Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mikael HolmqvistProfessor

Om mig

 • Ekonomie doktor (2000) 
 • Docent i företagsekonomi (2004) och i sociologi (2016) 
 • Professor i företagsekonomi (2010-)
 • Prodekanus samhällsvetenskapliga fakulteten (2017-2020)
 • Redaktör Routledge's Advances in Management Education and Learning Series (2021-)
 • Ledamot Riksbankens jubileumsfonds Områdesgrupp för forskning om eliter (2022- )

Pågående forskning: 2021-2022 sabbatical (finansierad av Riksbankens jubileumsfond). Gästforskare Sciences Po, Paris.

Min forskning är tvärvetenskaplig och handlar om arbete, organisation och makt. Forskningsmetoden är vanligtvis etnografi. 

Utbildad vid Lunds respektive Stockholms universitet samt Université de Poitiers och Ecole Supérieur de Commerce de Paris (ESCP). Har varit anställd som forskare och lärare vid Lunds respektive Uppsala universitet innan min anställning vid Stockholms universitet. Har varit återkommande gästforskare på Stanford University och Cornell University i USA.

Skriver både på engelska och svenska och publicerar mina studier både i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter och som monografier på svenska eller internationella förlag. Har redigerat flera antologier. Har också skrivit ett flertal artiklar av populärvetenskaplig karaktär eller i form av debattartiklar. 

Undervisar och handleder framförallt master- och forskarstudenter. 

Större forskningsprojekt

Royals as Heads of States 

Economic elites 

Worksite health promotion  

Occupational disability and functional impairment 

Organizational learning and change 

Strategic alliances and mergers & acquisitions 

Recensioner

Mina böcker har recenserats i internationella samhällsvetenskapliga tidskrifter (till exempel Administrative Science Quarterly, American Journal of Sociology, British Journal of Sociology, Sociology, Contemporary Sociology, Journal of Planning Literature, Scandinavian Journal of Management) och svenska samhällsvetenskapliga tidskrifter (till exempel Ekonomisk debatt, Sociologisk forskning, Nordiska organisationsstudier, Socialvetenskaplig tidskrift) samt i svenska dagstidningar (till exempel Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten) och i radio och TV (till exempel SVT Kulturnytt, Sveriges Radio P1). 

Monografier

 • Holmqvist, Mikael (2023), Kungen - Sveriges ledare. Stockholm: Natur och Kultur. Pågående arbete. 
 • Holmqvist, Mikael (2022), Elite Business Schools. Education and Consecration in Neo-liberal Society. New York: Routledge. 
 • Holmqvist, Mikael (2018): Handels – Maktelitens skola. Stockholm: Atlantis. 480 sidor.
 • Holmqvist, Mikael (2017): Leader Communities: The Consecration of Elites in Djursholm. New York: Columbia University Press. 274 sidor.
 • Holmqvist Mikael (2015): Djursholm. Sveriges ledarsamhälle. Stockholm: Atlantis. 741 sidor.
 • Holmqvist Mikael & Maravelias Christian (2011): Managing Healthy Organizations. Worksite Health Promotion and the New Self-management Paradigm. New York: Routledge. (Routledge Studies in Human Resources Development). 172 sidor.
 • Holmqvist Mikael (2009): The Disabling State of an Active Society. London: Ashgate. (Welfare and Society Series.) 169 sidor.
 • Holmqvist Mikael (2008): The Institutionalization of Social Welfare. A Study of Medicalizing. Management. New York: Routledge. (Routledge Advances in Sociology Series). 192 sidor.
 • Holmqvist Mikael (2005): Samhall. Att bli normal i en onormal organisation. Stockholm: SNS förlag. 439 sidor.
 • Holmqvist Mikael (2000): The Dynamics of Experiential Learning. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet. 231 sidor.
 • Bengtsson, Lars, Holmqvist, Mikael & Larsson, Rikard (1998), Strategiska allianser. Från marknadsmisslyckande till lärande samarbete. Malmö: Liber. 144 sidor.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

 • Holmqvist, Mikael och Illan Wiesel (2022), Elite Communities and Polarization in Neoliberal Society: Consecration in Australia’s and Sweden’s Wealthy Neighbourhoods. Critical Sociology. In press.
 • Holmqvist, Mikael (2021), Consecrating and Desecrating Elite Communities: Fearing and Dealing with Social Deviance in Sweden’s Wealthiest Neighborhood". Cultural Sociology. Status: Online publication.
 • Holmqvist, Mikael (2021), "Economics as Symbolic Capital: The Consecration of Elite Business Schools." Theory and Society. Status: Online Publication.
 • Holmqvist, Mikael (2021), "Creating and Upholding an Elite Community: 'Consecrating Exclusion' in Djursholm, Sweden." The Sociological Review. 69: 956-973.   
 • Holmqvist, Mikael (2021), "Stratification in a Neoliberal Society: The Making of Elites and Occupationally Disabled in Contemporary Sweden." Critical Sociology. 47: 1355-1362.
 • Holmqvist, Mikael (2020): "Medical Diagnosis of Dyslexia in a Swedish Elite School: A Case of 'Consecrating Medicalization'". British Journal of Sociology. 71: 366-381. 
 • Holmqvist, Mikael & Maravelias Christian (2018): “Management in the ’Neo-paternalistic Organization’: The Case of Work-site Health Promotion at Scania. Scandinavian Journal of Management. 34: 267-275.
 • Holmqvist, Mikael (2018): “Att studera den ekonomiska eliten. Problem och utmaningar.” Sociologisk forskning. 55: 5-22.
 • Maravelias, Christian, Holmqvist, Mikael (2018): "'Healthy Organizations': Developing the Self-managing Employee." International Journal of Human Resources Development and Management. 16.
 • Holmqvist Mikael & Maravelias Christian, Skålén Per (2013): “Identity Regulation in Neo-liberal Societies.” Organization, 20: 193-211.
 • Holmqvist, Mikael (2012): “Djursholm. A Study of an Executive Community.” Scandinavian Journal of Management, 28: 257-263.
 • Holmqvist Mikael (2010): “The Active Welfare State and its Consequences. A Case Study of Sheltered Employment in Sweden.” European Societies. 12: 209-230.
 • Holmqvist Mikael (2009): “Corporate Social responsibility as Corporate Social control. The Case of Work-site Health Promotion." Scandinavian Journal of Management. 25: 68-72.
 • Holmqvist Mikael (2009): “Medicalization of Unemployment. Individualizing Social issues as Personal Problems in the Swedish Welfare State. Work, Employment and Society, 23: 405-421.
 • Holmqvist Mikael (2009): “Complicating the Organization. A New Prescription for the Learning Organization?” Management Learning, 40: 275-287.
 • Holmqvist Mikael (2009): “Disabled People and Dirty Work”. Disability & Society, 24: 869 887
 • Holmqvist Mikael (2008): “Creating the Disabled Person. A Case Study of Recruitment to ‘Work-for-the-Disabled’ Programs.” Scandinavian Journal of Disability Research, 10: 191-207
 • Holmqvist Mikael (2004): “Experiential Learning Processes of Exploitation and Exploration. An Empirical Study of Product Development.” Organization Science. 15: 70-81.
 • Holmqvist Mikael (2003: “Intra- and Interorganizational Learning Processes. An Empirical Comparison.” Scandinavian Journal of Management, 19: 443-466.
 • Holmqvist Mikael (2003): “A Dynamic Model of Intra- and Interorganizational Learning." Organization Studies, 24: 93-121.
 • Larsson Rikard,Brousseau Kenneth R.,Driver Michael, Mikael Holmqvist & Tarnovskaya Veronika (2003): “International Growth Through Cooperation. Brand-driven Strategies, Leadership, and Career Development in Sweden. Academy of Management Executive, 12: 7-21.
 • Larsson Rikard, Driver Michael, Mikael Holmqvist & Sweet Patrick (2001): “Career Dis-Integration and Re-Integration in Mergers and Acquisitions. Managing Competence and Motivational Intangibles”. European Management Journal, 19: 609-618.

Samlingsverk

 • Eriksson, Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist & Lena Sohl (2018) (Red), Eliter i Sverige. Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. Lund: Studentlitteratur. 341 sidor.
 • Holmqvist Mikael & Spicer André (2013) (Red.): Managing Human Resources by Exploiting and Exploring People’s Potentials. London: Emerald. (Research in the Sociology of Organizations Series). 279 sidor.
 • Hasselbladh Hans & Holmqvist Mikael (2013) (Red.): Företagsekonomin och samhället. Lund: Studentlitteratur. 365 sidor.
 • Holmqvist Mikael & Christian Maravelias (2006) (Red.): Hälsans styrning av arbetet. Lund: Studentlitteratur. 234 sidor.

Bokkapitel i antologi

 • Holmqvist, Mikael (2018): “Ledarsamhället Djursholm som ’konsekrati’”. Ingår i Eriksson, Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist, Lena Sohl (2013) (Red), Eliter i Sverige. Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. Lund: Studentlitteratur. Sidorna 93-122.
 • Maravelias Christian, Thanem Torkild & Holmqvist Mikael (2013): “March Meets Marx.The Politics of Exploitation and Exploration in the Management of Life and Labour.” Ingår i Holmqvist Mikael, Spicer André (Red.): Managing Human Resources by Exploiting and Exploring People’s Potentials. London: Emerald. (Research in the Sociology of Organizations Series). Sidorna 129-159. 
 • Holmqvist, Mikael (2006): ”Medikalisering av arbetslöshet. En organisationsteoretisk analys.” Ingår i Holmqvist Mikael , Christian Maravelias(Red.): Hälsans styrning av arbetet. Lund: Studentlitteratur. Sidorna 27-60.
 • Holmqvist, Mikael & Maravelias Christian (2003): “Organizing the Extended Organization.” Ingår I Ljunghagen, Sven och Henrik Linderoth (Red.): Intelligent Management in the Knowledge Economy. Cheltenham: Edward Elgar. Sidorna 66-90.
 • Holmqvist, Mikael (2002): “Learning from Experience in Imaginary Organizations.” Ingår i Hedberg, Bo, Baumard, Philippe, Yakhlef, Ali (Red.): Managing Imaginary Organizations. A New Perspective on Business. Amsterdam: Pergamon. Sidorn 57-70.
 • Hedberg, Bo & Holmqvist, Mikael (2001): “Learning in imaginary organizations.” Ingår i Dierkes, Meinolf (Red.): Handbook of Organizational Learning and Knowledge. Sidorna 733-752.

Bokrecensioner

 • Holmqvist, Mikael (2016): “Mats Alvesson och Andre Spicer: The stupidity paradox: The power and pitfalls of functional stupidity at work.” Organistion och samhälle. Nummer 2.
 • Holmqvist, Mikael (2008): “Hans Hasselbladh, Eva Bejeroth, Rolf Gustafsson: Bortom new public management. Institutionell transformation i svensk sjukvård.” Nordiske organisasjonsstudier. 10: 92-95.
 • Holmqvist, Mikael (2000): “John Denton: Organisational Learning and Effectiveness.” Organization Studies. 3: 650-652.

Populärvetenskapliga publikationer

 • Holmqvist, Mikael (2020), "Är 'Nobelpriset i ekonomi' verkligen en klok investering för framtiden?", Dagens Nyheter. 12 oktober. 
 • Holmqvist, Mikael (2020), "En upphöjelse av nästan himmelska proportioner". Under strecket. Svenska Dagbladet. 5 oktober. 
 • Holmqvist, Mikael (2019): Handels. Maktelitens skola. Förkortad pocketupplaga med nyskrivet förord. Stockholm: Atlantis. 
 • Holmqvist, Mikael (2018): ”Den nyliberala spelaren har blivit den typiska elitmänniskan.” Dagens Nyheter. 2 december.
 • Holmqvist, Mikael (2018): “’Karisma och social kompetens överröstar djup sakkunskap’.” Dagens Nyheter. 4 februari.
 • Hasselbladh, Hans, Holmqvist, Mikael (2017): ”’Skydda det offentliga från affärsmän som Trump.’” Dagens Nyheter. 22 augusti.
 • Holmqvist, Mikael (2016): Djursholm - Sveriges ledarsamhälle. Förkortad pocketupplaga av originalet. Stockholm: Atlantis. 
 • Holmqvist, Mikael (2016): ”Var är forskarna?” Dagens Nyheter. 28 november.
 • Holmqvist, Mikael (2016): ”Framtidens elit skolas att tänja på prinicperna.” Dagens Nyheter. 14 april.
 • Holmqvist, Mikael (2016): ”Fallet Paolo Macchiarini är ett exempel på karismasamhället.” Dagens Nyheter. 18 februari.
 • Holmqvist, Mikael (2016): ”Så skapas vinnare och förlorare i arbetssamhället.” Dagens Nyheter. 29 januari.
 • Holmqvist, Mikael (2015): ”Klassamhället blundar för meriter och kunnande.” Dagens Nyheter. 5 november.
 • Holmqvist, Mikael (2007): ”Av rätta virket?” Dagens Nyheter. 12 september.
 • Holmqvist, Mikael (2006): ”’Erkänn ditt arbetshandikapp annars förlorar du a-kassan.’” Dagens Nyheter. 10 augusti.