Profiles

Ida Bertell. Photo: Niklas Björling.

Ida Bertell

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 84
E-post ida.bertell@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16b
Rum 242
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Jag är lektor i barn och ungdomsvetenskap, med inriktning mot förskola. Jag är doktor i pedagogik och har även en bakgrund som civilekonom, med inriktning mot företagsledning och organisation.

Nyckelord

Förskola, förskoleklass, samverkan, bedömningspraktik, professionellas lärande.

Undervisning

Inom förskollärarprogrammet undervisar jag om olika teorier om och perspektiv på lärande, lek och individens utveckling. Jag handleder även uppsatser.

Förutom att arbeta med blivande förskollärare arbetar jag med fortbildning för förskolechefer, i en kurs med Skolverket som uppdragsgivare som syftar till att förskolechefen ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap för att främja barns utveckling och lärande. (länk: http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/skolledare/forskolechefer) Jag har även under många år arbetat med Rektorsprogrammet (där även förskolechefer närvarar), och är processledare i kursen Etik och juridik i ledarskapspraktik.

Forskning

Mitt forskningsintresse rör hur olika professionella grupper arbetar med små barn. För närvarande forskar jag om hur förskola, förskoleklass, BVC, skolhälsan samverkar med varandra kring sexåringars övergång från förskola till förskoleklass till skola, med ett särskilt fokus på hur man tidigt kan identifiera barn som är i behov av särskilt stöd. I samband med detta är det av intresse att studera de olika professionella gruppernas bedömningspraktik.

Avhandling

Jag disputerade vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet år 2013, med avhandlingen: Lärande i en traditionstung kontext. Om psykoanalytiker som lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för behandling av spädbarn och föräldrar.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa