Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hedvig NylénDoktorand

Om mig

Jag är socionom och har arbetat som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd och på en barn- och ungdomsenhetenhet.

Mitt avhandlingsarbete handlar om samspelet mellan barnrättsorganisationerna och socialtjänsten. Förändade förutsättningar för socialt arbete och socialtjänstens barnavårdsarbete under inflytande av barnrättsorganisationerna.

 

Huvudhandledare: Emelie Shanks

Biträdande handledare: Tommy Lundström