Stockholms universitet

Mikael HolmqvistProfessor

Om mig

 • Ekonomie doktor (2000) 
 • Docent i företagsekonomi (2004) och i sociologi (2016) 
 • Professor i företagsekonomi (2010-)
 • Prodekanus samhällsvetenskapliga fakulteten (2017-2020)
 • Redaktör Routledge's Advances in Management Education and Learning Series (2021-)
 • Ledamot Riksbankens Jubileumsfonds Områdesgrupp för forskning om eliter (2022- )

Min forskning är tvärvetenskaplig och handlar om arbete, organisation och makt. Forskningsmetoden är vanligtvis etnografi. 

Utbildad vid Lunds respektive Stockholms universitet samt Université de Poitiers och Ecole Supérieur de Commerce de Paris (ESCP). Har varit anställd som forskare och lärare vid Lunds respektive Uppsala universitet innan min anställning vid Stockholms universitet. Har varit återkommande gästforskare på Stanford University, Cornell University i USA och Sciences Po i Paris.

Skriver både på engelska och svenska och publicerar mina studier både i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter och som monografier på svenska eller internationella förlag. Har redigerat flera antologier. Har också skrivit ett flertal artiklar av populärvetenskaplig karaktär eller i form av debattartiklar. 

Undervisar och handleder framförallt master- och forskarstudenter. 

Större forskningsprojekt

Royals as Heads of States 

Economic elites 

Worksite health promotion  

Occupational disability and functional impairment 

Organizational learning and change 

Strategic alliances and mergers & acquisitions 

Recensioner

Mina böcker har recenserats i internationella samhällsvetenskapliga tidskrifter (till exempel Administrative Science Quarterly, American Journal of Sociology, British Journal of Sociology, Sociology, Contemporary Sociology, Journal of Planning Literature, Scandinavian Journal of Management), svenska samhällsvetenskapliga tidskrifter (till exempel Ekonomisk debatt, Sociologisk forskning, Nordiska organisationsstudier, Socialvetenskaplig tidskrift) samt i svenska dagstidningar (till exempel Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten) och i radio och TV (till exempel SVT Kulturnytt, Sveriges Radio P1). 

Böcker

 • Holmqvist, Mikael (2023), Kungen - Sveriges ledare. Stockholm: Natur och Kultur. 659 sidor.
 • Benner, Mats & Mikael Holmqvist (2023) (Red.), Universities Under Neoliberalism. New York: Routledge. 138 sidor.
 • Holmqvist, Mikael (2022), Elite Business Schools. Education and Consecration in Neo-liberal Society. New York: Routledge. 190 sidor.
 • Holmqvist, Mikael (2018): Handels – Maktelitens skola. Stockholm: Atlantis. 480 sidor.
 • Eriksson, Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist & Lena Sohl (2018) (Red.), Eliter i Sverige. Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. Lund: Studentlitteratur. 341 sidor.
 • Holmqvist, Mikael (2017): Leader Communities: The Consecration of Elites in Djursholm. New York: Columbia University Press. 274 sidor.
 • Holmqvist Mikael (2015): Djursholm. Sveriges ledarsamhälle. Stockholm: Atlantis. 741 sidor.
 • Holmqvist, Mikael & André Spicer (2013) (Red.): Managing Human Resources by Exploiting and Exploring People’s Potentials. London: Emerald. (Research in the Sociology of Organizations Series). 279 sidor.
 • Hasselbladh, Hans & Mikael Holmqvist (2013) (Red.): Företagsekonomin och samhället. Lund: Studentlitteratur. 365 sidor.
 • Holmqvist Mikael & Christian Maravelias (2011): Managing Healthy Organizations. Worksite Health Promotion and the New Self-management Paradigm. New York: Routledge. (Routledge Studies in Human Resources Development). 172 pages.
 • Holmqvist, Mikael (2009): The Disabling State of an Active Society. London: Ashgate. (Welfare and Society Series.) 169 sidor.
 • Holmqvist, Mikael (2008): The Institutionalization of Social Welfare. A Study of Medicalizing. Management. New York: Routledge. (Routledge Advances in Sociology Series). 192 sidor.
 • Holmqvist, Mikael & Christian Maravelias (2006) (Red.): Hälsans styrning av arbetet. Lund: Studentlitteratur. 234 sidor.
 • Holmqvist, Mikael (2005): Samhall. Att bli normal i en onormal organisation. Stockholm: SNS förlag. 439 sidor.
 • Holmqvist, Mikael (2000): The Dynamics of Experiential Learning. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet. 231 sidor.
 • Bengtsson, Lars, Mikael Holmqvist & Rikard Larsson (1998), Strategiska allianser. Från marknadsmisslyckande till lärande samarbete. Malmö: Liber. 144 sidor.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

 • Holmqvist, Mikael (2023), "Consecration and Meritocracy in Elite Business Schools. The Case of a Swedish Student Union." British Journal of Sociology. 74: 531-546.
 • Benner, Mats & Mikael Holmqvist (2023), "Universities Under Neoliberalism. Market-inspired Reforms of Swedish Higher Education." Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 9: 72-73.
 • Holmqvist, Mikael & Illan Wiesel (2023), "Elite Communities and Polarization in Neoliberal Society: Consecration in Australia’s and Sweden’s Wealthy Neighbourhoods." Critical Sociology. 49: 767-782.
 • Holmqvist, Mikael (2022), "Consecrating and Desecrating Elite Communities: Fearing and Dealing with Social Deviance in Sweden’s Wealthiest Neighborhood". Cultural Sociology. 16: 358-378.
 • Holmqvist, Mikael (2022), "Economics as Symbolic Capital: The Consecration of Elite Business Schools." Theory and Society. 51: 435-455. 
 • Holmqvist, Mikael (2021), "Creating and Upholding an Elite Community: 'Consecrating Exclusion' in Djursholm, Sweden." The Sociological Review. 69: 956-973.   
 • Holmqvist, Mikael (2021), "Stratification in a Neoliberal Society: The Making of Elites and Occupationally Disabled in Contemporary Sweden." Critical Sociology. 47: 1355-1362.
 • Holmqvist, Mikael (2020): "Medical Diagnosis of Dyslexia in a Swedish Elite School: A Case of 'Consecrating Medicalization'". British Journal of Sociology. 71: 366-381. 
 • Holmqvist, Mikael & Christian Maravelias (2018): “Management in the ’Neo-paternalistic Organization’: The Case of Work-site Health Promotion at Scania. Scandinavian Journal of Management. 34: 267-275.
 • Holmqvist, Mikael (2018): “Att studera den ekonomiska eliten. Problem och utmaningar.” Sociologisk forskning. 55: 5-22.
 • Maravelias, Christian & Mikael Holmqvist (2018): "'Healthy Organizations': Developing the Self-managing Employee." International Journal of Human Resources Development and Management. 16: 62-99.
 • Holmqvist, Mikael, Christian Maravelias & Per Skålén (2013): “Identity Regulation in Neo-liberal Societies.” Organization. 20: 193-211.
 • Holmqvist, Mikael (2012): “Djursholm. A Study of an Executive Community.” Scandinavian Journal of Management. 28: 257-263.
 • Holmqvist, Mikael (2010): “The Active Welfare State and its Consequences. A Case Study of Sheltered Employment in Sweden.” European Societies. 12: 209-230.
 • Holmqvist, Mikael (2009): “Corporate Social responsibility as Corporate Social control. The Case of Work-site Health Promotion." Scandinavian Journal of Management. 25: 68-72.
 • Holmqvist, Mikael (2009): “Medicalization of Unemployment. Individualizing Social issues as Personal Problems in the Swedish Welfare State. Work, Employment and Society, 23: 405-421.
 • Holmqvist, Mikael (2009): “Complicating the Organization. A New Prescription for the Learning Organization?” Management Learning. 40: 275-287.
 • Holmqvist, Mikael (2009): “Disabled People and Dirty Work”. Disability & Society. 24: 869 887
 • Holmqvist, Mikael (2008): “Creating the Disabled Person. A Case Study of Recruitment to ‘Work-for-the-Disabled’ Programs.” Scandinavian Journal of Disability Research. 10: 191-207
 • Holmqvist, Mikael (2004): “Experiential Learning Processes of Exploitation and Exploration. An Empirical Study of Product Development.” Organization Science. 15: 70-81.
 • Holmqvist, Mikael (2003: “Intra- and Interorganizational Learning Processes. An Empirical Comparison.” Scandinavian Journal of Management, 19: 443-466.
 • Holmqvist, Mikael (2003): “A Dynamic Model of Intra- and Interorganizational Learning." Organization Studies, 24: 93-121.
 • Larsson Rikard, Kenneth Brousseau, Michael Driver, Mikael Holmqvist & Veronika  Tarnovskaya (2003): “International Growth Through Cooperation. Brand-driven Strategies, Leadership, and Career Development in Sweden. Academy of Management Executive. 12: 7-21.
 • Larsson Rikard, Michael Driver, Mikael Holmqvist & Patrick Sweet (2001): “Career Dis-Integration and Re-Integration in Mergers and Acquisitions. Managing Competence and Motivational Intangibles”. European Management Journal. 19: 609-618.
 • Holmqvist, Mikael (1999), "Learning in Imaginary Organizations: Creating Interorganizational Knowledge." Journal of Organizational Change Management. 12: 419-438.

Bokkapitel 

 • Holmqvist, Mikael (2023), "Corporations' Invisible Hand in Higher Education: Teaching at Business Schools and the Making of Employable Students". In M. Benner & M. Holmqvist, Universities Under Neoliberalism. New York: Routledge. 
 • Holmqvist, Mikael (2018): “Ledarsamhället Djursholm som ’konsekrati’”. Ingår i Eriksson, B-E, M. Holmqvist & L.  Sohl (2013) (Red), Eliter i Sverige. Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. Lund: Studentlitteratur. Sidorna 93-122.
 • Maravelias Christian, Torkild Thanem & Mikael Holmqvist (2013): “March Meets Marx.The Politics of Exploitation and Exploration in the Management of Life and Labour.” In Holmqvist M. & A. Spicer (Eds.): Managing Human Resources by Exploiting and Exploring People’s Potentials. London: Emerald. (Research in the Sociology of Organizations Series). Pages 129-159. 
 • Holmqvist, Mikael (2006): ”Medikalisering av arbetslöshet. En organisationsteoretisk analys.” Ingår i Holmqvist, M & C. Maravelias (Red.): Hälsans styrning av arbetet. Lund: Studentlitteratur. Sidorna 27-60.
 • Holmqvist, Mikael & Christian Maravelias (2003): “Organizing the Extended Organization.” Ingår I S. Ljunghagen & H. Linderoth (Red.): Intelligent Management in the Knowledge Economy. Cheltenham: Edward Elgar. Pages 66-90.
 • Holmqvist, Mikael (2002): “Learning from Experience in Imaginary Organizations.” Ingår i B. Hedberg, P. Baumard & A. Yakhlef (Red.): Managing Imaginary Organizations. A New Perspective on Business. Amsterdam: Pergamon. Pages 57-70.
 • Hedberg, Bo & Mikael Holmqvist (2001): “Learning in imaginary organizations.” In M. Dierkes (Eds.): Handbook of Organizational Learning and Knowledge. Pages 733-752.

Bokrecensioner

 • Holmqvist, Mikael (2023), "Unlearning to Labor. Activating the Unemployed in a Former Industrial Community." Sociologisk forskning. 60: 110-112.
 • Holmqvist, Mikael (2016): “Mats Alvesson och Andre Spicer: The stupidity paradox: The power and pitfalls of functional stupidity at work.” Organistion och samhälle. Nummer 2.
 • Holmqvist, Mikael (2008): “Hans Hasselbladh, Eva Bejeroth, Rolf Gustafsson: Bortom new public management. Institutionell transformation i svensk sjukvård.” Nordiske organisasjonsstudier. 10: 92-95.
 • Holmqvist, Mikael (2000): “John Denton: Organisational Learning and Effectiveness.” Organization Studies. 3: 650-652.

Populärvetenskapliga publikationer

 • Holmqvist, Mikael (2024), "Eliterna och företagsekonomiseringen av Sverige." Sociologisk Forskning. 61: 111-114. 
 • Holmqvist Mikael (2023), "Den maktlöse kungen mäktig som få." Under Strecket. Svenska Dagbladet. 10 september. 
 • Holmqvist, Mikael (2023), "'Nästa statschef måste styras hårdare av politikerna.'" Dagens Nyheter. DN Debatt. 8 april.
 • Holmqvist, Mikael (2020), "Är 'Nobelpriset i ekonomi' verkligen en klok investering för framtiden?", Dagens Nyheter. 12 oktober. 
 • Holmqvist, Mikael (2020), "En upphöjelse av nästan himmelska proportioner". Under strecket. Svenska Dagbladet. 5 oktober. 
 • Holmqvist, Mikael (2019): Handels. Maktelitens skola. Förkortad pocketupplaga med nyskrivet förord. Stockholm: Atlantis. 
 • Holmqvist, Mikael (2018): ”Den nyliberala spelaren har blivit den typiska elitmänniskan.” Dagens Nyheter. 2 december.
 • Holmqvist, Mikael (2018): “’Karisma och social kompetens överröstar djup sakkunskap’.” Dagens Nyheter. DN Debatt. 4 februari.
 • Hasselbladh, Hans, Holmqvist, Mikael (2017): ”’Skydda det offentliga från affärsmän som Trump.’” Dagens Nyheter. DN Debatt. 22 augusti.
 • Holmqvist, Mikael (2016): Djursholm - Sveriges ledarsamhälle. Förkortad pocketupplaga av originalet. Stockholm: Atlantis. 
 • Holmqvist, Mikael (2016): ”Var är forskarna?” Dagens Nyheter. 28 november.
 • Holmqvist, Mikael (2016): ”Framtidens elit skolas att tänja på prinicperna.” Dagens Nyheter. 14 april.
 • Holmqvist, Mikael (2016): ”Fallet Paolo Macchiarini är ett exempel på karismasamhället.” Dagens Nyheter. 18 februari.
 • Holmqvist, Mikael (2016): ”Så skapas vinnare och förlorare i arbetssamhället.” Dagens Nyheter. 29 januari.
 • Holmqvist, Mikael (2015): ”Klassamhället blundar för meriter och kunnande.” Dagens Nyheter. 5 november.
 • Holmqvist, Mikael (2007): ”Av rätta virket?” Dagens Nyheter. 12 september.
 • Holmqvist, Mikael (2006): ”’Erkänn ditt arbetshandikapp annars förlorar du a-kassan.’” Dagens Nyheter. 10 augusti.

Forskningsprojekt