Stockholms universitet

Magdalena HoldarUniversitetslektor, docent

Om mig

Som lektor i konstvetenskap och curatoriella studier fördelar jag min tid mellan undervisning och forskning. Jag har deltagit i utvecklandet av kandidat- och masterprogrammen i konstvetenskap, ett stort antal kurser i konstvetenskap och curating, och arbetar sedan lång tid också med Curating Art, ett internationellt masterprogram inom ämnet curating vid Stockholms universitet, för vilket jag under en längre period var programansvarig. Jag deltar regelbundet i olika projekt som innebär samverkan mellan universitetet och andra aktörer, såsom museer och olika privata, kommunala och statliga organisationer. Sedan 2019 sitter jag i ledningsgruppen för Konstskolan i Stockholm. Sedan 2023 är jag pedagogisk studierektor i konstvetenskap.

Undervisning

Undervisning är en viktig och utvecklande del av mitt arbete. Genom kursutveckling och testandet av olika pedagogiska metoder strävar jag efter att förankra min undervisning i både ny pedagogisk forskning och mina egna, ämnesspecifika forskningsintressen. Under 2017 drev jag tillsammans med min kollega Anna Bortolozzi det pedagogiska utvecklingsprojektet Ämnesanpassade undervisningsformer för möten med konst, möjliggjort genom att vi gemensamt utnämndes till pedagogiska ambassadörer vid SU. Projektets resultat, undervisningsformatet ’on site-seminarier’, har implementerats i grundkursen och kandidatkursen i konstvetenskap.

Jag har undervisat på kurser och handlett studenter på alla utbildningsnivåer, inklusive forskarnivå, på SU, Södertörns högskola och Konstfack. Mellan åren 2015 och 2019 var jag Stockholms Universitets representant i lärarteamet för den mångdisciplinära projektkursen Utmaningar för den växande staden vid Openlab, KTH, tillsammans med tre kolleger från KTH, KI och Södertörns högskola. 2014 utvecklade jag och drev kursen Contemporary Art and Curatorial Practices vid Amherst College, MA, tillsammans med curatorer från Mead Art Museum. Vistelsen i USA ingick i STINT:s stipendieprogram Teaching Sabbatical (tidigare Excellence in Teaching).

Kursutveckling

Nya kurser på grundnivå

 • The Politics of the Art Exhibition (sve/eng)
 • Konstnärer om konst (sve/eng)

Utveckling av befintliga kurser på grundnivå

 • Fortsättningskurs i konstvetenskap
 • Kandidatkurs i konstvetenskap

Kurser på grundnivå för andra lärosäten

 • Konstvetenskap I och II (Konstfack)
 • Contemporary Art and Curatorial Practices (Amherst College, MA, USA) (eng)

Kurser på avancerad nivå

 • Curatorship (eng, för masterprogrammet Curating Art)
 • Exhibition and Master Thesis (examenskurser, eng, för masterprogrammet Curating Art)
 • The Practice of Art History (sve/eng, för masterprogrammet i estetiska vetenskaper, SU)
 • Remediating Art History (eng, för Internationella masterprogrammet i konstvetenskap)

Kurser på avancerad nivå för andra lärosäten

 • Exponeringens effekter (Södertörns högskola)

Forskning

Jag disputerade 2005 på avhandlingen Scenography in Action: Space, Time and Movement in Theatre Productions by Ingmar Bergman. Avhandlingsprojektet undersökte scenografi i regissörens senare produktioner på Dramaten och Kungliga Operan, med avsikt att formulera en teoretisk och metodologisk modell för analys av en konstform – scenografi - som är efemär och hela tiden stadd i förändring.

Mitt intresse för konstens performativa aspekter och hur dessa kan analyseras aktualiseras också i mitt forskningsprojekt om Fluxus (avslutat 2022). Projektet undersökte konstnärliga strategier i detta transnationella konstnärsnätverk. Specifikt fokus låg på vissa noder i det, som särskilt tydligt synliggjorde hur och varför Fluxus fick fäste på nya platser när nätverket expanderade under det tidiga 1960-talet. Projektet avslutades med en publikation 2022, men delresultat har kontinuerligt redovisats vid konferenser och i artiklar. 

Forskningsområdet curating i allmänhet och curatoriell utbildning i synnerhet är relativt nytt och den vetenskapliga genomlysningen har först under senare år börjat ta fart. Vi som ingår i teamet för ämnet curating vid Stockholms universitet arbetar kontinuerligt med att etablera forskning inom både curatoriell metod, såsom denna kommer till uttryck i curatorns praktiska verklighet, och curatoriell pedagogik.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Magdalena Holdar vid Stockholms universitet