Profiles

Iben Christiansen

Iben Christiansen

Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 37
E-post iben.christiansen@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 421
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Forskning

Min forskning fokuserar på matematiklärares kunskap, lärande och praxis. Jag kom till Stockholms universitet i januari 2015 efter att ha arbetat och bott i Sydafrika i 15 år.

För närvarande arbetar jag med att utveckla ett internationellt projekt om kartläggning av matematiklärares lärande från lärarutbildning till arbete i skolan. Projektet kommer att undersöka vilka förändringar som sker i lärares praxis över tid; vad som påverkar deras lärandeprocess; och hur kunskap från deras lärarutbildning blir rekontextualiserad. Projektet involverar lärare i Sydafrika, Rwanda och Sverige.

Nyligen genomförde jag den första matematikklassrumstudien i Rwanda; en replikering av en studie som tidigare genomförts i Sydafrika. Resultaten av studierna visade på betydande skillnader i lärarkunskap och elevprestationer mellan de två länderna. I synnerhet tycktes de rwandiska eleverna bättre behärska grundläggande aritmetik. Dessutom visade sig undervisningen i Sydafrika ha begränsat konceptuellt fokus och elevengagemang, medan den rwandiska undervisningen bjöd på något bättre möjligheter för elevernas lärande.

 Ett samarbetsprojekt med Dr Carol Bertram och Dr Tabitha Mukeredzi studerar förskollärares lärande i ett fortbildningsprogram för förskollärare vid University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Projektet spänner över lärande av ämnes och pedagogiskt kunnande relaterat till modersmålsundervisning (Zulu), första andraspråksundervisning (engelska) och grundläggande aritmetik (numeracy).

Utvalda publikationer

Bertram, Carol; Christiansen, Iben Maj; Mukeredzi, Tabitha (2015). Exploring the complexities of describing Foundation Phase teachers’ professional knowledge base. South African Journal of Childhood Education, 5(1), 169-190.

North, Marc Phillip & Christiansen, Iben Maj (2015). Problematising current forms of legitimized participation in the examination papers for Mathematical Literacy. Pythagoras 36(1), 31-41.

Senast uppdaterad: 13 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa