockholms universitet

Håkan FischerProfessor i Humanbiologisk psykologi

Om mig

Sedan 2011 är jag professor i Humanbiologisk psykologi och föreståndare för avdelningen för Biologisk psykologi vid Psykologiska institutionen. Jag var prefekt på institutionen 2015–2021. Jag är även docent vid Karolinska Institutet (KI), anknuten till Aging Research Center vid KI, affilierad till Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC), samt har en fakultetsposition vid Digital Futures som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum lokaliserat till Kungliga Tekniska Högskolan.

Jag har en FD i psykologi från Uppsala universitet sedan 1998. Jag var postdoktor vid Harvard Medical School i Boston, USA 1999–2001. Var därefter forskare vid Aging Research Center på KI, innan jag började på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 2011. Jag hade ett akademiskt sabbatsår 2021–2022 vid University of Florida på Department of Psychology.

Jag är för närvarande:

 1. Föreståndare för avdelningen Biologisk psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet (SU) (2011-)
 2. Ledamot av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2023-)
 3. SUs representant i styrgruppen för EBRAINS Sweden (2022– )
 4. SUs representant i styrgruppen för samarbetet mellan Stockholm Trio och University of Tokyo, Japan (2022– )
 5. Medlem i styrgruppen för samarbetet mellan SU och RISE (Research institutes of Sweden) (2019– )
 6. Ledamot i Fakultetsnämnden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, SU (2018– )
 7. Representant i Humanvetenskapliga områdets forskningsberedningsgrupp, SU, (2021– )
 8. Forskningsansvarig i spin-off företaget Empatik AI/Aiyo AB (2022– )

Undervisning

Jag är kursledare for grundkursen i Kognitiv Neurovetenskap (från HT23) och masterkursen "Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap".
www.su.se/sok-kurser-och-program/psmt56-1.425221

Jag undervisar regelbundet på grund- och avancerad nivå huvudsakligen inom Biologisk psykologi, Kognitiv neurovetenskap och Emotionspsykologi, med fokus på interaktionen mellan hjärna och beteende.

Jag är för närvarande huvudhandledare för en doktorand och bihandledare för fyra doktorander.

Forskning

Mitt primära forskningsområde är skillnader inom och mellan individer i kognitivt, affektivt, socialt  och perceptuellt informationsprocessande och relationen mellan dessa beteenden och hjärnfunktion, med särskild inriktning mot vuxet åldrande. Mitt mål är nu att använda single-N designs och variabilitet för att studera mekanismerna bakom dessa processer.

I min forskning använder jag framför allt funktionell-magnetresonans-tomografi (fMRI), positron-emissions-tomografi (PET) och functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) för att studera hjärnans funktion. För att studera hjärnans struktur använder jag mig av T1, diffusion tensor imaging (DTI) och perfusion imaging. Jag samarbetar både nationellt och internationellt med andra forskare och deltar i pågående projekt i Sverige, Tyskland och USA.

Jag deltar i nio pågående finansierade forskningsprojekt, två som huvudsökande (totalt 6,9 mkr) och sju som medsökande (totalt 24,8 mkr).

Aktuella forskningslinjer är:

 1. Studier av intra- och interindividuella skillnader i perception och igenkänning av socio-emotionell information och träning i förmågan att känna igen socio-emotionell information tillsammans med forskare vid Stockholms universitet (SU), Karolinska Institutet (KI) samt University of Florida (UF).
 2. Studier av effekten av oxytocin på socio-emotionell informationsbearbetning och dess neurobiologiska bas hos yngre och äldre vuxna, detta tillsammans med forskare vid SU, KI, UF och Göteborgs universitet.
 3. Utveckling av artificiell intelligens (AI) som stöd för att avläsa, tolka och predicera interpersonella kommunikationsmönster. Detta görs tillsammans med forskare vid SU och UF, och Institutionen för Data och Systemvetenskap på SU.
 4. Studier av hjärnplasticitet i förhållande till hjärnans funktion under perceptuell, kognitiv och affektiv bearbetning tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet.

Jag handleder för närvarande fem doktorander. Sedan 2002 har min forskning regelbundet fått finansiering framför allt från Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelserna (MMW och MAW), STINT, Riksbankens Jubileumsfond, och Konung Gustav V:s and Drottning Victorias Stiftelse.

Mitt vetenskapliga arbete har hittills resulterat i 129 vetenskapliga artiklar som publicerats eller skickats in till internationella vetenskapliga tidskrifter. Mina publikationer har citerats mer än 10 900 gånger i internationella vetenskapliga tidskrifter och jag har ett h-index (Google) på 50 samt ett i10-index på 107. Jag har även tjänstgjort vid ett flertal halvtidskontroller och doktorsavhandlingskommittéer samt varit "reviewer" för ett stort antal internationella vetenskapliga tidskrifter

Min forskning i media:

Forskarliv P1: sverigesradio.se/play/avsnitt/1947881

Nyhet om forskning P1: sverigesradio.se/play/avsnitt/1932405

SUs webb: https://www.su.se/forskning/nyheter-forskning/ai-n-som-ska-kunna-l%C3%A4sa-av-dina-k%C3%A4nslor-1.661735

Läs mer om Fischers forskningslabb.

Läs mer på min sida på Research Gate.

Läs mer på min sida i Google Scholar.

 

Manuscripts under review and under revision

Döllinger, L., Högman, L., Laukka, P., Bänziger, T., Makower, I., Fischer, H., & Hau, S. (under review). Trainee psychotherapists’ emotion recognition accuracy improves due to training: Emotion recognition training as a tool for psychotherapy education.

Xiao, S., Manzouri, A., Li, T-Q., Ebner, N.C., Cortes, D.S., Månsson, K.N.T., & Fischer, H. (under review). Age-dependent effects of intranasal oxytocin on resting-state functional connectivity in brain regions enriched with oxytocin receptors: A voxel-wise data-driven analysis.

Xiao, S, Fischer, H, Ebner, N.C., Rukh, G., Dang, J., Westberg, L., Schiöth, H.B. Oxytocin Pathway Gene variation and corticostriatal resting-state functional connectivity: Insights from the UK Biobank sample.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Cognition, prior aggression, and psychopathic traits in relation to impaired multimodal emotion recognition in psychotic spectrum disorders

  2023. Lennart Högman (et al.). Frontiers in Psychiatry 14

  Artikel

  Background: Psychopathic traits have been associated with impaired emotion recognition in criminal, clinical and community samples. A recent study however, suggested that cognitive impairment reduced the relationship between psychopathy and emotion recognition. We therefore investigated if reasoning ability and psychomotor speed were impacting emotion recognition in individuals with psychotic spectrum disorders (PSD) with and without a history of aggression, as well as in healthy individuals, more than self-rated psychopathy ratings on the Triarchic Psychopathy Measure (TriPM).

  Methods: Eighty individuals with PSD (schizophrenia, schizoaffective disorder, delusional disorder, other psychoses, psychotic bipolar disorder) and documented history of aggression (PSD+Agg) were compared with 54 individuals with PSD without prior aggression (PSD-Agg) and with 86 healthy individuals on the Emotion Recognition Assessment in Multiple Modalities (ERAM test). Individuals were psychiatrically stable and in remission from possible substance use disorders. Scaled scores on matrix reasoning, averages of dominant hand psychomotor speed and self-rated TriPM scores were obtained.

  Results: Associations existed between low reasoning ability, low psychomotor speed, patient status and prior aggression with total accuracy on the ERAM test. PSD groups performed worse than the healthy group. Whole group correlations between total and subscale scores of TriPM to ERAM were found, but no associations with TriPM scores within each group or in general linear models when accounting for reasoning ability, psychomotor speed, understanding of emotion words and prior aggression.

  Conclusion: Self-rated psychopathy was not independently linked to emotion recognition in PSD groups when considering prior aggression, patient status, reasoning ability, psychomotor speed and emotion word understanding.

  Läs mer om Cognition, prior aggression, and psychopathic traits in relation to impaired multimodal emotion recognition in psychotic spectrum disorders
 • Why the Single-N Design Should Be the Default in Affective Neuroscience

  2023. Håkan Fischer, Mats E. Nilsson, Natalie C. Ebner. Affective Science

  Artikel

  Many studies in affective neuroscience rely on statistical procedures designed to estimate population averages and base their main conclusions on group averages. However, the obvious unit of analysis in affective neuroscience is the individual, not the group, because emotions are individual phenomena that typically vary across individuals. Conclusions based on group averages may therefore be misleading or wrong, if interpreted as statements about emotions of an individual, or meaningless, if interpreted as statements about the group, which has no emotions. We therefore advocate the Single-N design as the default strategy in research on emotions, testing one or several individuals extensively with the primary purpose of obtaining results at the individual level. In neuroscience, the equivalent to the Single-N design is deep imaging, the emerging trend of extensive measurements of activity in single brains. Apart from the fact that individuals react differently to emotional stimuli, they also vary in shape and size of their brains. Group-based analysis of brain imaging data therefore refers to an “average brain” that was activated in a way that may not be representative of the physiology of any of the tested individual brains, nor of how these brains responded to the experimental stimuli. Deep imaging avoids such group-averaging artifacts by simply focusing on the individual brain. This methodological shift toward individual analysis has already opened new research areas in fields like vision science. Inspired by this, we call for a corresponding shift in affective neuroscience, away from group averages, and toward experimental designs targeting the individual.

  Läs mer om Why the Single-N Design Should Be the Default in Affective Neuroscience
 • P131. Moment-To-Moment Brain Signal Variability Reliably Predicts Psychiatric Treatment Outcome

  2022. Kristoffer Månsson (et al.). Biological Psychiatry 91 (9), S140-S140

  Artikel

  Background: Månsson et al., Biological Psychiatry, In press:

  Biomarkers of psychiatric treatment response remain elusive. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) has shown promise, but low reliability has limited the utility of typical fMRI measures (e.g., average brain signal) as harbingers of treatment success. Notably, although historically considered a source of “noise,” temporal brain signal variability continues to gain momentum as a sensitive and reliable indicator of individual differences in neural efficacy, yet has not been examined in relation to psychiatric treatment outcomes.

  Methods: Forty-five patients with social anxiety disorder were scanned twice (11 weeks apart) using simple task-based and resting-state fMRI to capture moment-to-moment neural variability. After fMRI test-retest, patients underwent a 9-week cognitive-behavioral therapy. Multivariate modeling and reliability-based cross-validation were utilized to perform brain-based prediction of treatment outcomes.

  Results: Task-based brain signal variability was the strongest contributor in a treatment outcome prediction model (total r[ACTUAL,PREDICTED]=.77) - outperforming self-reports, resting-state neural variability, and standard mean-based measures of neural activity. Notably, task-based brain signal variability showed excellent test-retest reliability (intraclass correlation coefficient=.80), even with a task length less than 3 minutes long.

  Conclusions: Rather than a source of undesirable “noise”, moment-to-moment fMRI signal variability may instead serve as a highly reliable and efficient prognostic indicator of clinical outcome.

  Läs mer om P131. Moment-To-Moment Brain Signal Variability Reliably Predicts Psychiatric Treatment Outcome
 • Age-Related Differences in Amygdala Activation Associated With Face Trustworthiness but No Evidence of Oxytocin Modulation

  2022. Tian Lin (et al.). Frontiers in Psychology 13

  Artikel

  The amygdala has been shown to be responsive to face trustworthiness. While older adults typically give higher face trustworthiness ratings than young adults, a direct link between amygdala response and age-related differences in face trustworthiness evaluation has not yet been confirmed. Additionally, there is a possible modulatory role of the neuropeptide oxytocin in face trustworthiness evaluation, but the results are mixed and effects unexplored in aging. To address these research gaps, young, and older adults were randomly assigned to oxytocin or placebo self-administration via a nasal spray before rating faces on trustworthiness while undergoing functional magnetic resonance imaging. There was no overall age-group difference in face trustworthiness ratings, but older compared to young participants gave higher trustworthiness ratings to ambivalently untrustworthy-looking faces. In both age groups, lower face trustworthiness ratings were associated with higher left amygdala activity. A comparable negative linear association was observed in right amygdala but only among young participants. Also, in the right amygdala, lower and higher, compared to moderate, face trustworthiness ratings were associated with greater right amygdala activity (i.e., positive quadratic (U-shaped) association) for both age groups. Neither the behavioral nor the brain effects were modulated by a single dose of intranasal oxytocin administration, however. These results suggest dampened response to faces with lower trustworthiness among older compared to young adults, supporting the notion of reduced sensitivity to cues of untrustworthiness in aging. The findings also extend evidence of an age-related positivity effect to the evaluation of face trustworthiness.

  Läs mer om Age-Related Differences in Amygdala Activation Associated With Face Trustworthiness but No Evidence of Oxytocin Modulation
 • Estimated Gray Matter Volume Rapidly Changes after a Short Motor Task

  2022. Gaia Olivo (et al.). Cerebral Cortex

  Artikel

  Skill learning induces changes in estimates of gray matter volume (GMV) in the human brain, commonly detectable with magnetic resonance imaging (MRI). Rapid changes in GMV estimates while executing tasks may however confound between- and within-subject differences. Fluctuations in arterial blood flow are proposed to underlie this apparent task-related tissue plasticity. To test this hypothesis, we acquired multiple repetitions of structural T1-weighted and functional blood-oxygen level-dependent (BOLD) MRI measurements from 51 subjects performing a finger-tapping task (FTT; á 2 min) repeatedly for 30–60 min. Estimated GMV was decreased in motor regions during FTT compared with rest. Motor-related BOLD signal changes did not overlap nor correlate with GMV changes. Nearly simultaneous BOLD signals cannot fully explain task-induced changes in T1-weighted images. These sensitive and behavior-related GMV changes pose serious questions to reproducibility across studies, and morphological investigations during skill learning can also open new avenues on how to study rapid brain plasticity. 

  Läs mer om Estimated Gray Matter Volume Rapidly Changes after a Short Motor Task
 • Moment-to-Moment Brain Signal Variability Reliably Predicts Psychiatric Treatment Outcome

  2022. Kristoffer N.T. Månsson (et al.). Biological Psychiatry 91 (7), 658-666

  Artikel

  Background: Biomarkers of psychiatric treatment response remain elusive. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) has shown promise, but low reliability has limited the utility of typical fMRI measures (e.g., average brain signal) as harbingers of treatment success. Notably, although historically considered a source of noise, temporal brain signal variability continues to gain momentum as a sensitive and reliable indicator of individual differences in neural efficacy, yet has not been examined in relation to psychiatric treatment outcomes.

  Methods: A total of 45 patients with social anxiety disorder were scanned twice (11 weeks apart) using simple task-based and resting-state fMRI to capture moment-to-moment neural variability. After fMRI test-retest, patients underwent a 9-week cognitive behavioral therapy. Multivariate modeling and reliability-based cross-validation were used to perform brain-based prediction of treatment outcomes.

  Results: Task-based brain signal variability was the strongest contributor in a treatment outcome prediction model (total rACTUAL,PREDICTED = 0.77), outperforming self-reports, resting-state neural variability, and standard mean-based measures of neural activity. Notably, task-based brain signal variability showed excellent test-retest reliability (intraclass correlation coefficient = 0.80), even with a task length less than 3 minutes long.

  Conclusions: Rather than a source of undesirable noise, moment-to-moment fMRI signal variability may instead serve as a highly reliable and efficient prognostic indicator of clinical outcome.

  Läs mer om Moment-to-Moment Brain Signal Variability Reliably Predicts Psychiatric Treatment Outcome
 • A Quantitative Data-Driven Analysis Framework for Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging

  2021. X. Li (et al.). Frontiers in Neuroscience 15

  Artikel

  The objective of this study is to introduce a new quantitative data-driven analysis (QDA) framework for the analysis of resting-state fMRI (R-fMRI) and use it to investigate the effect of adult age on resting-state functional connectivity (RFC). Whole-brain R-fMRI measurements were conducted on a 3T clinical MRI scanner in 227 healthy adult volunteers (N = 227, aged 18–76 years old, male/female = 99/128). With the proposed QDA framework we derived two types of voxel-wise RFC metrics: the connectivity strength index and connectivity density index utilizing the convolutions of the cross-correlation histogram with different kernels. Furthermore, we assessed the negative and positive portions of these metrics separately. With the QDA framework we found age-related declines of RFC metrics in the superior and middle frontal gyri, posterior cingulate cortex (PCC), right insula and inferior parietal lobule of the default mode network (DMN), which resembles previously reported results using other types of RFC data processing methods. Importantly, our new findings complement previously undocumented results in the following aspects: (1) the PCC and right insula are anti-correlated and tend to manifest simultaneously declines of both the negative and positive connectivity strength with subjects’ age; (2) separate assessment of the negative and positive RFC metrics provides enhanced sensitivity to the aging effect; and (3) the sensorimotor network depicts enhanced negative connectivity strength with the adult age. The proposed QDA framework can produce threshold-free and voxel-wise RFC metrics from R-fMRI data. The detected adult age effect is largely consistent with previously reported studies using different R-fMRI analysis approaches. Moreover, the separate assessment of the negative and positive contributions to the RFC metrics can enhance the RFC sensitivity and clarify some of the mixed results in the literature regarding to the DMN and sensorimotor network involvement in adult aging.

  Läs mer om A Quantitative Data-Driven Analysis Framework for Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging
 • Dataset of whole-brain resting-state fMRI of 227 young and elderly adults acquired at 3T

  2021. Xia Li (et al.). Data in Brief 38

  Artikel

  To investigate the impact of adult age on the brain functional connectivity, whole-brain resting-state functional magnetic resonance imaging (R-fMRI) data were acquired on a 3T clinical MRI scanner in a cohort of 227, right-handed, native Swedish-speaking, healthy adult volunteers (N=227, aged 18-74 years old, male/female=99/128). The dataset is mainly consisted of a younger (18-30 years old n=124, males/females=51/73) and elderly adult (n=76, 60-76 years old, males/females=35/41) subgroups. The dataset was analyzed using a new data-driven analysis (QDA) framework. With QDA two types of threshold-free voxel-wise resting-state functional connectivity (RFC) metrics were derived: the connectivity strength index (CSI) and connectivity density index (CDI), which can be utilized to assess the brain changes in functional connectivity associated with adult age. The dataset can also be useful as a reference to identify abnormal changes in brain functional connectivity resulted from neurodegenerative or neuropsychiatric disorders.

  Läs mer om Dataset of whole-brain resting-state fMRI of 227 young and elderly adults acquired at 3T
 • A Review of the Effects of Valenced Odors on Face Perception and Evaluation

  2021. Elmeri Syrjänen (et al.). i-Perception 12 (2), 1-19

  Artikel

  How do valenced odors affect the perception and evaluation of facial expressions? We reviewed 25 studies published from 1989 to 2020 on cross-modal behavioral effects of odors on the perception of faces. The results indicate that odors may influence facial evaluations and classifications in several ways. Faces are rated as more arousing during simultaneous odor exposure, and the rated valence of faces is affected in the direction of the odor valence. For facial classification tasks, in general, valenced odors, whether pleasant or unpleasant, decrease facial emotion classification speed. The evidence for valence congruency effects was inconsistent. Some studies found that exposure to a valenced odor facilitates the processing of a similarly valenced facial expression. The results for facial evaluation were mirrored in classical conditioning studies, as faces conditioned with valenced odors were rated in the direction of the odor valence. However, the evidence of odor effects was inconsistent when the task was to classify faces. Furthermore, using a z-curve analysis, we found clear evidence for publication bias. Our recommendations for future research include greater consideration of individual differences in sensation and cognition, individual differences (e.g., differences in odor sensitivity related to age, gender, or culture), establishing standardized experimental assessments and stimuli, larger study samples, and embracing open research practices.

  Läs mer om A Review of the Effects of Valenced Odors on Face Perception and Evaluation
 • Investigating individual differences in emotion recognition ability using the ERAM test

  2021. Petri Laukka (et al.). Acta Psychologica 220

  Artikel

  Individuals vary in emotion recognition ability (ERA), but the causes and correlates of this variability are not well understood. Previous studies have largely focused on unimodal facial or vocal expressions and a small number of emotion categories, which may not reflect how emotions are expressed in everyday interactions. We investigated individual differences in ERA using a brief test containing dynamic multimodal (facial and vocal) expressions of 5 positive and 7 negative emotions (the ERAM test). Study 1 (N = 593) showed that ERA was positively correlated with emotional understanding, empathy, and openness, and negatively correlated with alexithymia. Women also had higher ERA than men. Study 2 was conducted online and replicated the recognition rates from Study 1 (which was conducted in lab) in a different sample (N = 106). Study 2 also showed that participants who had higher ERA were more accurate in their meta-cognitive judgments about their own accuracy. Recognition rates for visual, auditory, and audio-visual expressions were substantially correlated in both studies. Results provide further clues about the underlying structure of ERA and its links to broader affective processes. The ERAM test can be used for both lab and online research, and is freely available for academic research.

  Läs mer om Investigating individual differences in emotion recognition ability using the ERAM test
 • Training Emotion Recognition Accuracy

  2021. Lillian Döllinger (et al.). Frontiers in Psychology 12

  Artikel

  Nonverbal emotion recognition accuracy (ERA) is a central feature of successful communication and interaction, and is of importance for many professions. We developed and evaluated two ERA training programs—one focusing on dynamic multimodal expressions (audio, video, audio-video) and one focusing on facial micro expressions. Sixty-seven subjects were randomized to one of two experimental groups (multimodal, micro expression) or an active control group (emotional working memory task). Participants trained once weekly with a brief computerized training program for three consecutive weeks. Pre-post outcome measures consisted of a multimodal ERA task, a micro expression recognition task, and a task about patients' emotional cues. Post measurement took place approximately a week after the last training session. Non-parametric mixed analyses of variance using the Aligned Rank Transform were used to evaluate the effectiveness of the training programs. Results showed that multimodal training was significantly more effective in improving multimodal ERA compared to micro expression training or the control training; and the micro expression training was significantly more effective in improving micro expression ERA compared to the other two training conditions. Both pre-post effects can be interpreted as large. No group differences were found for the outcome measure about recognizing patients' emotion cues. There were no transfer effects of the training programs, meaning that participants only improved significantly for the specific facet of ERA that they had trained on. Further, low baseline ERA was associated with larger ERA improvements. Results are discussed with regard to methodological and conceptual aspects, and practical implications and future directions are explored.

  Läs mer om Training Emotion Recognition Accuracy
 • Effects of aging on emotion recognition from dynamic multimodal expressions and vocalizations

  2021. Diana S. Cortes (et al.). Scientific Reports 11 (1)

  Artikel

  Age-related differences in emotion recognition have predominantly been investigated using static pictures of facial expressions, and positive emotions beyond happiness have rarely been included. The current study instead used dynamic facial and vocal stimuli, and included a wider than usual range of positive emotions. In Task 1, younger and older adults were tested for their abilities to recognize 12 emotions from brief video recordings presented in visual, auditory, and multimodal blocks. Task 2 assessed recognition of 18 emotions conveyed by non-linguistic vocalizations (e.g., laughter, sobs, and sighs). Results from both tasks showed that younger adults had significantly higher overall recognition rates than older adults. In Task 1, significant group differences (younger > older) were only observed for the auditory block (across all emotions), and for expressions of anger, irritation, and relief (across all presentation blocks). In Task 2, significant group differences were observed for 6 out of 9 positive, and 8 out of 9 negative emotions. Overall, results indicate that recognition of both positive and negative emotions show age-related differences. This suggests that the age-related positivity effect in emotion recognition may become less evident when dynamic emotional stimuli are used and happiness is not the only positive emotion under study.

  Läs mer om Effects of aging on emotion recognition from dynamic multimodal expressions and vocalizations
 • Cortical thickness and resting-state cardiac function across the lifespan

  2021. Julian Koenig (et al.). Psychophysiology 58 (7)

  Artikel

  Understanding the association between autonomic nervous system [ANS] function and brain morphology across the lifespan provides important insights into neurovisceral mechanisms underlying health and disease. Resting-state ANS activity, indexed by measures of heart rate [HR] and its variability [HRV] has been associated with brain morphology, particularly cortical thickness [CT]. While findings have been mixed regarding the anatomical distribution and direction of the associations, these inconsistencies may be due to sex and age differences in HR/HRV and CT. Previous studies have been limited by small sample sizes, which impede the assessment of sex differences and aging effects on the association between ANS function and CT. To overcome these limitations, 20 groups worldwide contributed data collected under similar protocols of CT assessment and HR/HRV recording to be pooled in a mega-analysis (N = 1,218 (50.5% female), mean age 36.7 years (range: 12–87)). Findings suggest a decline in HRV as well as CT with increasing age. CT, particularly in the orbitofrontal cortex, explained additional variance in HRV, beyond the effects of aging. This pattern of results may suggest that the decline in HRV with increasing age is related to a decline in orbitofrontal CT. These effects were independent of sex and specific to HRV; with no significant association between CT and HR. Greater CT across the adult lifespan may be vital for the maintenance of healthy cardiac regulation via the ANS—or greater cardiac vagal activity as indirectly reflected in HRV may slow brain atrophy. Findings reveal an important association between CT and cardiac parasympathetic activity with implications for healthy aging and longevity that should be studied further in longitudinal research.

  Läs mer om Cortical thickness and resting-state cardiac function across the lifespan

Visa alla publikationer av Håkan Fischer vid Stockholms universitet