Profiles

Ina Hallström 2017

Ina Hallström

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 71 33
E-post ina.hallstrom@gender.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E7
Rum E 607
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i genusvetenskap sedan våren 2017. Mitt pågående avhandlingsprojekt handlar om levd erfarenhet och erkännande av sjukdomen endometrios. I avhandlingen vill jag undersöka hur erfarenheter av sjukdom formas av det sätt på vilket omgivningen, i form av välfärdsstat, arbetsliv och nära relationer, fångar upp och bemöter individer i behov av vård och stöd. Vad spelar erkännande, eller icke-erkännande, för roll för erfarenheter av kropp och sjukdom? 

Jag har en bakgrund inom genus- och filmvetenskap och mina forskningsintressen rör framförallt det mänskliga varat som förkroppsligad intersubjektivitet, det vill säga: hur kroppar levs som sociala, relationella och politiska subjekt som inte kan separeras från sin situation, materialitet och omgivning. Jag vill utforska hur vi kan förstå det ständigt pågående "erkännandeflödet" mellan människor som är centralt för blivande av både subjekt och värld. Dessa intressen för mig nära de frågor som berörs inom feministisk fenomenologi, erkännandefilosofi, kontinentalfilosofi, cripteori, forskning om välfärdsstaten såväl som intersektionella perspektiv på kroppar och makt. Inom mina intresseområden vill jag bidra med såväl empirisk forskning som teoriutveckling. 

I mitt masterprojekt undersökte jag erkännande och kvinnors levda erfarenhet av att bli utförsäkrade ur sjukförsäkringen: Sårbarhetskedjan: En feministisk studie av hur utförsäkring förkroppsligas när välfärden brister

Senast uppdaterad: 17 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa