Profiles

Ida Bertell

Ida Bertell

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 84
E-post ida.bertell@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 312
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Jag är lektor i barn och ungdomsvetenskap, med inriktning mot förskola och arbetar som studierektor med utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå. Jag är doktor i pedagogik och har även en bakgrund som civilekonom, med inriktning mot företagsledning och organisation.

Nyckelord

Förskola, samverkan, professionellas lärande, scaffolding

 

 

Undervisning

Undervisning

Inom förskollärarprogrammet undervisar och föreläser jag om olika aspekter av barns utveckling och lärande och lek. Jag handleder även uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Förutom att arbeta med blivande förskollärare har jag även arbetat med rektorer för såväl förskola som skola.

 

Forskning

Forskning

Mitt forskningsintresse rör metodutveckling i samband med hur olika professionella grupper arbetar med små barn. Bland annat forskar jag om scaffolding (stöttning) i förskolan och utvecklar tillsammans med Sofia Frankenberg en metod för att studera och utveckla scaffolding i förskolan.

Forskningsprojekt:

Measuring Effects of Interactional Quality in Early Childhood Education with the Early Childhood Scaffolding Scale (IFAU)

 

Avhandling

Jag disputerade vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet år 2013, med avhandlingen:”Lärande i en traditionstung kontext. Om psykoanalytiker som lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för behandling av spädbarn och föräldrar.”

Senast uppdaterad: 16 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa