Profiles

Hans Färnlöf

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
Telefon 08-16 34 45
E-post hans.farnlof@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B
Rum B 531
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Hans Färnlöf.

    Rapporten redovisar inledningsvis en inventering från vårterminen 2016 av alla större kursplaner (15 & 30 hp) och kursbeskrivningar på grundutbildningen inom romanska språk (franska, italienska, portugisiska & spanska). Framgår att aktiv närvaro inte förekommer i kursplanerna, men däremot i ett antal kursbeskrivningar. Noteras även skillnader i dessa senare både vad gäller kurskrav och examinationsformer jämfört med kursplanerna.

    Den uppkomna diskrepansen sätts därefter in i ett juridiskt och pedagogiskt sammanhang. Myndighetsperspektivet stöds av förordningar och lokala styrdokument vid SU; modern teoribildning kring pedagogik och formativ bedömning underbygger den pedagogiska diskussionen, och då i synnerhet de sociologiska perspektiven. Rapporten visar att mer kan och bör göras inom examinationsområdet, och föreslår också ett antal lösningar kring formativ och summativ bedömning. Vid Romanska och klassiska institutionen måste kursbeskrivningar korrigeras, kunskapen om kurskrav och närvaro öka samt fortsatt utvecklingsarbete kring examinationsformer bedrivas. På fakultets- och universitetsnivå behöver man ta ett helhetsgrepp för att se över regelverk och examinationsformer för att kunna framställa tydliga styrdokument. Dessa bör utformas i dialog med CeUL och institutionerna för att fastställa regler som både är relevanta för och kan appliceras på verksamheten i praktiken.

  • 2014. Hans Färnlöf. Romanesques (6), 155-166
  • 2013. Hans Färnlöf. Le Petit Chose (102), 67-91
  • Avhandling (Dok) L’Art du récit court
    2000. Hans Färnlöf, Philippe Hamon.
Visa alla publikationer av Hans Färnlöf vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 19 maj 2020

Bokmärk och dela Tipsa