Profiles

Iann Lundegård

Iann Lundegård

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 21
E-post iann.lundegard@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E 371
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Docent och lektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
Studierektor vid forskarskolan NaNo.

Forskning

Jag är framförallt intresserad av utbildning kring innehåll som befinner sig i skärningspunkten mellan natur och samhälle. Det är områden i no-undervisningen som tar upp och hjälper elever att hantera kritiska komplexa samhällsproblem förknippade med ovisshet, innefattar riskbedömning och leder till ställningstaganden. Den undervisningen är av betydelse för eleverna när de ska hantera problem i sina dagliga liv, men också där de ska kunna ta politiska beslut som samhällsmedborgare kring livsstilar och hållbar utveckling.

I min egen forskning intresserar jag mig framförallt för vad som utspelar sig i gymnasieelevers diskussioner om miljö och hållbar utveckling.  Jag har tittat närmare på vilken roll värderingar och konflikter spelar i diskussionerna, hur eleverna tar ställning etiskt och politiskt och vilken roll undervisningen spelar i elevernas identitetsutveckling.

Ett annat av mina forskningsintressen är av mer teoretisk karaktär.  Jag är intresserad av pragmatisk utbildningsfilosofi och att granska och utveckla på ämnesdidaktisk forskning och bidra till metodutveckling. Jag har en bakgrund som lärare på såväl grundskolan som på gymnasiet. Framförallt har jag arbetet länge i lärarutbildningen och i fortbildning på alla skolans nivåer. I många år har jag också skrivit läromedel för gymnasieämnet Naturkunskap. Min forskning och kunnandet kring den får förstås praktisk betydelse när jag möter lärarstudenter, men också när jag skriver läromedel och i de uppdrag jag haft åt skolverket kring bl.a. kurs- och ämnesplaneutveckling.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2014. Iann Lundegård, Karim M. Hamza. Science Education 98 (1), 127-142

    This article addresses the problem of treating generalizations of human activity as entities and structures that ultimately explain the activities from which they were initially drawn. This is problematic because it involves a circular reasoning leading to unwarranted claims explaining the originally studied activities of science teaching and learning. Unlike other fields within social science research, this problem has not been appreciated and discussed in the science education literature and the field thus needs to be reminded of it. A heuristic specifically developed for the purposes of this article is applied to two examples taken from a much-cited research in the field. Through the examples it is argued that the practice of creating entities out of generalizations of science classroom activities leads to a number of unintended consequences. It is further argued that the stated purposes in the two example articleswould actually have been better served by investigating the entire processes through which the activities develop, as well as how the activities may change through teaching. The article concludes that through the search for explanations caused by underlying entities, science education research runs a risk of alienating its results from the activities from which it initially wanted to meliorate.

  • 2012. Iann Lundegård, Per-Olof Wickman. Environmental Education Research 18 (2), 153-169

    A great deal of the ongoing discussion about environmental education and edu- cation for sustainable development has to do with democracy and deliberation. Here, for example, the normative approach has been challenged. As an alterna- tive, there is sometimes a call for a curriculum and education that is character- ized by democracy, participation, and pluralism. According to this call, it is still far from clear what it actually means to create education in terms of democracy. While the debate is lively, it is not always anchored in empirical research. In this study, three students in a classroom situation talk about resources and soli- darity. Using analytical tools developed from a pragmatic base, the study tries to find a methodology to reveal how people create political subjects while engaged in such a discourse. This is associated with the discussion about democracy in education, and the consequences these findings may have in respect of how edu- cation on environment and sustainable development can be staged in terms of freedom and pluralism. 

  • 2015. Iann Lundegård. Cultural Studies in Science Education
Visa alla publikationer av Iann Lundegård vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2 december 2018

Bokmärk och dela Tipsa