Stockholms universitet

Hedvig NylénDoktorand

Om mig

Jag är socionom och har arbetat som socialsekreterare.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om samspelet mellan barnrättsorganisationer och socialtjänsten.

 

Huvudhandledare: Emelie Shanks

Biträdande handledare: Tommy Lundström