Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jan EnbergDoktorand

Om mig

Fil kand i humaniora. Musikpedagog. Klarinettist, f d blockflöjtist, ensembleledare. Editör för Levande musikarv.

Avhandlingsämne: Hof-Intendenten Romans Paſſions Muſiqve.

Den första offentliga konserten i Sverige. Källkritiska studier kring passionsmusiken som pastisch och dess framföranden i Riddarhussalen 1731–1742 på svenska, initierade och ledda av Johan Helmich Roman med ursprunglig tysk text av Barthold Heinrich Brockes.

Källmaterialet återspeglar ett "koncept" innefattande ca 105 satser för tre olika versioner.

Framförandetid: ca 2.45 tim för 67 satser.

Musik av Händel, Telemann, Keiser, Stölzel, Roman (?), Marcello, Mancini m fl.

Avhandlingens preliminära omfattning:

Brödtext ca 500 sidor
Appendix med partitur (265 sidor kondenserat "forskningspartitur" - ej utgåva) och övriga tillägg (80 sidor) 340 sidor

Totalt ca 850 sidor

Planerade utgåvor (ex. thesin):

Utgåva (i B4) version A 335 sidor
Utgåva (i B4) version B 317 sidor
Utgåva (i B4) version C 321 sidor
         Sammanlagt 973 sidor

Undervisning

Fyra decennier som musikpedagog.

Forskning

Planerade praktiska kommenterade urtextutgåvor för Levande musikarv med musik av Johan Helmich Roman:

- Kröningsmusiken

- Svenska mässan

- Dixit imiterat af (Leonardo) Leo

- Romans passionsmusik (pastisch)