Profiles

Ingrid Redbark Wallander

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 12 81
E-post ingrid.redbarkwallander@teater.su.se
Besöksadress Frescativägen 26
Rum C 518
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Ingrid Redbark-Wallander, är doktorand i dansvetenskap.

Forskning

Avhandlingen är historiografiskt inriktad och syftet är att undersöka hur olika aspekterna av svenskt sceniskt dansområde växer fram och formerar sig mellan 1930-1960 samt se dessa som ett uttryck för modernitet.

En aspekt av moderniteten är framväxten av en infrastruktur för dansen. Denna sätts i relation till den framväxande kulturpolitiken och idéer om bildning och demokrati. En annan aspekt är den verksamhet olika aktörer inom området företräder och den ideologi detta speglar. Teoretiskt tillämpas ett kulturkritiskt perspektiv där makt, politik och estetik är i fokus.

Redbark-Wallander har sedan 1995 arbetat som lärare och föreläsare i dansteoretiskt orienterade ämnen vid bl.a. Stockholms Estetiska gymnasium och Kgl Svenska Balettskolan. Arbetar sedan 2006 kontinuerligt som föreläsare på Danshögskolan. Samt undervisar om och handleder uppsatser inom Teatervetenskap II. Är utbildad vid Danshögskolan och har en bakgrund som dansare.

Ingrid Rebark-Wallander har tillsammans med doktorandkollegor från institutionen redigerat och skrivit texter till Kroppsspråk och Tankesprång. Vetenskap i rörelse (2009).

Nyckelord: Historiografi, kritisk kulturteori, kropp, makt, politik, ideologi, estetik

Handledare: Lena Hammergren

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa