Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ida BertellUniversitetslektor

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Doktor i pedagogik med en bakgrund som civilekonom, med inriktning mot företagsledning och organisation. I min avhandling fokuserade jag på professionellas lärande och för närvarande studerar jag stöttat lärande i förskolekontext.

Nyckelord

Förskola, samverkan, professionellas lärande, scaffolding

 

 

Undervisning

Undervisning

Inom förskollärarprogrammet undervisar och föreläser jag om olika aspekter av barns utveckling och lärande och lek. Jag handleder även uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Förutom att arbeta med blivande förskollärare har jag även arbetat med rektorer för såväl förskola som skola.

 

Forskning

Forskning

Mitt forskningsintresse rör metodutveckling i samband med hur olika professionella grupper arbetar med små barn. Bland annat forskar jag om scaffolding (stöttning) i förskolan och utvecklar tillsammans med Sofia Frankenberg en metod för att studera och utveckla scaffolding i förskolan.

Forskningsprojekt:

Measuring Effects of Interactional Quality in Early Childhood Education with the Early Childhood Scaffolding Scale (IFAU)

 

Avhandling

Jag disputerade vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet år 2013, med avhandlingen:”Lärande i en traditionstung kontext. Om psykoanalytiker som lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för behandling av spädbarn och föräldrar.”