Profiles

Inge Johansson. Photo: Niklas Björling.

Inge Johansson

Professor emeritus

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post inge.johansson@buv.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 16B
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Professor emeritus

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Forskning

Transition, förskola- skola, Samverkan skola-fritidshem, lärares professionella utveckling inom Early Childhood-området, förskollärares syn på lärande och delaktighet som del sitt professionella arbete.

Avslutade forskningsprojekt/forskargrupper

Lärprocesser i praxisnära fält

Att bli en ”mattemänniska”? Matematiska undervisningspraktiker, skolklimat, identitet och kön i förskola och skola (MIG-projektet)

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa